Duchovní vzdělávání

ŠKOLA DUCHOVNÍHO ROZHLEDU


Vážení přátelé.

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval do nově otevírající se "školy duchovního rozhledu".
S nastalou změnou počasí máme opět možnost pohlédnout směrem k podzimu, kdy děti i dospělí znovu nastupují do škol a můžeme se tedy i my naladit na vzdělávací školu, která by obohatila právě nás.
Mnozí z Vás poznali požehnání plynoucí z osobních setkání, ať už to bylo na přednášce, semináři, zahradní slavnosti, či jinde. Proto letošním podzimem otevíráme školu, která má napomoci vnitřnímu vzestupu každého z Vás."Škola duchovního rozhledu" je školou, která všem vážně usilujícím ve vzestupu ke Světlu přináší na jejich cestě podporu a občerstvení.
Jdouce postupně od nejprostších souvislostí, budeme v jednotlivých přednáškových dnech školy společně stoupat tak, aby vždy bylo dosaženo ve vědoucím poznání místa, z něhož se naskytne rozhled do dálav Stvoření. Současně s tím budeme pronikat do zdánlivé spletitosti vláken, která obetkávají ve svazujícím stahování takřka každého z lidí.
Vždy vystoupáme na místa poznání takové úrovně, z níž je možné přehlédnout mnohé souvislosti života s lehkostí a dětsky prostou srozumitelností.
Tak budeme po čas školy vytrvale kráčet stupeň po stupni, stále výše a výše, až se před námi otevře obraz velikého vědění o životě, o skutečném domově lidského ducha.
Budeme také smět vytušit velikost a nádheru Boha, Jenž dal tomu všemu ve své láskyplné velikosti a zářivosti povstat a zformovat se k vědomému bytí.Škola duchovního rozhledu


 

www.vodasvetla.cz