COLORA BOHEMIA - Když barvy promluví

Colora Bohemia

Vývoj barevných energií v těle 2.

Dnes se podíváme na rozšířené poznání o formování barev v energetickém systému těla.

O čakrách a aurách toho bylo hodně napsáno, systémem "Colora Bohemia" se pokusíme ukázat nový pohled na barvy, které ovlivňují chod našeho těla, naší psychiky a náš vnitřní vývoj.

Barvy čaker, tak jak je známe z mnoha knih jsou popsány jako ideál, ke kterému lidé míří, nikoliv jako skutečnost, kterou můžeme najít u většiny lidí. Léčitelé řeší u lidí, kterým pomáhají hlavně nedostatek energie v určitých oblastech, nebo doslova hnědé nebo tmavé energie, které lpí na dané oblasti a ukazují tak na nebezpečí vážného onemocnění orgánu.

Jemné energie barev jsou ve skutečnosti oživující záření, které přináší život a posilující životadárnou energii.

Dle změny temperamentu a věku se postupně stěhují i barvy a umožňují tak neustálý vývoj těla, myšlení, vnímání a stylu života.

Na následujícím obrázku můžete vidět vývoj chlapce, který zastává cca 5% populace v české zemi.

Barevný vývoj dětí bývá u většiny podobný s rozdílem 1 až 3 let dle rychlosti vyspělosti a zralosti, dále dle zvláštnosti dítěte a nadání, které upřednostňuje určité barvy. Někomu začíná puberta od 14 let a dalšímu až od 16 let. Barvy provází tyto procesy.

Od dospělosti se každý člověk vydává jiným tempem vývoje jak duševním, tak staráním se o tělo, které může předčasně stárnout a to vše se objeví na aurickém zabarvení.

Aura je tedy energetický obal kolem nás. V aurickém obalu kolem nás se nachází velké množství nejrůznějších energií, obrazů a barev, my se budeme zabývat prozatím jedné malé části.

 

Aura,barvy,barvy čaker,Colora Bohemia
Aura,čakry,barvy energie Aura,čakry,barvy energie Aura,čakry,barvy energie Aura,čakry,barvy energie

 

Na velikost těla na hlavním obrázku od 18 let dále nehleďme, protože zde sledujeme barvy, které ovlivňují jednotlivé části těla. Barvy které vstupují do hlavy jsou většinou témata, kterými se zabýváme a skrze které vidíme v současné chvíli svět, jako přes barevný filtr. Například tmavě zelená, která vstupuje do oblasti hlavy kolem 14-16 lety přináší partnerské vztahy, citovou lásku a je to tak mocné, že si tuto první lásku pamatujeme na celý život.

Správným doplňováním barev - prožíváním, stravou, spánkem, prací, pohybem, dýcháním, atd. umožňujeme tělu aby bylo zdravé a my v něm mohli dobře působit.

Na obrázku tedy vidíte, že v životě není nic statické a to co nám pomáhalo před 5 lety už dnes nezabírá. Tak jak se pohybuje naše planeta a galaxie vesmírem vstříc neustále novým energiím, tak i my putujeme životem za stále novými zážitky, které v nás probouzí skutečné poznání hodnot života a vedou nás k dokonalosti,  moudrosti a věčnosti.  Tento pohyb nemůžeme zastavit. Je tu. A díky za to, neboť nás nenechává usnout v našem vývoji.

Na následujícím obrázku jsou vypsána témata patřící k jednotlivým barvám, vývoji a zvířetníkovým znamením.

 

Význam barev

Barevný kruh obsahuje samozřejmě miliony barev a každý stupeň a minuta zvířetníku má svou specifickou barvu. Zde je popsáno 24 témat a barev.  Téma odpovídá vždy první nebo druhé polovině zvířetníku a barvu, která ji symbolizuje.

Tyto barvy a témata odpovídají i postupnému vývoji energií aury těla a člověka.

 

pokračování příště ...

 

(Barvy se zobrazují na každém monitoru jinak proto se omlouváme, že nejsme schopni zajistit jejich správnou interpretaci. Pro skutečnou představu barev je možné od nás objednat barevné karty na kterých je možné vidět námi popisované barvy.) 


(c)Copyright 2013 Jan Marschner

Na veškeré texty a obrázky systému Colora Bohemia se vztahují autorská práva. V případě, že budete chtít něco použít piště o souhlas na naši emailovou adresu.