Voda Světla  -  Nový objev 21.století

         Hl.menu   Voda Světla  Audio-přednášky  Zkušenosti   Léčitelství   Přírodní bytosti  Tapety   Knihy   Mozek   Luna

                               Voda Světla  -  Nový objev 21.století                   

         Hl.menu   Voda Světla  Audio-přednášky  Zkušenosti   Léčitelství   Přírodní bytosti  Tapety   Knihy   Mozek   Luna

 

 

 

 

 

Nové MP3-CD

 

Lektorská přednáška na Univerzitě:

 

Vývojová minulost Země 1část 

(přednáší J.Marschner a K. Kříž)

MP3 - 77min , 177Mb , kvalita 320Mbs

 

Vývojová minulost Země 2část 

(přednáší J.Marschner a K. Kříž)

MP3 - 79min , 182Mb , kvalita 320Mbs

 

 

BONUS: Čtení z textů AO-institutu (doplněk k přednáškám)

Obrazy z jiných částí našeho vesmíru 

Planeta Vis-luu              MP3 - 12min     

Planeta Malo                 MP3 - 10min       

Planeta Judea                MP3 - 15min        

Planeta Achranna          MP3 - 13min        

 

(Namluvil J.Marschner)

 

 

NOVINKA

 

MP3-CD

Vývojová minulost Země

 

 

 

Možnost objednání ZDE.

 

Cena 121,-Kč

 

Vývoj těles v našem vesmíru. Jemný astrální a myšlenkový svět. Posmrtný přechod do těchto jemnějších úrovní. Jak rozvázat karmu. Proč se rodíme znovu. O knihách a vědění, kde se hovoří o životě po smrti. O životě na druhé straně - co budeme prožívat a co na nás čeká? O našem stvoření. Co se stane lidem, kteří se považují za Bohy.

Proč je sedm světových částí. Jakým způsobem vzniklo naše stvoření z Boží sféry.

 

 

Odkud se do našeho vesmíru rodí duše. Vývoj našich těl a jejich zušlechtění na Zemi. Člověk neandrtálský, člověk titánský a člověk kromaňonský.

Proč se větev neandrtálců zastavila. Proč byla potopena Atlantida a zničena větev člověka titánského. Proč byly duše z Atlantidy vtělené v 30letech minulého století v Německu - Árijci.  V čem byl podobný vývoj na planetě Malo. Proč byla zniena i planeta Malo a v čem to bylo podobné s Atlantidou. Kde byla umístněna Atlantida a jak asi vypadala. Odkud pochází archandělé, andělé a s kým si je lidé pletou. Jak bylo pomoženo člověku kromaňonskému. Jak to bylo s Luciferem, jako s pomáhajícím archandělem. Nádherné stavby v Egyptě. Léčka na všechny ve hmotě - "Já to vím lépe". Škody po Luciferově působení. Archanděl Michael přijíždí srazit Lucifera. Další planety v našem vesmíru Achranna, Vis-luu, Judea.  Rození Božích proroků a zvěstovatelů. Nejnov��jší učení Pravdy. Rozum a cit.

 

 

 

BONUS: Namluvené texty

 

Život na vzdálené planetě Vis-luu . 

Tato hvězda je vzdálená tisíce světelných let od naší planety. Kroužíce v početné soustavě planet okolo velikého žhnoucího slunce, následuje v pomalu se otáčejícím prstenci hvězd ve velké vzdálenosti planetu Zemi. ...

 

Život na kdysi největší obydlené planetě ve vesmíru MALO . 

Tato planeta, která byla v dávné době největší a nejobydlenější hvězdou v našem vesmíru, již dnes neexistuje. Dlouho patřila Malo k nejmocnějším a nejsilnějším z duchovního hlediska ve zdejších světech. ...

 

Další z obydlených planet v našem vesmíru JUDEA . 

Judea je hvězdou, o níž je možné říci, že tamější život se nejvíce podobá životu na naší planetě. Někteří poznají tuto planetu také pod názvem Jadava nebo Jadea. Vždy se však jedná o tutéž hvězdu. Judea krouží v nedalekých galaxiích od mléčné dráhy, v níž se nachází Země, přesto však jedná se o tisíce světelných let, jež dělí tyto dvě hvězdy od sebe. ...

 

Planeta rozvinutého rozumu a vesmírných korábů ACHRANNA . 

Hvězda Achranna je v našem vesmíru nejstarším tělesem, které je obydleno lidsky duchovním druhem.

Ve svém silně rozumovém vědění a znalostech je také nejdále ze všech obyvatel ostatních hvězd. Velicí duchové, žijící v dávných dobách na hvězdě Achranně, přinesli tamějším obyvatelům netušené poznání, které pronikalo až do samých základů hmoty. Achranňané tak ovládají cestování vesmírem za pomoci korábů, jejichž technické vybavení se zcela vymyká představám dnešních pozemšťanů. ...

 

 

 

Objednávejte  =>ZDE

 

   

     
 

 

© 2007 Voda Světla