Colora Bohemia - Voda Světla

Přejít na obsah
Colora Bohemia

Složení barevného záření
a vliv na člověka.


Vše, co nás obklopuje, má své vyzařování a toto jemné vyzařování je možné vyjádřit barevným spektrem. Toto se týká i našich těl. Neviditelné i viditelné barevné záření, které na nás působí nás ovlivňují ať už si to uvědomujeme nebo ne a mají vliv na naše zdraví, psychiku a celkovou harmonii.
Při mém soukromém výzkumu jsem zjistil, že vyzařování jednotlivých bylin, potravin či stromů, není jenom jedna barva, ale je to soubor barevných záření.
Každé jednotlivé barevné záření má svoji specifičnost a také různou sílu.
Může se také stát, že v rozdílných pásmech, či složení půdy, může mít ještě i jiné barvy, než jsou zde popsány.
Těmito barevnými zářeními je ovlivňováno vyzařování lidského těla a může jej barevně doplňovat.
Přeji Vám příjemné chvíle při zkoumání těchto skrytých vyzařování.
Věřím, že tyto prozatím soukromé výzkumy otevřou obzor mnohým, kteří jsou schopni tato záření také vnímat a obohatí tak lidstvo o nový náhled na věci kolem nás.

Zpracoval Jan Marschner 2021

www.praduchovno.cz
colorabohemia@gmail.com

Všechna práva vyhrazena ©Jan Marschner

Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah