Sebastian Kneipp - JAK ŽÍTI

Sebastian KneippJak působí vzduch na naše zdraví (3.díl)

 

Nedávno přišel jsem k dosti velikému potoku. Voda byla tak průhledná, že by bylo bývalo viděti i nejmenší peníz. Potok byl dosti hluboký a široký a ploval v něm značný počet pstruhů, velikých i malých. Jejich veselost a svěží vzezření byli nejjistějším důkazem, že jim bylo v té vodě velice volno. Čistá, jako zrcadlo jasná voda tvořila krásné, průsvitné těleso, v němž veselí pstruzi trávili život. Toto těleso vodní jest malým obrazem vzduchu. Vždyť ten jest rovněž průhledným, nesmírným tělesem, v němž poletující pták právě tak plove jako pstruh v potoce, a lidé a zvířata v něm žijí a pohybují se. Hltavě vdechuje člověk látky, jež jsou k životu tak potřebny, že by bez nich neobstál ani malou chvilenku. Protože vzduch je průhledný a i látky v něm jsou průhledné, nelze viděti, ze kterých součástek se skládá. Látky však, jež člověku každou vteřinou vdechuje: kyslík, dusík, uhlík a pára vodní. Tyto látky jsou potřebny k životu, ale nejpotřebnější z nich je kyslík. Jsou-li ve vzduchu, jež vdechujeme, pouze takové látky, jakých potřebuje lidská přirozenost, lze počítati na dobré zdraví. Bohužel, nalézají se ve vzduchu ještě mnohé nečisté, nezdravé látky a může se mu nedostávati i takých látek, jež jsou přirozenosti nezbytny.

Stojíme-li u velikého potoka nebo řeky, v níž odtéká bahno a špína a jež jest tak kalná, že není viděti dna, spatříme snad v té vodě i ryby, mnohdy dosti veliké. Většina jich však není tak veselá a čilá jako pstruzi, kteří se tu nalézají, zdržujíce se pouze v čisté vodě praměnité. Jest tudíž značný rozdíl mezi vodou pramenitou a špinavou vodou říční. Prvá pramení čistá a jasná ze země, druhá uběhla již značný kus cesty a vlny její vlekou s sebou obyčejně mnoho kalu. Tak může býti i vzduch prost nečistých látek, může jich však též v sobě míti veliké množství.

Jako se okamžitě zakalí nejkrásnější pramenitá voda, vhodíme-li do ní nečistotu, právě tak rychle se znečistí i nejčistší vzduch. Je-li v pokoji nejlepší vzduch a kouří-li v něm někdo doutník jen několik minut, bývá tím vzduch již poněkud zkažen. Jestliže však kouří několik lidí a delší dobu, jaký pak je asi potom vzduch? Může-li tedy vzduch tak snadnou býti znečistěn, jaký pak jest na mnohých místech, jmenovitě ve městech, je tolik příčin, které jej kazí vzájemně. Proto také vychází měšťák rád na venek, aby se tam nadýchal čistšího a zdravějšího vzduchu, čímž se tvoří lepší krev a lepší šťávy. Komu je zdraví milé a drahé, vynasnaž se co nejvíce, abys trávil svůj čas v čistém vzduchu a střez se co nejpečlivěji vdechovati vzduch špatný, zkažený. Jak lze pečovati o dobrý vzduch v pokoji, bude zmíněno ve stati pozdější.

 

(převzato z knihy „Jak žíti“, Sebastian Kneipp)


 

Předchozí <<       >> Následující

 

 

 

                               Voda Světla  -  Nový objev 21.století

         Hl.menu   Voda Světla  Audio-přednášky  Zkušenosti   Léčitelství  Přírodní bytosti  Tapety   Knihy   Mozek   Luna

                               Voda Světla  -  Nový objev 21.století                   

         Hl.menu   Voda Světla  Audio-přednášky  Zkušenosti   Léčitelství   Přírodní bytosti  Tapety   Knihy   Mozek   Luna

     
Zpět

 

© 2007 Voda Světla