Vaše emaily  

 

Váš email:


Dobrý deň, pán Marschner,
zasielam Vám elektronickú formu knihy: Pre ľudí, ktorú pravdepodobne poznáte a máte, ale nie nadarmo sa hovorí, že radšej viackrát dostať, ako nemať vôbec...

S pozdravom a želaním krásnych letných dní, …

 

Odpověď:

Dobrý den.

V dnešní době kvasu všeho toho co na Zemi jest se objevují nejrůznější spisy. Jedny pomáhají člověku ke vzestupu, druhé člověka zamotávají a další jej naopak vedou dolů místo nahoru. Zde však myslíme převážně spisy zaměřující se na duchovní tématiku.

V lidské výbavě je ona schopnost dokázat citem rozpoznat, který spis je křišťálově čistý nebo který v sobě nese zamotaniny, zamlžení či nesrozumitelnosti.

Není jiné odpovědi než, že je třeba zkoumat jakýkoliv spis z tohoto hlediska. Citem. Niterným odvažováním.

Při mé cestě hledání jsem nalezl pouze dvě soustavy děl, které září oním křišťálově čistým vyzařováním.

Jsou to evangelia, které hovoří o Ježíšovi a jeho slovech a moudrosti a dílo "Ve Světle Pravdy", které přináší rozšířené vědění o cestě lidského ducha a stavbě stvoření. V evangeliích jsou vlivem nepochopení tehdejších učedníků, či těch, kteří slova zaznamenávali také momenty, které odporují zákonům stvoření, jako třeba nasycení tisíců, či proměnění vody ve víno, ale vše se dá snadno vysvětlit tím, že lidé se cítili nasyceni Slovem Ježíšovým a na svatbě i voda mohla být tak prozářena Jeho Světlou silou, že takovou vodu ještě tito lidé nepili a mohli konstatovat, že je lepší než víno. Tím snadno mohl vzniknout omyl u lidí co to slyšeli.

Dílo Ve Světle Pravdy přináší dokonalé vysvětlení o tom jak svět funguje a proč je člověk na této Zemi.

V době kdy byl autor tohoto díla na Zemi vznikla díky spolupracujícím lidem ještě další nádherná díla o minulosti Země a zvěstovatelích Pravdy jako byli: Lao-tse, Zoroaster, Buddha, Krišna, Mohamed, Neznámé ze života Ježíše, Dětství Ježíšovo, Apoštolové, .......

Dílo Ve Světle Pravdy přináší univerzální Pravdu, díky které je možné pochopit celý vývoj Země a s ním i jednotlivá náboženství, která zde postupně vznikala. Dosah a velikost tohoto díla ještě nebyl objeven, snad i proto, že ze čtenářů tohoto díla se mnohdy stávají zase jen následovníci tohoto díla a nikoliv samotné Pravdy, která je v tomto díle uložena. Je to tak, lidé by nejraději ze všeho udělali náboženství a tím by postavili jen další zeď víry, za kterou budou svádět nové náboženské války.

Toto dílo je jedinečné ve svém obsahu a velikosti. Je třeba jej chránit, tak jako moudrost světa se má chránit, tak jako Pravda a dobro se má chránit.

Moudrost, jasnost, vřelost, láska a spravedlnost má provázet ty, kteří pronikli za Slova této knihy k věčné Pravdě.

 

Tak jako křišťálový jas vychází z těchto děl, musí to být i u děl dalších, které si nárokují , že přináší rozšíření tohoto díla.

Můžeme tak vnímat například u děl, které jsou na stránkách Českého institutu- www.ao-institut.cz

Například Duchovní zárodky, Planety v našem vesmíru, O Pravdě, O Grálu, Egypt, a jiné.

Je to nové vědění, které je doslova neopsané a nese v sobě onu čistotu a lehkost.

Nikoliv tedy ono kostrbaté rozumové seskládání, tak jak je to vidět tam, kde je snaha přijaté obrazy zařadit násilně aby to pasovalo.

 

Teď ke spisu Pre Ľudí:

Ač bych rád napsal, že se tu objevili další lidé, kteří nalezli spojení s čistou Pravdou a z ní čerpají a tuto chtějí rozšířit mezi ostatní lidi, tak u tohoto spisu to tak nevnímám. Samozřejmě aby nezůstalo jen u neopodstatněné opozici, lze se nad rozpory s Pravdou věcně sejít s těmi, kteří o to mají zájem. Nicméně na smyšlené podstatě a polopravdách tohoto spisu to nic nezmění.

Takto jsem musel zaujmout postoj i k dílům paní Makedonové, pana Dvorského, Paní Roselis von Sass a teď i k tomuto dílu "Pre ľudí".

Ač tedy tyto jmenované díla i jejich autoři čerpali informativní látku z díla Ve Světle Pravdy, je tu jasné, že se ve výkladech, způsobu i vyzařování rozchází.

Jejich díla nenesou tedy tu čistou esenci Pravdy, která občerstvuje a v jasném chápání umožňuje vzlet lidskému duchu do skutečných Světlých výšin.

 

 

S pozdravem redakce Voda Světla

 

Vaše osobní poznatky pište na náš email.

 

 

www.vodasvetla.cz