O   N A Š E M    Z D R A V Í


AMALGÁMOVÉ NEBO BÍLÉ ZUBNÍ VÝPLNĚ?

 

Doplněno:

Jak se po dalším zkoumání a kontaktu s lidmi, kteří problémy se zuby mají, ukazuje tento článek na hlavní body důvodů mnohých zubních problémů. Jedním z nich je i paradentóza.

Zkušenosti s předěláním amalgámu na bílé plomby jsou následující. Mizí nepříjemný kyselý pocit v ústech. Snížuje se únava a dásně jsou pevnější. Samozřejmě, že velmi dlouhodobé problémy s dásněmi a paradentózou se nespraví za týden. Je však znatelné zlepšení stavu.

Na potvrzení tohoto článku jsme ještě navštívily měření napětí v ústech. (Toto měření si můžete udělat každý sám i doma, pokud vlastníte měřící přístroj na stejnosměrné napětí)

Měření ukázalo u různých lidí napětí v rozmezí 0,18V-0,3V stejnosměrného napětí mezi spodní a horní dásní.

Z Archeologických vykopávek se zjistilo, že v dřívějších dobách se používalo i malé napětí kolem 1V k pozlacování předmětů. Trvalo to sice delší dobu, ale pokovení proběhlo.

 redakce voda světla

 


Úvaha nad důvodem diskutované škodlivosti.


ZubyMnozí lidé se dnes setkávají se dvěma názory ohledně zubních výplní. Jedni lidé se kloní k postoji, že amalgám je dobrý, osvědčený, a že se pod ním méně kazí zuby.

Druhý postoj hovoří o tom, že součástí směsi amalgámu jsou jedovaté látky, jako třeba rtuť a olovo a ty do těla nepatří.

Jsme tedy mezi dvěma názory a teď jaká je pravda?

Nechci se zde stavět do role, že přicházím se 100% odhalením všech důvodů, ale věřím, že pohled z této strany, která je zde popsána mnohé lidi ještě nenapadl, a že může být impulsem pro vysvětlení proč jednomu amalgám může uškodit a proč u druhého se vedlejší účinky viditelně neprojevují.

Vezměme si na pomoc trochu znalostí z oboru fyziky, elektrotechniky a znalosti lidského těla.

- O tom, že tělo je řízeno pomocí elektrických signálů, které vychází z mozku dnes málokdo pochybuje. Existuje tedy jakási bioelektřina, která se nachází v lidském těle. Můžeme se tedy ptát proč příroda do lidského těla nezakomponovala kovové materiály? Není to snad proto, že v těle dochází k tolika chemickým reakcím, že by se s kovem v těle mohlo něco stát?

- Nyní tedy k chemickým reakcím. Udělal jsem pokus. Vzal jsem si citrón, nebo jablko a propíchl jsem je dvěma hřebíky. Vzal jsem měřící přístroj a naměřil jsem mezi těmito hřebíky elektrické napětí. Pokud zde vzniká elektrické napětí, probíhá zde také chemická reakce, která je vyvolaná kyselým prostředím.

- Další věc, která je velmi důležitá je ta, že pokud dochází v roztoku k elektrickému napětí mezi dvěma kovy, dochází k takzvané elektrolýze, která přenáší částečky kovu od elektrody č.1 k elektrodě č.2. Čímž tedy dochází k uvolnění malých částeček kovu.

Tyto poznatky se používají např. k výrobě koloidního stříbra, nebo při pokovování.

Proč si však zde rozepisujeme tyto poznatky, které zdánlivě s naší otázkou nesouvisí.

Je to proto, že v případě, že se nám v dutině ústní objeví kyselé prostředí, a zároveň máme přítomny minimálně dvě elektrody (amalgámy), vzniká tento proces přímo v naší dutině ústní. Z doposud chemicky stálé sloučeniny amalgámu se malým elektrickým napětím začínají uvolňovat v malém množství jedovaté látky, které postupně oslabují organismus. Další vzniklou nebezpečnou situací je malé elektrické napětí na kořenech zubů, které jsou propojeny s jednotlivými orgány pomocí energetických drah v organismu.

Docházíme pomocí jednoduchých znalostí z oboru chemie, elektrotechniky a biochemie k vysvětlení, proč může být amalgám příčinou oslabení, únavy, nemocí, atd. .

Čím větší amalgámová výplň je, tím hrozí větší nebezpečí pro lidské tělo!

Toto pochopení, nám také vysvětluje, proč těmito problémy trpí jen část lidí. Ano jsou to ti, kteří mají sklony k překyselení.

Překyselení, nebo-li nízké PH v ústech vyvolává tuto chemickou reakci!

Tím se nám také vysvětluje proč lidé co nemají v ústech kyselé prostředí, tyto problémy nemají.

Někteří lidé, kteří mají kyselé prostředí v ústech a přesto nepociťují problémy se zdravím, narušují ještě jiným způsobem onen proces uvolnění škodlivých látek z amalgámu a to:

Dýcháním ústy - pokud totiž není dostatek vlhkosti v ústní dutině, nedochází k vytvoření elektrickému napětí, které potřebuje vlhké prostředí. Toto se nejvíce projevuje v době spánku.

A tak lidé co mají kyselé prostředí v ústech, mají amalgámové výplně a spí se zavřenou pusou, vytváří ideální prostředí pro elektrickou a chemickou reakci mezi amalgámovými výplněmi.

Tímto způsobem lze tedy vysvětlit jak se do organismu dostávají uvolněné miniaturní částečky směsi amalgámu a postupně oslabují naše tělo.

Až tedy uvidíte, jak se do autobaterie nalévá kyselina, aby se na olověných článcích objevilo elektrické napětí, vzpomeňte si, že něco podobného se může vytvořit i ve vašich ústech.

Já sám jsem před několika lety navštívil zubního lékaře k zákroku, po kterém jsem si odnesl v zubních prostorách velkou amalgámovou výplň. Po této návštěvě jsem pozoroval, jak pomalinku měsíc za měsícem mé tělo začíná trpět únavou, stále více a více. Člověk z přirozenosti přičítá tyto stavy svému věku, stravě, stresu, práci a ostatním vlivům. O škodlivosti amalgámu jsem četl, ale nic z toho nebylo podložené, proto jsem to pouze registroval a myslel jsem si, že nejlépe to poznám na vlastním prožití, a tak jsem se amalgámu nebránil. Zvlášť, když od mnohých zubních lékařů slyšíte odpověď, že amalgám je výborný.

Během těch tří let, co jsem měl amalgám, jsem však prožil sám na sobě, že to co jednomu neškodí, druhému škodit může. A vysvětlení máte shora popsané. Jde tedy o míru překyselení a citlivosti organismu! To jsou spouštěče pro reakce s kovem v ústní dutině.

Rozhodně tímto článkem nevybízím k nějakému fanatickému pře-plombování všech zubů! Vždy k těmto věcem přistupujte uvážlivě a postupně. Proč? Protože při odvrtávání amalgámu dochází k rozptýlení jemných částeček v celé dutině ústní a může dojít k následnému zanesení organismu.

Jak tedy postupovat při návštěvě zubního lékaře a odvrtání amalgámu?

Odborný nadstandartní úkon používá zakrytí ústní dutiny fólií, a je vidět pouze zub. Toto zakrytí zamezí amalgámu dostat se do tělního oběhu. Toto doporučuji již při propuklé vážné chorobě, kdy by si organismus s dalšími zatěžujícími látkami pro organismus nedokázal poradit a mohlo by se mu vážně přitížit. Při správném odhalení příčiny oslabení, která spočívá v amalgámových výplních, a následné správné výměně za bílé plomby by mělo pomalu postupně dojít ke zlepšování vitality těla.

Pokud se rozhodnete, že postupně si necháte vyměnit amalgám a nemáte na specializovaný odborný zásah, začněte těmi největšími plombami, nebo těmi co Vás bolí. A mezi úkony vrtání atd., když jste vyzváni k vypláchnutí, hodně vyplachujte a snažte se zbavit všech drobných částeček amalgámu, které v ústech ulpěli. Dávejte si pozor, abyste jich co nejméně spolkli a ještě doma si několikrát za den vypláchněte, abyste dutinu ústní co nejvíce vyčistili.

Jsme tedy u odhalení důvodu problémů mnohých lidí, kteří se za své problémy stydí, protože lidem kolem nich amalgám nevadí, nebo postupnou ztrátu vitality nepozorují a svádí ji na stáří. Chci připomenout, že v Číně, kde se medicína rozvinula do mnoha oborů vzniklých z pozorování těla až k energetickým drahám, se vyhýbali dokonce i jedení kovovými nástroji, které jsou tak časté u nás Evropanů.

Jaké náhrady za amalgám?

Necítím se způsobilý abych v tomto dal tu nejlepší odpověď a tak se podělím alespoň o to, co se mě a mým známým osvědčilo. Jedná se o bílou výplň, která se vytvrzuje modrým světlem. Mé ženě vydržela skoro deset let. Mé tělo, zuby :-) ji také dobře přijaly.

Nakonec se ve Vás možná vynořuje otázka, a co kovové korunky?

Po mých zkušenostech se přikláním k tomu, že u lidí kteří mají sklon k překyselení, do úst kov nepatří, tedy ani korunky.

Mohu deklarovat ze zkušenosti, kdy mi byl dělán můstek a dostal jsem nejdříve provizorní z pryskyřice, ten tělo přijalo skoro za své. Když byl hotový keramický můstek, který je esteticky opravdu pěkný, vyměnili mi jej místo toho z pryskyřice a ejhle během týdne došlo k odtažení dásní. Proč? Pokud nastává přenos elektřiny mezi kovovými částmi a pokud je jako základ keramické korunky nerezový materiál, jedná se o podobný jev vytvoření elektrického napětí, jako u dvou amalgámů, pouze s tím rozdílem, že se z nerezu neuvolňují životu nebezpečné látky.

Tedy u korunek s kovovým základem, může docházet k odtažení a následnému krvácení dásní z důvodu vytvoření elektrického napětí v ústech, mezi amalgámem a kovovou korunkou (můstkem), nebo korunkou a kovovou korunkou(můstkem).

Výměnu můstku jsem zatím neprodělal, ale o zkušenost se rád v budoucnu podělím.

Na závěr bych tedy chtěl podpořit všechny ty, kteří se k tomuto kroku doposud nemohli odhodlat a díky tomuto vysvětlení pochopily, že jejich potíže mohou být způsobeny i kovy v dutině ústní.

Ti kteří poznali, že jsou naopak těmi, na které nemá amalgámová výplň, kvůli výše uvedenému vetší vliv, prosím o pochopení svých blízkých, kteří za bezamalgámový chrup utratí pro někoho zdánlivě větší částku peněz. Tato částka se u mnohých vrátí větší kvalitou jejich života.

V dávné římské říši pili z olověných pohárů a nakonec byli neplodní. Rtuť je vyloženě jedovatým prvkem a orgán, který je jím oslaben jsou játra a následně celé tělo. Tyto zmíněné prvky amalgám obsahuje. Pokud tedy máte problémy, které v tomto článku byly uvedeny, zvažte možné vyřešení.

Pro podporu Vaší vitality Vám doporučuji také přípravky na našich www.stránkách.

Mnoho vitality a zdraví Vám přeje

 

J.Marschner

www.vodasvetla.cz
Voda Světla - Nový objev 21.století

Na základě vědění o Stvoření, vědění o základních stavebních částicích ve hmotě – živočišných buňkách, zároveň s použitím technologie výroby inspirativně přijaté k dosažení co nejvyššího pomáhajícího – uzdravujícího účinku při léčbě nemocných, podařilo se uvést v roce 2005 v České zemi do praxe výrobu Vody Světla. Voda Světla nemá nic společného se všemi dosavadními pokusy o léčebné úpravy vod (pí voda, diamantová voda a pod.) - stojí zcela samostatně, používajíc pomůcek dosud lidem neznámých.

VÍCE O VODĚ SVĚTLA ZDE...         Ceník ZDE

Voda Světla

Další

AUDIO PŘEDNÁŠKY

 

O krystalech vody

O přírodních bytostech

O zdraví

O mozku

O muži a ženě

Pohádky

Křišťálová univerzita

O vesmíru

 

AUDIO PŘEDNÁŠKY

Další

NEJNOVĚJŠÍ

PŘEDNÁŠKY

 

Vývojová minulost Země

Velká Evoluce

Na cestě za Poselstvím

a ostatní ...

 

Nejnovější přednášky ZDE

Přednášky Vás vzdělávají v oborech o kterých se mnoho nemluví, přesto jsou velmi důležité pro mnohem širší pohled na život. Přeji Vám příjemný poslech.

Nabídka CD, knih,

 Vody Světla a ostatního.

 

Nabídka ZDE

Produkty, přednášky a knihy mají vysokou mravní a duchovní hodnotu.
Jsou také dobrou pomocí k celkovému vyzdravění na těle i na duši.