Voda Světla - Nový objev 21.století

Na základě vědění o Stvoření, vědění o základních stavebních částicích ve hmotě – živočišných buňkách, zároveň s použitím technologie výroby inspirativně přijaté k dosažení co nejvyššího pomáhajícího – uzdravujícího účinku při léčbě nemocných, podařilo se uvést v roce 2005 v České zemi do praxe výrobu Vody Světla. Voda Světla nemá nic společného se všemi dosavadními pokusy o léčebné úpravy vod (pí voda, diamantová voda a pod.) - stojí zcela samostatně, používajíc pomůcek dosud lidem neznámých.

VÍCE O VODĚ SVĚTLA ZDE...         Ceník ZDE

Voda Světla
N E J N O V Ě J Š Í    A U D I O   P Ř E D N Á Š K Y    M P 3 ◄   ►

CD- Na Cestě za Poselstvím 1-7 

Nové CD/MP3

Přidáno 12.8.2011 / www.vodasvetla.cz

NA CESTĚ ZA POSELSTVÍM


Nové CD obsahující první sedm dvouhodinových přednášek, které rozvíjí poznání, jenž pomáhá člověku na jeho cestě ke Světlu. V přednáškách se čerpá z díla "Ve Světle Pravdy", aby člověk viděl jak toto univerzální vědění lze zakomponovat do každodenního života a otevřít si tak cestu ke vzestupu.  Posluchač krok za krokem proniká do souvislostí a vědění o hlubokých otázkách života.

Určeno jako rozšíření vědění a souvislostí pro ty, jenž se tuto knihu chystají číst nebo z její moudrosti již čerpají.

MP3 112kbps
7 dvouhodinových přednášek
Celkem 14h18minut


Cena 250,-kč


Ve Svetle Pravdy - Úvod, Co hledáteAUDIO PŘEDNÁŠKA

Přidáno 13.8.2011 / MP3 112kbps

Zde ke stažení

50 minut / 40Mb

Celé na CD

1h 54min / 91Mb 

Úvod / Co hledáte

přednáší J.Marschner

Download  MP3

Ukázka první ze sedmi přednášek, která pojednává o mnohých věcech kolem díla Ve Světle Pravdy a ostatních směrů a náboženství, přesně v duchu co hledáte. Člověk neustále něco hledá a touží poznávat. Proto i na Zemi je mnoho směrů, které se snaží přibližovat k vědění o smyslu lidské existence. Přeji příjemný poslech.
Uveřejnění všech těchto přednášek na internetu není jisté, proto vychází na CD.

Pokud by stáhnutí požadovalo heslo je zde:
vesvetlepravdy

Na cestě za Poselstvím - Mravnost, Probuďte se AUDIO PŘEDNÁŠKA

Přidáno 1.9.2011 / MP3 112kbps

Zde ke stažení

48minut / 38Mb

Celé na CD:

2h 02min / 98Mb 

 

Mravnost / Probuďte se

přednáší J.Marschner

Download  MP3

Ukázka druhé ze sedmi přednášek, která vychází z díla Ve Světle Pravdy. Mravnost čisté myšlení, probuzení ze do čistého způsobu života. Jak toho dosáhnout, jak to vše realizovat, dozvíte se z této přednášky.
Uveřejnění celého znění všech těchto přednášek na internetu není jisté, proto vychází na CD.

Pokud by stáhnutí požadovalo heslo je zde:
vesvetlepravdy

Další

AUDIO PŘEDNÁŠKY

 

O krystalech vody

O přírodních bytostech

O zdraví

O mozku

O muži a ženě

Pohádky

Křišťálová univerzita

O vesmíru

 

AUDIO PŘEDNÁŠKY

Další

NEJNOVĚJŠÍ

PŘEDNÁŠKY

 

Vývojová minulost Země

Velká Evoluce

Na cestě za Poselstvím

a ostatní ...

 

Nejnovější přednášky ZDE

Přednášky Vás vzdělávají v oborech o kterých se mnoho nemluví, přesto jsou velmi důležité pro mnohem širší pohled na život. Přeji Vám příjemný poslech.

Nabídka CD, knih,

 Vody Světla a ostatního.

 

Nabídka ZDE

Produkty, přednášky a knihy mají vysokou mravní a duchovní hodnotu.
Jsou také dobrou pomocí k celkovému vyzdravění na těle i na duši.