Audio přednášky - Voda Světla

Přejít na obsah
PŘEHLED PŘEDNÁŠEK
V případě nefunkčnosti odkazů nám napište
Na této stránce naleznete přednášky na duchovní téma, které jsme přednášeli od roku 2006. Přednášející od té doby prošli každý svým vlastním vnitřním vývojem a dnes mnohé věci chápou ještě z většího vnitřního rozhledu s mnohými dalšími souvislostmi. Také interpretace mnohého řečeného by od nich dnes již zněla jinými slovy pod mnohými prožitími, které od té doby směli prožít. Tak jako oni se v té době zabývali tématy, která jsou uveřejněny, zabývají se těmito tématy i mnozí z Vás, pro které je zveřejňujeme. Přejeme příjemný poslech.
Část přednášek je možné volně stáhnout, část je pouze k zakoupení a další část je zatím nezpracovaná.
2 0 1 9
24.4.2019 - Duchovní vývoj obyvatel Atlantidy a Egypta - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- o rozvíjení a vedení rasy světlými pomocníky
- o schopnostech ovlivňovat celou přírodu
- o vzestupu a pádu celé civilizace
- původ a moudrost zářivých učitelů
2 0 1 8

14.2. 2018 - ZÁŘIVÁ PODSTATA ČLOVĚKA - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- osvícení přináší poznání věčné podstaty v nás
- jak vnitřně dospět k uvědomění svítící podstaty
- jak se vyznat v silách myšlenek, duše a ducha
- jak se otevřít léčivým silám díky vnitřním schopnostem

14. března 2018 - VÝZNAM BOHŮ VE VÝVOJI LIDSTVA - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- kde se v různých kulturách vzali bohové
- proč byli považováni za stavitele hmotného světa
- proč je při vnitřním vývoji objevili Indové, Řekové, Germáni, Římané
- je to jen mýtus nebo jejich poznání má pro vnitřní vývoj nějaký smysl

29. dubna 2018 - Celodenní seminář - POZNÁVÁNÍ ZÁŘIVÝCH STUPŇŮ VEDOUCÍCH K OSVÍCENÍ - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
-seznámení se s vnitřní podstatou člověka a jeho jemnými těly
-pochopení druhů vědomí člověka a vnímání rozdílných stupňů jemného světa
-odpoutání mysli od různých druhů hmotností
-vnitřní pouť za hranicí „pozemského“
-životní „radost a hravost“, jako základ přiblížení se k duchovním světům
-všeláska, jako osvobozující a zářící stupeň pro otevření brány do duchovna
Pouť každého z nás na této Zemi se jednoho dne dostane k hranici, na které si potřebujeme zodpovědět otázku: „Proč jsem na této Zemi? Kam putuji? Pokračuje můj život i po smrti? Jaký bude život po smrti?“
Přednášející na vlastním vnitřním prožití poznal, že člověk má všechny schopnosti, pro objevení zářivé podstaty v sobě, která touží po návratu do zářivých oblastí duchovního světa.
Prožijte tedy s námi celodenní seminář k prohloubení Vašeho života, který ve Vás probudí principy k rozvinutí nesmírně velikého bytí.

16. 5. 2018 - Tajemství bytí na onom světě - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- Co nás čeká na druhé straně
- Jak působí na přechod do různých světů vnitřní svoboda a projasněnost?
- Je důležitější vnitřní velikost nebo lze za peníze koupit nesmrtelnost?
Pro člověka je nesmírně důležité mít poznání o místech, kam odešli naši předkové a kam jednoho dne
zamíříme i my. Není třeba se těchto míst bát, spíše je potřeba pochopit zákonitosti, podle kterých
budeme na onom světě putovat dál.

Celodenní seminář - 30.6. 2018 - POZNÁVÁNÍ ZÁŘIVÝCH STUPŇŮ VEDOUCÍCH K OSVÍCENÍ- Jan Marschner / BRATISLAVA / Seminář proběhl, audio zatím nezpracováno

Celodenní seminář - 11.11. 2018 - POZNÁVÁNÍ ZÁŘIVÝCH STUPŇŮ VEDOUCÍCH K OSVÍCENÍ- Jan Marschner / KOŠICE / Seminář proběhl, audio zatím nezpracováno

17. 10 2018 - Karmická vlákna zpětného osudového působení - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- Jak pochopit souvislosti vzniku veškeré karmy, která na nás působí
- Jak pracovat s karmickými vlákny co se k člověku vrací a zmírnit jejich dopad
- Jak nastavit principy vnitřního chtění, aby se vytvářel pozitivní osud

14.11.2018 - Jak se naučit pozitivně myslet - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- naše myšlenky ovlivňují náš život více, nežli si myslíme
- pozitivní způsob myšlení neznamená nevidět zlo
- v pochopení principů pozitivního myšlení spočívá nesmírná síla


2 0 1 7

17.5.2017 -  ZJEVENÍ JANOVO A VHLED DO BUDOUCNOSTI -Jan Marschner(c).mp3 / Hradec Králové
- jakým způsobem je možné zřít budoucnost
- úrovně, ze kterých bylo Zjevení přijímáno
- co znamenají obrazy popsané v tomto Zjevení
V přednášce je přiblíženo pohádkové dění ve světlých úrovních, z nichž neustále přicházejí pomáhající proudy a obrazy ke vzestupu člověka k plnému duchovnímu uvědomění.

18.10.2017 -  VNITŘNÍ MÍR A OSVÍCENÍ (JM)(c)320.mp3 / Hradec Králové
- co je vnitřní osvícení
- poznatky různých duchovních cest k nalezení osvícení
- spojitost osvícení a vnitřního míru
- léčivé schopnosti a vnitřní mír

15.11.2017 - CESTA K LIDSKÉ DUŠI - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
Otázky zda existuje duše a zda žije i po smrti nás neustále provází
a toužíme znát na ně odpovědi skrze vlastní pochopení.
- Co je lidská duše? Jak se propojit s vědomím naší duše? Zná duše odpovědi na všechny otázky bytí?
+ukázka - uvnitřnění a vnitřního uvolnění

13. 12. 2017- VZNEŠENÉ CITY LÁSKY NA DUCHOVNÍ CESTĚ - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
Přednáška o osvobozujícím štěstí, jež přináší cit – láska.
- štěstí proudící z nalezení stavu bytí v lásce
- mnohost projevů lásky na hmotné, duševní a duchovní úrovni
- láska k sobě na různých úrovních jako základ pro lásku k druhým
- všeláska jako součást rozvinutí duchovního potenciálu v nás

Škola duchovního rozhledu
Audio přednášky v přípravě

Škola duchovního rozhledu je školou, která všem vážně usilujícím ve vzestupu ke Světlu přináší na jejich cestě podporu a občerstvení.
Jdouce postupně od nejprostších souvislostí, budeme v jednotlivých přednáškových dnech školy společně stoupat tak, aby vždy bylo dosaženo ve vědoucím poznání místa, z něhož se naskytne rozhled do dálav Stvoření. Současně s tím budeme pronikat do zdánlivé spletitosti vláken, která obetkávají ve svazujícím stahování takřka každého z lidí.
Vždy vystoupáme na místa poznání takové úrovně, z níž je možné přehlédnout mnohé souvislosti života s lehkostí a dětsky prostou srozumitelností. Tak budeme po čas školy vytrvale kráčet stupeň po stupni, stále výše a výše, až se před námi otevře obraz velikého vědění o životě, o skutečném domově lidského ducha. Budeme také smět vytušit velikost a nádheru Boha, Jenž dal tomu všemu ve své láskyplné velikosti a zářivosti povstat a zformovat se k vědomému bytí.

1.ROČNÍK 2015/2016

1. hodina - V čem spočívá smysl vědomého bytí 1. - přednáší Jan Marschner (24.10.2015)
2. hodina - V čem spočívá smysl vědomého bytí 2. - přednáší Jan Marschner (24.10.2015)
Kdo jsme a jak jsme propojeni se světem okolo nás, i s celým dílem Stvoření. Jak můžeme být spoluúčastnými a pomáhajícími v díle Stvoření, jakkoliv se cítíme být na začátku cesty.

3. hodina - Volná energie, která je nám stále k dispozici 1. - přednáší Jan Marschner (28.11.2015)
4. hodina - Volná energie, která je nám stále k dispozici 2. - přednáší Jan Marschner (28.11.2015)
Síla myšlenek a jejich účinek v nás a okolo nás. Jak je možné skrze myšlenky přivádět k životu dobré a světlé věci. Jak v každodennosti působit v myšlenkách jako pomocníci tvořivého proudu Světla.

5. hodina - Vědomá účast života 1. - přednáší Jan Marschner (19.12.2015)
6. hodina - Vědomá účast života 2. - přednáší Jan Marschner (19.12.2015)
Duchovní trvalá přítomnost ve všech okamžicích života. Mocná síla spočívající v moudrém rozhodování v propojení s citem. Nechte působit principy, s nimiž v čistém zachvívání splýváte.

7. hodina - Koloběh opakování 1. - přednáší Jan Marschner (30.1.2016)
8. hodina - Koloběh opakování 2. - přednáší Jan Marschner (30.1.2016)
Koloběh opakování, vznešený rytmus pozdějšího Stvoření v odlesku Světlých výšin. Koloběh ve spirále. Požadavek zákona pohybu vede k opakování ve spirále. Zákon pohybu přivádí ve své síle v propojení s koloběhem opakování linií spirály (vzestupu).

9. hodina - Cudnost 1. - přednáší Jan Marschner (27.2.2016)
10. hodina - Cudnost 1. - přednáší Jan Marschner (27.2.2016)
Cudnost, přirozená vlastnost ducha, jejíž rozvinutí je nejsilnějším druhem Stvořitelem darované výzbroje na cestě ducha pozdějším Stvořením. Čistota je spojena se zralostí. Jak dle téměř neviditelných okamžiků projevů poznáme to, na jakém stupni zralosti se nachází jedině naše vlastní zralost v cudnosti, dává nám uschopnění vnímat a vidět každodennost zbavenou vnějšího klamu.

11. hodina - Antikrist 1. - přednáší Jan Marschner (26.3.2016)
12. hodina - Antikrist 2. - přednáší Jan Marschner (26.3.2016)
Prapodstata zející rány lidstva v pozemském, hrubohmotném světě. Prosté účinné vymanění se z vlivu antikrista. Otočení světel ve svém vědomí pro vítězné uchopení světlého paprsku poznání.

13. hodina - Dunění, chór a zvonivý zpěv bytostného druhu sil v pozdějším Stvoření 1. - přednáší Jan Marschner (23.4.2016)
14. hodina - Dunění, chór a zvonivý zpěv bytostného druhu sil v pozdějším Stvoření 2. - přednáší Jan Marschner (23.4.2016)
Zákonitosti v práci bytostných služebníků v úrovních jemnohmotného i hrubohmotného oddílu zdejšího světa. Opět vše proudí, zachvívá se a tvoří v koloběhu sil. Vířivé síly přinášející energii a občerstvení. Vše je hnáno v krouživém směru k vývoji duchovního zesílení v uvědomění a následném vzestupu do své stejnorodosti.

15. hodina - Vlákna chtění ducha 1. - přednáší Jan Marschner (14.5.2016)
16. hodina - Vlákna chtění ducha 2. - přednáší Jan Marschner (14.5.2016)
Síla a stálost chtění ducha směřuje jeho cesty pozdějším Stvořením.
„Míra touhy připravuje duchu prožívání.“
Víra ve Světlo přináší sílu, vědění a poznání. Zralost, která zprostředkovává přesvědčení. Přesvědčení, které zůstává stále udržovaným v živoucím pohybu ducha, připojuje k přesvědčení stálost a neochvějnost ve směřování. Houževnatost, sílu přilnavosti a pevnost vláken chtění udržuje to, co je skutečně v člověku „živým“. „Živým chtěním“ může být ušlechtilost, stejně tak jako nízkost. Volba je na člověku.

17. hodina - Poznávání Boha - 1.část - přednáší Jan Marschner (18.6.2016)
18. hodina - Poznávání Boha - 2.část - přednáší Jan Marschner (18.6.2016)
Kdo je ten, který umožnil Stvoření povstat a zachvívat se v trvalosti věčného života. Tušení velikosti Stvořitele v Jeho prapodstatě, jež navždy zůstává všemu stvořenému nepochopitelnou. Tušení střípků velikosti v poznání obsahu pojmu „Stvořitelova myšlenka“.
Bůh nezkouší život ve Stvoření, nýbrž vždy v láskyplnosti pomáhá skrze principy svých zákonů a jimi se řídících pomocníků.
Člověka zkouší jen Luciferův princip, který atakuje pevnost a stálost chtění ducha ke Světlu.

19. hodina - Odvážné kráčení vzhůru 1. - přednáší Jan Marschner (23.7.2016)
20. hodina - Odvážné kráčení vzhůru 2. - přednáší Jan Marschner (23.7.2016)
Občerstvení rozhledu v poznání souvislostí. Vymanění se z vláken všednosti a pozemskosti života. Nikoliv však proto, aby se kdokoliv cítil být dále než druzí, nebo se stranil života, nýbrž proto, aby mohl být pomáhajícím na všech rovinách.
Cesta ducha od prvotního vědomí jiskry až k jasnému svítícímu plameni duchovní zralosti.

21. hodina - Poznávání Boha - 3.část - přednáší Jan Marschner (27.8.2016)
22. hodina - Poznávání Boha - 4.část - přednáší Jan Marschner (27.8.2016)
Princip života přebývající v bezbytostnosti Boha. Naše Stvoření je jen částečkou odlesku myšlenek Božského principu. Bůh jest neohraničený ve své Božskosti. Stvoření proniká do jiného stupně jsoucnosti, kde se nachází prázdnota a nicota. Pronikání myšlenky Boha do nicoty je akt tvůrčího principu v Bohu.

23. hodina - Světlá výšina na cestě k duchovnímu domovu 1. - přednáší Jan Marschner (17.9.2016)
24. hodina - Světlá výšina na cestě k duchovnímu domovu 2. - přednáší Jan Marschner (17.9.2016)
Vidění vláken, která se táhnou úrovněmi a která se hlásí o vyrovnání prožitím.Toto prožití může být uskutečněno v rovině duchovního druhu a může mnohé změnit na cestě ke Světlu. Síla chtění ducha ve vznešenosti a ušlechtilosti, v zachvívání čistoty a zralosti. Umožňuje mnohé odložit a povznést se vzhůru o veliký díl na své cestě.

2 0 1 6

16.2.2016 - DOBRO A ZLO Z POHLEDU VÝVOJE STVOŘENÍ - Jan Marschner(c)320.mp3 / Hradec Králové
- co je dobro a zlo
- kde se vzalo zlo a proč tu stále je
- proč v duchovních oblastech zlo není


20.4.2016 - PO SKONČENÍ POZEMSKÉHO ŽIVOTA PŘECHÁZÍME NA ONEN SVĚT, JAKÝ BUDE - Jan Marschner(c).mp3 / Hradec Králové
- Odchod do různých světů po smrti není trestem, ale odrazem vnitřního stavu
- Člověka mohou tížit neodpuštění a způsobená utrpení
- Jak pomoci blízkým zde i na onom světě

19.5.2016 - NEVIDITELNÉ BYTOSTI, KTERÉ NÁS DOPROVÁZÍ K DUCHOVNÍM SVĚTŮM - Jan Marschner(c).mp3 / Hradec Králové
-Neviditelné bytosti, které nad námi bdí.
-Neviditelné bytosti, které tvoří přírodu a jemné světy.
-Duchovní bytosti, které posilují veškeré lidství.


19.10. 2016 - REINKARNACE - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
-život smrtí nekončí
-návraty na tuto Zemi v novém těle
-postupný vývoj v mnohých inkarnacích
-karma a její vliv na vývoj člověka k poznání

16.11.2016 - VĚDĚNÍ O REINKARNACI jako důležitý bod pro vnitřní vzestup člověka - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- proč se opětovně rodíme na Zem
- co má člověk rozvinout a vnitřně poznat
- jak se v tom všem projevují Zákony Stvoření (např. Zákon karmy)

14.12.2016 - JAKÁ MŮŽE BÝT LÁSKA? - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- Vánoční přiblížení k podstatě lásky
- Vznešené principy dávání a přijímání lásky
- Nesmírná moc lásky v duchovním vzestupu a působení

2 0 1 5


28.1. 2015 - O ZÁKONU ZPĚTNÉHO PŮSOBENÍ a osudových vláknech jednotlivců a celého světa - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
Jak se navzájem rozuzlují tři tkaniva zpětného působení? Jsou myšlenky stejně důležité jako činy? Jaká budoucnost čeká lidstvo dle zákona zvratného působení?

18.3. 2015 - O ZŘÍDLU ZÁKONŮ STVOŘENÍ a našich schopnostech být s NÍM ve spojení - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
Jak se spojit s posvátnými silami. Vědomí jako brána k poznávání světa a Stvoření. O vnitřní podstatě člověka a jejím rozvoji.


15.4.2015 - SPOJITOST VÍRY SE ZÁZRAČNÝM UZDRAVENÍM - Jan Marschner(c)320.mp3 / Hradec Králové
- jaké vlastnosti ukryté v člověku víra aktivuje
- proč se dějí zázračná uzdravení ve spojitosti s vírou
- jak použít její moc k duchovnímu vzestupu a dosažení světlých cílů
Přednáška se zabývá vysvětleními dle zákonů Stvoření pro všeobecné pochopení principů. Autor neupřednostňuje žádné náboženství, nýbrž objasňuje principy platné pro všechny lidi bez rozdílu.

20.5.2015 - PŘIROZENOST A ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA VE VNITŘNÍM VÝVOJI - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
- Co je skutečná zdravá přirozenost a v jaké spojitosti je s přírodou
- proč vede zlatá střední cesta nejrychleji k cíli
- proč je důležité ve vnitřním vývoji usilovat vždy o dosažitelné vyšší cíle
Přednáška se zabývá vysvětleními dle Zákonů stvoření pro všeobecné pochopení principů. V této přednášce se dotkneme i světa přírodních bytostí, který je propojen s celou přírodou.30.9.2015 - O SKRYTÉM SMYSLU ŽIVOTA - Jan Marschner(c)320.mp3 / Hradec Králové
- Proč jsme na Zemi
- Kam jdeme po smrti (rozsáhlé jemné světy a možnosti reinkarnace)
- Principy spravedlivého stoupání či klesání po smrti
- Využití života na Zemi k duchovnímu vzestupu

21.10.2015 - KŘÍDLA SVĚTLÝCH NITEK. VLIV JEMNÝCH NITEK NA NÁŠ ŽIVOT - Jan Marschner(c)320.mp3 / Hradec Králové
- jak proudí vznešené duchovní pomocné nitky
- pozvedající světlé nitky a nitky táhnoucí dolů
- jemné karmické nitky ze vztahů
- koloběh záření

18.11.2015 - Posilující proudy ze Světla – PRAKRÁLOVNA - Jan Marschner-(c)320kbs.mp3 / Hradec Králové
- Prakrálovna, Pramáti a zahrady ctností
- proč přináší občerstven   a posilu vnitřní naladění na Prakrálovnu
- světlé posilující proudění a vnitřní podstata Prakrálovny
- jak se projevuje působení mužství a ženství na onom světě

9.12.2015 - BUDIŽ SVĚTLO -Jan Marschner(c)320.mp3 / Hradec Králové
- co všechno se skrývá za slovy Budiž Světlo
- nesmírné tvůrčí síly budovaly nejdříve duchovní světy a teprve později hmotné
- vlny zářivých sil Života oproti nicotě a bezživotnosti

2 0 1 4

12.2.2014 - PODMÍNKA PRO VZESTUP DO RÁJE - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno

19.3.2014 - MOST S DUCHOVNÍM SVĚTEM - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
Jak nalézt spojení s duchovním světem? Jak to ovlivní život člověka na Zemi a život po smrti? Jaké pomoci lze pro to na Zemi nalézt?

16.4.2014 -  ŽIVOBYTOSTI A TAJE SPOLUPRÁCE S NIMI 1 a 2 část-(c)Jan Marschner 256kbs.mp3 / Hradec Králové
Co jsou živobytosti přírody? Co umožňuje spolupráce s nimi? Jsou určeny býti našimi přáteli? Jak se s nimi zkontaktovat?

14.5.2014 - ODKUD PŘIŠLA LEGENDA O SVATÉM GRÁLU - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
V jakých obměnách se legenda o Svatém Grálu vyskytovala v dějinách lidstva? Jaké je její poselství? Jak působí duchovní zákony? Jak lze s jejich pomocí na Zemi vytvořit odlesk Ráje?

17.9.2014 - JAK ZÁKONY STVOŘENÍ OVLIVŇUJÍ NAŠE ŽIVOTY - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
Celou přírodu a vesmír pohání zákony, jež lidstvo postupně odhaluje. Každý takový objev nové zákonitosti a přírodního zákona přináší lidstvu dech beroucí nové možnosti. Zákony Stvoření zasahují až do jemných nitek osudů a skrze myšlenky, touhy a chtění lidí budují budoucnost, která nás teprve čeká. Budoucnost je tedy plně v rukou lidí a v sérii přednášek, které nás čekají, se budeme seznamovat s těmito zákony, jež působí všude kolem nás.
22.10.2014 - ZÁKONY STVOŘENÍ A SPRÁVNÉ LIDSKÉ VZTAHY - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
Známých 7 zákonů, které mají vliv na vztahy dětí s rodiči, na přátelství, partnerství, manželství, sousedské, pracovní, mezistátní a další vztahy. Chcete znát klíč k zákonitostem života vztahů? Jak pomoci a neublížit? Jak pochopit zákony, provázející náš osud?

13.11.2014 - ZÁKONY STVOŘENÍ A PRINCIPY PRO ZACHOVÁNÍ MÍRU - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
7 zákonů přinášejících zachování míru ve společném životě jednotlivců i států - zákony, jež jsou cestou šlechetných a vnitřně nesobeckých lidí.
Jak tyto zákony převést do dnešního života? Jak je použít pro požehnání své i celého světa? Co je vlastně pravé lidství a jak souvisí s těmito zákony?

11.12.2014 - ZÁKONY STVOŘENÍ A SVĚTLÝ PŘÍCHOD BOŽÍHO SYNA - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno
Celá příroda se zahalila do zářivé krásy, jásavě zdravíc Světlo, které vstoupilo na tuto Zemi. Již delší dobu bylo vše pečlivě připravováno dle Božích zákonů.
Proniknutí do tajů zákonů stvoření umožňujících tak světlé narození. Jaké těžkosti se objevily hned po narození? Jaký dalekosáhlý vliv pro vývoj na Zemi toto narození mělo.

2 0 1 3

17.2.2013 - SEBELÉČENÍ A POUŽÍVÁNÍ DUCHOVNÍCH ENERGIÍ / HRADEC KRÁLOVÉ/ SEMINÁŘ 4

24.2.2013 - VNITŘNÍ SVOBODA A ROZVÍJENÍ VLASTNÍCH SCHOPNOSTÍ / BRATISLAVA/ SEMINÁŘ 2
O vnitřní svobodě a barvách kolem nás (Colora Bohemia)

2.3.2013 - SEBELÉČENÍ A POUŽÍVÁNÍ DUCHOVNÍCH ENERGIÍ / POPRAD/ SEMINÁŘ 4

3.3.2013 - TAJEMSTVÍ BAREV A LÉČENÍ RUKAMA / KOŠICE / SEMINÁŘ 3

11.12.2013 - VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ NAD HISTORIÍ LÁSKY - Jan Marschner / Hradec Králové / Přednáška proběhla, audio zatím nezpracováno

2 0 1 2

26.1.2012- MOC A SÍLA SLOVA / přednáší Jan Marschner a P.B./ NÁCHOD/

16.5.2012- PŘÍRODNÍ A ANDĚLSKÉ BYTOSTI / přednáší Jan Marschner a Š.H./ NÁCHOD

6.10.2012 - Tajemství síly našich myšlenek - "Návod na šťastný  život" /BRATISLAVA/ SEMINÁŘ 1


2 0 1 1
12.1.2011 - VELKÁ EVOLUCE - Jak to vše začalo.../ přednáší J.Marschner a ing.P.Bičák / Žďár nad Sázavou
Jsme z Opice? Kdo jsou přírodní bytosti? Je vesmír konečný? Odkud přichází na Zem duše člověka, kam odchází po smrti? Proč se na Zemi opakovaně rodíme? Nejnovější poznatky o vývoji člověka ve Stvoření. Nový pohled na formování hmoty a spolupůsobení přírodních bytostí

9.2.2011 - Vzestup a pád Atlantidy - Dávná historie Egypta/ přednáší J.Marschner a ing.P.Bičák / Žďár nad Sázavou
Bájná Atlantida, život na ní a posledních 50 let před potopením. 1.říše Starověkého Egypta - překrásné stavby vystavěné za spolupráce bytostí přírody.

16.2.2011 - ISMÁNI A SVĚTLÁ ŘÍŠE NA ZEMI , BÁJNÁ TRÓJA A KASSANDRA /přednáší J.Marschner a ing.P.Bičák/ Hradec Králové

18.3.2011 Velká Evoluce /přednáší J.Marschner a ing.P.Bičák/ Náchod
Velká Evoluce 1.část (Náchod) 1h 29min / 71MB / 112kbps
Velká Evoluce 2.část (Náchod) 1h 29min / 71MB / 112kbps
Jedinečné podání Evoluce celého Stvoření a mnohé jiné. Odkrytá souvislost  vzniku stvoření a našeho vesmíru. Kde je Ráj. Co je po smrti. Proč jsme na Zemi.  Jak si představujete Boha. Jak se podílejí přírodní bytosti na stavbě vesmíru.  Jednotlivé úrovně po smrti. Ráj a biblické vyhnání. Zákony stvoření.   Křest. Odpuštění. Zpověď. První buňka. DNA. Řasy, praryby, plazi a dinosauři,  savci. První člověk. Větev Neandrtálců, Titánů a člověka.


22.3.2011 - Léčení rukama a jiné.../ přednáší J.Marschner
54min / 43MB / MP3 112kbps
Poslechněte si o nejdůležitějších věcech okolo léčení rukama. O zákonu karmy, o čistém a duhovém záření vody Světla, o kyvadlu, o našem citu v nitru a barevných odpovědích.  O posmrtném životě, o početí ve zkumavce, o schopnostech ženy a jiné.

26.3.2011- POSELSTVÍ VELIKONOC - MOJŽÍŠ A KNÍŽE ABDRUSHIN / přednáší J.Marschner / LISTEN /

Jaro a znovuzrození / přednáší J.Marschner a P.Bičák/
Délka trvání: 58min/Velikost: 60Mb/Kvalita: 320kbps

Kdo se neznovuzrodí z vody a z ducha nevejde do království nebeského. O tom jak využít sil jara k vnitřní proměně a transformaci.
Přiblížili jsme si také náš původ, jakož i naše působení ve hmotnostech. Kdysi jsme jako nevědomé zárodky vytryskli z nejspodnější části duchovní sféry zvané Ráj, abychom putovali hmotnostmi a na naší cestě za sebe-uvědoměním se stávali ušlechtilejšími a dokonalejšími lidskými bytostmi. Většina lidských duchů však na svůj původ zapomněla, zalíbilo se jim ve hmotě a připoutali se k ní. Abychom se jednou směli jako sebevědomí a ušlechtilí lidští duchové navrátit zpět do duchovního domova, do Ráje, musíme se „znovuzrodit v duchu“, to znamená uvědomit si svůj vysoký duchovní původ a také velkou odpovědnost za své působení zde ve hmotě, za vše, co vysíláme – ať již na úrovni myšlenek, slov či hrubohmotných činů, a zcela se změnit, odhodit vše staré a stát se novými, čistými duchovními lidmi. ...

18.5.2011-HRADEC- ZJEVENÍ JANOVO, O BUDOUCNOSTI SVĚTA A ROK 2012 /přednáší Jan Marschner a P.B./ HRADEC/

25.6.2011- LISTEN- ZAHRADA DUCHA / přednáší Jan Marschner a P.B./ HRADEC /

12.10.2011- HRADEC- ČLOVĚK OBĚTÍ OSUDU, NEBO ŠTĚSTÍ STRŮJCE / přednáší Jan Marschner a P.B./ HRADEC /

23.11.2011- SÍLA MYŠLENEK A MYŠLENKOVÝ SVĚT / přednáší Jan Marschner a P.B./ HRADEC /

14.12.2011- HRADEC- ČAS VÁNOC A ADVENTU / přednáší Jan Marschner a P.B./ HRADEC /


Ke koupi na CD - ZVĚSTOVATELÉ:
1-KRIŠNA-Indie(JM)(c)224.mp3
2-BUDDHA-1část-Indie(JM)(c)224.mp3
3-BUDDHA-2část-Indie(JM)(c)224.mp3
4-MOHAMED-Arábie(JM)(c)224.mp32 0 1 0

17.6.2010 - Rok 2012 /přednáší J.Marschner a ing.P.Bičák / Pelhřimov
Apokalypsa? Co směli spatřit dávní proroci? Co se děje se Stvořením? Existuje osud nebo svobodná vůle?

Nemoci dětí a rodičů /přednáší p.Kraus a p.Marschner/ 1h 26min
Co dědíme od rodičů? Můžeme dědit i duševní a duchovní předpoklady?

Proč je člověk na Zemi (přednáší p.Marschner, p.Kraus) 1h 53min
Proč člověk žije a kam odchází po pozemské smrti. Otázky, které se čas od času vynořují v každém člověku, aby si na ně odpověděl. Dozvíte se netradiční pohledy, které lidstvo nezná.

Chléb náš vezdejší (přednáší Jan Marschner) 57min
Přednáška z podzimní zahradní slavnosti 2010 ve které se dotkneme i hlubšího výkladu Otčenáše.

6.11.2010 - Křišťálová univerzita - LÉČENÍ RUKAMA / přednáší J.Marschner / Praha /2 0 0 9

11.4.2009 - Význam velikonoc a Ježíšovo poselstvi / přednáší Jan Marschner + AS / LISTEN

20.6.2009 - Duchovní síly kolem nás / přednáší Jan Marschner / LISTEN

15.8.2009 - Egon a Já Já / K.K. / POPRAD / 57min
O našem Egu a  jeho kamarádech Ja Ja. Jak nás neviditelně ovládají a odvádí od  pravého lidství a štěstí.

19.9.2009 - Voda světla- nový objev 21.století / přednáší Jan Marschner / LISTEN

27.9.2009 - ČTENÍ- Duchovní zárodky-1 /čte Jan Marschner / VARNSDORF

7.10.2009 - RYTÍŘI KULATÉHO STOLU / přednáší Jan Marschner / Varnsdorf

9.11. 2009 - Život po životě a naše myšlenky /přednáší J.Marschner a K.K / Frýdek Místek
Reportáž ZDE / MP3 - 107min , 85Mb , kvalita 112Mbs

11.11. 2009 - Jak změnit svůj život a prožívat zázraky  každý den?/přednáší JanMarschner a K.K. / Hradec Králové
Reportáž ZDE / Délka trvání -2h  17min/Velikost -   109Mb


2 0 0 8

5.5.2008- Nové poznání o stavbě Stvoření /přednáší M.K.+Jan Marschner/BRATISLAVA

7.6.2008- Přírodní bytosti výprava - Prosba aby nepršelo /přednáší J.Mo.+Jan Marschner/ROH

25.2.2008- Může existovat pravý vztah mezi mužem a ženou? 2 /přednáší Jan Marschner a K.K. / HRADEC

9.3.2008- Se srdečným pozdravem (k)ámen /přednáší Jan Marschner a K.K. / TRNAVA

15.3.2008- Cesta ke Světlu 5-6 - Duchovní zrání /Křišťálová univerzita / přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

22.3.2008- Obrazem a slovem /přednáší K.K./ LISTEN

22.3.2008- Zdravé tělo, zdravý duch / přednáší Jan Marschner a A.S. / LISTEN

4.5.2008- Proč je člověk na Zemi /přednáší M.K.+Jan Marschner/TRNAVA

21.6.2008- Strach a důvěra v životě člověka /přednáší T.L.+R.M./ LISTEN

9.8.2008- Cesta ke Světlu - Nové poznání / přednáší Jan Marschner / BRATISLAVA
Přednáška proběhla na  Anjelském festivalu v Bratislavě.  Dozvíte se v ní o  Cestě ke Světlu a stavbě Stvoření. Je to vyjímečná  přednáška, která přináší nejnovější poznatky v tomto  směru. Je čerpáno z vlastního prožití dále z vědění knihy "Ve Světle Pravdy"

13.8.2008- Vliv letních měsiců na osud člověka /přednáší T.L.+Jan Marschner/RUŽOMBEROK

16.8.2008- Život je kříž radost i pláč /přednáší K.K./POPRAD

20.9.2008- Zvěstovatelé Pravdy /přednáší M.K.+Jan Marschner/LISTEN

27.9.2008- Cesta k duchovním úrovním /přednáší Jan Marschner a A.S./ BRATISLAVA

2.10.2008- Život po životě /přednáší Jan Marschner a K.K./ HRADEC

25.10.2008- Svatý Grál /přednáší A.S. a Jan Marschner/ PRAHA

12.11.2008- Věčnost dobrá protihodnota- Osm-stupňů na cestě ke Světlu /přednáší Jan Marschner a K.K./ ČESKÝ-TĚŠÍN

11.12.2008- Stavba Stvoření /přednáší Jan Marschner a A.S./ HRADEC

20.12.2008- Ježíš, Láska Boží /přednáší Jan Marschner a A.S./ LISTEN

2 0 0 7
Leden 2007 - Tajemství Stvoření-I /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA - Amfora

24.1.2007 - Voda, myšlenky, modlitba (Galerie cesty ke Světlu) /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

7.2.2007 - Umění žít 3.den - Křišťálová Univerzita /přednáší Jan Marschner a A.S. / PRAHA

17. 2. 2007– Umění žít 4.den - Křišťálová Univerzita /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

3. 4. 2007– Lidský mozek - Hypnóza - 1 /přednáší Jan Marschner a M.K. / RUMBURK

11. 4. 2007– Umění žít 5.den - Křišťálová Univerzita /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

14. 4 2007– Umění žít 6.den -Křišťálová Univerzita /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

25. 4. 2007– Jak změnit svůj osud /přednáší Jan Marschner a K.K. /  HRADEC KRÁLOVÉ

0.5. 2007– Zákonitosti, které ovlivňují náš osud -(Ezotera)/přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

16. 5. 2007– Voda Světla /přednáší Jan Marschner a K.K. / RUŽOMBEROK

17. 5. 2007– Voda Světla /přednáší Jan Marschner a K.K. / BRATISLAVA

18. 5. 2007– Voda Světla 1.část /přednáší Jan Marschner a K.K. / TRENČÍN

18. 5. 2007– Voda Světla 2.část /přednáší Jan Marschner a K.K. / TRENČÍN

5. 6 2007– Odpovědi na dotazy /přednáší Jan Marschner a M.K. / RUMBURK

11. 6. 2007–  Přírodní bytosti - výprava /přednáší Jan Marschner + J.Mo. + A.S. / TETÍN

23. 6. 2007–  Čistota myšlenek a zákony přírody /přednáší Jan Marschner a K.K. / LISTEN

5. 7. 2007– Zákonitosti osudu /přednáší Jan Marschner a K.K. / PLZEŇ

6. 7. 2007– Může existovat pravý vztah mezi mužem a ženou? /přednáší Jan Marschner a K.K. / PLZEŇ

6 7. 2007– Svět přírodních bytostí /přednáší Jan Marschner + J.Mo. + P.B. / PLZEŇ

7.  7. 2007– Rozvoj duchovních schopností /přednáší A.S. a Jan Marschner / PLZEŇ

7. 7. 2007– Život smrtí nekončí /přednáší T.L. a Jan Marschner / PLZEŇ

8. 8. 2007– Nepoznané příčiny nemocí /přednáší T.L. / BARDĚJOV

30. 8. 2007– Návrat do duchovního domova /přednáší T.L. / POPRAD

11. 9. 2007– Odkud jsme /přednáší M.K. a Jan Marschner / Rumburk

22. 9. 2007– Duchovní vzestup českého národa /přednáší P.B. a Jan Marschner / LISTEN

23.9. 2007– Modlitba /přednáší T.L. a Jan Marschner / BRATISLAVA

27. 9. 2007– Voda Světla je dar /přednáší Jan Marschner a K.K. / PREŠOV

28. 9. 2007– Osm stupňů na cestě ke Světlu 1 /přednáší Jan Marschner a K.K. / RUŽOMBEROK

28. 9. 2007– Osm stupňů na cestě ke Světlu 2 /přednáší Jan Marschner a K.K. / RUŽOMBEROK

2. 10. 2007– Vesmír, kvarky- částicový-urychlovač-LHC /přednáší M.K. a Jan Marschner / Rumburk

6. 10. 2007 – Cesta ke Světlu- Nebezpečí ezoteriky (Křišťálová univerzita/přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

6. 10. 2007– Cesta ke Světlu- Duchovní pojmy (Křišťálová univerzira/přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

6. 10. 2007– Cesta ke Světlu- O jemném světě (Křišťálová univerzita/přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

6. 10. 2007  Cesta ke Světlu- Tvůrci vyzařování (Křišťálová univerzita/přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

26. 10. 2007 – Zákonitosti, které hýbou naším osudem /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

25.11.2007 – Jak změnit svůj osud? /přednáší Jan Marschner a K.K. / HRADEC KRÁLOVÉ

22.12.2007 - Lze se dožít 120 let?/přednáší A.S. + Jan Marschner/ LISTEN


2 0 0 6

8.4.2006 - Léčivá síla vody /přednáší Jan Marschner / OLOMOUC

24.6.2006 - /přednáší Jan Marschner / LISTEN

25.6.2006 - Přírodní bytosti 2 /přednáší Jan Marschner / VLČÍ HORA

5.7.2006 - Síla myšlenek a vody - H2O /přednáší Jan Marschner a K.K. / PLZEŇ

19.8.2006 - Voda Světla /přednáší Jan Marschner / POPRAD

27.10.2006 - Skutečná síla myšlenek a vody /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

11.11.2006 - Umění žít 1.den - Křišťálová univerzita /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA

11.11.2006 - Umění žít 2.den - Křišťálová univerzita /přednáší K.K. a Jan Marschner / PRAHA

24.11.2006 - O životě po smrti /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA - Ekolife

3.12.2006 - Jak svět mění vodu v nás /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA - ezotera

7.12.2006 - Voda, barvy, světlo /přednáší Jan Marschner a K.K. / PRAHA - Amfora
Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah