Produkty Voda Světla - Voda Světla

Přejít na obsah

Produkty Voda Světla
jsou vyvinuty pro posílení čistých energií v organismu.

Voda Světla je upravená pitná voda přístrojem "Voda Světla". Získává tím schopnost posílit energii v buňkách Vašeho těla a tím vnést do Vašeho života mnohem větší zážitek ze života. Citliví jedinci mohou zažít blahodárnou posilu celého těla čistou energií.

VODA SVĚTLA
Posiluje každou buňku v těle!
Celkově harmonizuje, pročišťuje a vitalizuje!
Působí blahodárně na celý organismus.

Víte, že…
...lidský organismus se v dospělosti skládá ze 100 biliónů jednotlivých buněk?
...živočišná buňka – která je základní stavební součástí lidského těla, obsahuje v podobě CYTOPLASMATICKÉHO  roztoku 85 – 95 % H2O!
...cytoplasmatická membrána buňky denně propouští do vnitřního soustrojí buňky, mechanismem osmózy nové molekuly vody.
...Voda Světla posiluje prostřednictvím buněčného roztoku CYTOPLASMY veškeré životní pochody v buňce.
...Voda Světla proniká během několika desítek minut ke všem 100 biliónům buněk ve vašem těle.
...Voda Světla přináší posílení pro správnou funkci buňky, čerpajíce ze životadárného základu DNA ke zdravému vývoji všech tělesných funkcí.
...Voda Světla posiluje CYTOPLASMATICKOU buněčnou membránu a posiluje tak přirozeně každou jednotlivou buňku v buněčném ústrojí.
...Voda Světla posiluje buněčné funkce na dalších úrovních – kvarku, předkvarku atd.
...Voda Světla nepůsobí na jednotlivé orgány odděleně, ale působí 100% vašeho organismu najednou.

Voda Světla - Nový objev 21.století

Na základě vědění o Stvoření, vědění o základních stavebních částicích ve hmotě – živočišných buňkách, zároveň s použitím technologie výroby inspirativně přijaté k dosažení co nejvyššího pomáhajícího účinku na lidský organismus, podařilo se uvést v roce 2005 v České zemi do praxe výrobu Vody Světla.

Voda Světla nemá nic společného se všemi dosavadními pokusy o úpravy vod (pí voda, diamantová voda a pod.) - stojí zcela samostatně, používajíc pomůcek dosud lidem neznámých.
Jak vše probíhá?
Na počátku výrobní soustavy je zcela normální pitná voda, odpovídající všem důležitým normám o pitné vodě.
Tato voda, procházejíce technologicky zcela nově sestrojenou soustavou, získává si postupně vlastnosti, které můžeme nazvat vlastnostmi prvotního života. Vlastnosti hmotné – chuťové, pachové se přitom nemění. Změněna je však vlastní hodnota energetického náboje takto oživené vody.
Je to podobné, jako kdybychom si představili, že obměníme v místnosti 50W (v 1 molekule vody) svítilnu za 1000W.
Použití?
O magnetických schopnostech vody bylo již mnoho napsáno. Aniž bychom si toho byli vědomi, tato vlastnost se projevuje ve všech každodenních záležitostech, kdy pracujeme s vodou. Voda je vynikajcí nositelkou informací, počínaje na kvarkové, předkvarkové úrovni, následně pak i na úrovni bytostné a také úrovni duchovní!

Lidské tělo skládá se stejně jako všechny živé rostlinné a živočišné organismy na zemi, ze základních stavebních částic – buněk.
Téměř ze tří čtvrtin jsou tyto buňky naplněny vodou nebo sloučeninou, v nichž je voda základním rozpouštědlem.
Je proto možné prostým uvažováním pochopit, že přenositelnost informací vody proniká i do jednotlivých buněk.
Síla většiny informací ve vodě bývá převážně velmi slabá tak, že tyto informace si vlastní tělo – organismus přepracuje a rozloží během několika okamžiků.

Voda Světla přináší nejčistší záchvěvy informací o prvotním vitálním zdravém životě na zemi. Tyto informace jsou propojeny s posilami všech zmíněných úrovní – kvarkové, předkvarkové, bytostné, duchovní.

Voda Světla tak posilní na všech úrovních zdravý a přirozený život, každý jednotlivý tělesný organismus. Jiné informace Voda Světla neobsahuje, protože jiných také není potřeba. Ve svém účinku – posily prvotních základů života v buňce je však Voda Světla nejsilnější pomocí na zemi, pracujícím bez vedlejších účinků, všeobsáhle.

Svojí silou proniká Voda Světla do všech částí těla a oživujíc, posilujíc přirozenou základní funkci buněk, vyvolává překvapivé účinky v energetickém systému těla.

Jediným protikladem při uzdravování je vlastní chtění člověka. Toto chtění může výrazně oslabovat účinky Vody Světla.
Zde platí přesně výrok Ježíšův při léčení nemocných: „Síla Tvé víry tě uzdravila.“
Vírou je myšleno chtění být dobrým a čistým člověkem, který usiluje znát a respektovat Zákony Stvoření, Zákony moudré Boží Vůle.
Voda Světla

Voda Světla má celkové pročišťující schopnosti, jako by člověk stál pod sprchou světelného vodopádu. Při každodenním užívání se mohou měnit chutě člověka a potraviny, jež nejsou pro jeho zdraví ideální, mu přestávají chutnat.
U mnoha lidí se projevila větší vitalita, pocit zvýšené pohody a energie a menší potřeba spánku. Bylo možné zvládnout každodenní práci s mnohem větším elánem a radostí.
Duševní rovnováha člověka se zesiluje, spolu s větší radostí do života a bystřejším náhledem na dění kolem něj.

Doporučuji vám vyzkoušet.

Lahvička 25ml by měla vydržet na 1 měsíc pravidelného užívání.
Prodejce ve spolupráci s výrobcem této vody přijímá také objednávky na vodu „osobní“, která je svým zaměřením připravena přímo pro vás. (Možnost objednání i u výrobce.)

      
Vyzkoušejte i další tipy:

Koupel: do vany 10 kapek     
Rostliny: do zálivky   na rostliny  (1-3 kapky do 1 litru vody) : Voda   Světla č. 11, 12
Aromalampa: do   aromalampy (1-2 kapky)

-do   rozprašovače

- čištění   a nabíjení drahých kamenů (1–4 kapky do čistící vody) :   Voda Světla č. 11, 12
 

S   vodou Světla zacházejte jako se vzácnou potravinou a   pamatujte, že je třeba dodržovat hygienická pravidla,   aby voda zůstala dlouho bez jakýchkoliv změn: Vodu   Světla uchovávejte v chladnu a temnu. Nevystavujte ji   dlouhodobému slunečnímu nebo elektromagnetickému   záření(mobilní telefony,televizory,počítače).   Uchovávejte ji v lednici nebo na tmavém suchém a   chladném místě. Dejte také pozor na styk s bakteriemi   jakéhokoliv druhu, nekapejte si přímo do úst a ani vodu   z lahvičky přímo nepijte. Jakákoliv nečistota, která by   vnikla do lahvičky, by mohla způsobit zkažení této vody.
 
Voda   Světla při správném skladování má před otevřením   trvanlivost dle datumu na etiketě. Po otevření   doporučujeme spotřebovat do dvou měsíců a uchovávat dle   výše uvedených pravidel.

 
Interakce:
Pí technologie: Pokud jíte potraviny, či pijete vodu , které jsou upraveny japonským přístrojem „LIFE ENERGY“, tzv. pí – technologií- užívejte pouze 1 kapku Vody Světla denně nebo ji užívejte v normálním dávkování až za 16 dní po skončení užívání produktů pí-technologie  - důvod součet energií dvou technologií.
Kortikoidní léky: při užívání kortikoidů, které potlačují imunitu - jen malé dávky  Vody Světla, protože Voda Světla posiluje celý energetický systém těla a může tedy posílit tělo proti kortikoidům. Také  nedoporučujeme lidem s transplantací orgánů. Použití vody Světla v těchto  případech konzultujte s lékařem.
Platí pro všechny výrobky s označením „Voda Světla“.


              
     
Voda Světla č.11
DÉŠŤ PŘÍRODY

Tato Voda Světla energeticky člověka ladí na přírodu.
Je tedy doporučována pro milovníky přírody, děti a domácí mazlíčky.

Doporučené užívání: 1-10 kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"


Koupit: 25ml   50ml   200ml

Voda Světla č.12
UNIVERS

Univerzální Voda Světla pro zvýšení energie
je určena pro věkové kategorie od 3-120 let.

Doporučené užívání: 1-10 kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit: 25ml   50ml   200ml

Voda Světla č.13
BRÁNA ČISTOTY

Tématem této Vody Světla je čistota.
Mimo tedy celkového přísunu energie do Vašich buněk pomáhá ještě se ladit na čisté myšlenky.

Doporučené užívání: 1-10 kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit: 25ml   50ml   200ml

Voda Světla č.15
NOVÝ SVĚT

Téma: Pustit se do nových věcí, objevovat a nebát se nového, které přichází do našeho života.

Doporučené užívání: 1-10 kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit: 25ml  50ml  200ml  


Voda Světla
DOBRÝ BOJOVNÍK
(Nově přejmenován místo Protiviru)  

Energeticky posiluje hlavně oblast krku, plic a průdušek.

Doporučené užívání: 3-7 kapek 1-6x denně do 0,1l vody nebo čaje. V akutních případech užívejte po 2 hodinách.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Můžete přidávat 10kapek do koupele při celkovém oslabení.

Při velkém oslabení je možné objednat  200ml a užívat 1 lžičku 2x denně.
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit: 25ml   50ml   200ml

Voda Světla
DAR SÍLY
(Nově přejmenován místo Protiviru Extra)

Dar Síly, je určen pro extra-zvýšenou posilu energetického systému organismu. Byl vyvinut, aby v době proměnlivého  počasí, posílením vašeho energetického potenciálu, měl příznivý posilující vliv  na organismus. Nese v sobě i část působení EXTRAKTU. Díky jeho vlastnostem   držíte v ruce jedinečný přípravek k posílení energetického systému skrze  buněčnou strukturu vašeho těla - vřele jej doporučujeme.
Dále je možné použít po kousnutí klíštětem. Doporučujeme preventivně užívat vnitřně. Po vyndání klíštěte je dobré Dar Síly vetřít i přímo do ranky. Dále je možné jej užívat při problémech se štítnou žlázou.
Doporučené užívání: 3–7  kapek 1-3x denně do 0,2l vody (kávy, čaje).
Ve věku 3–5 let užívejte pouze 1–2 kapky do 0,2l   vody, čaje

Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy).
Můžete přidávat 10kapek do koupele při celkovém oslabení.
Při velkém oslabení je možné objednat  200ml a užívat 1 lžičku 2x denně.
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"
Tyto přípravky jsou potravinou pro celkové zvýšení energetického  potenciálu organismu.

Koupit: 25ml   50ml   200ml


Voda Světla
EXTRAKT
Podporuje celou buněčnou strukturu se zvýšeným zaměřením na buňky jater.
Účinek této vody je mnohostranný a přináší organismu velikou posilu.
Doporučené užívání: 5–10  kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"
Při velkém oslabení je možné objednat  200ml a užívat 1 lžičku 2x denně.

Po užití VODY SVĚTLA doporučujeme zůstat v klidu 5-10minut v otevření harmonizující síle, jež proniká do vašeho organismu. Účinky jsou mnohonásobné!

Koupit: 25ml   50ml   200ml


Voda Světla
SVĚTLÁ JISKRA

Téma: povzbuzení duchovní jiskry v nás

Doporučené užívání: 3-10 kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)

Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit:  25ml  50ml

Voda Světla
GAUDEO VICTUS

Téma: Radost, život, tvořivost a láska

Doporučené užívání: 3-10 kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)

Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit:  25ml  50ml


Voda Světla
NEBESKÁ

Téma: k posile ducha a ctností. Síla nebeského chrámu.

Doporučené užívání: 3-10 kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)

Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit:  25ml  50ml


Voda Světla
SPIRIT HARMONY I.

Patří k řadě Vody Světla a   jeho vliv je zaměřen hlavně na duchovní harmonizaci   člověka.
Spirit Harmony I - Duchovně harmonizující.

Přináší pokoj, mír a vnitřní vyrovnanost. Silně aktivuje srdeční pleteň a šišinku mozkovou. Pomáhá souladu ducha a těla. Působí na celý energetický systém.

Doporučené dávkování: 1-15 kapek do 0,1l vody nebo čaje. 1-3x denně.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

"Máte být těmi, kdo roznáší pokoj a mír do celého   světa."
Ve spojení s prouděním sil ze Světla může člověk nalézt to, co Ježíš nazýval oním pokojem a mírem. Spirit Harmony přináší pro ty, jež jsou vnitřně otevřeni mír a pokoj, aby ve znovuspojení se Světlem jej získali  pro sebe a přinášeli svým spolubližním. V žádném případě, tak jako u předchozích preparátů, neudělá Voda Světla vše za Vás. V otevření se léčivé   síle přichází pomoc v podobě možnosti a posily se změnit. Využijte tyto vzácné chvíle, neboť okamžiky na změnu ke Světlu a dobru se mají vždy využít!
Voda Světla - Spirit Harmony proniká ke všem buňkám v těle. Pomáhá vytvořit energetický harmonický soulad mezi všemi buňkami v těle. Harmonizující soulad zasahuje a znovupomáhá ke sjednocení a souladu ducha a těla. Srdeční pleteň člověka, kterou pronikají duchovní impulsy k vědomí, je aktivována a člověk může v této oblasti pociťovati větší hřejivé teplo či klid.
Orgán šišinky mozkové, jež se nachází uprostřed mozku a zprostředkovává spojení do světlých výšin Stvoření, je také energeticky posílen a umožňuje člověku čistší vnitřní napojení do světlých a harmonických oblastí tohoto Stvoření.
Duchovní harmonie je velmi důležitá pro celistvý vývoj člověka a jeho duševní a duchovní zdraví.
Přejeme všem, aby Světlá síla, jež k Vám přichází s tímto přípravkem, pronikla ozdravujícně do vašich životů.

Krok k naplnění pravého lidství spočívá v poznání   poslání a smyslu života člověka na zemi a jeho   uskutečnění.
Po užití VODY SVĚTLA   doporučujeme zůstat v klidu 5-10minut
v otevření harmonizující síle,   jež proniká do vašeho organismu.
Účinky jsou mnohonásobné!

Koupit:  25ml  50ml


Také je možné objednat tuto vodu Světla jako "Osobní" vyrobenou přímo pro Vás:
SPIRIT HARMONY- osobní
Koupit:  25ml  50ml


Voda Světla
SPIRIT HARMONY II - Psychical  

Další Voda Světla na bázi "Spirit harmony" je určená pro lidi trpící úzkostnými stavy převážně z  nedostatku schopnosti bránit se různým psychickým nátlakům, myšlenkám, atd.
Doporučujeme tedy pro lidi co trpí duševní  přecitlivělostí, psychickou nestabilitou a dalšími problémy psychického oslabení atd.
Pozor: do jisté míry duševně izoluje od okolí pro psychické odlehčení.

Doporučené dávkování: 1-15 kapek do 0,1l vody nebo čaje. 1-3x denně.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit:  25ml  50mlVoda Světla
SPIRIT HARMONY III. - VNITŘNÍ SVOBODA

Tématicky je tato Voda Světla naladěná na vnitřní posilu člověka v samostatnosti, svobodě a volného úsilí vzhůru.
Energeticky zesiluje ochranný obal kolem člověka a otvírá možnost nestísněně se propojovat do vyšších světů.

Doporučené dávkování: 1-10 kapek do 0,1l vody nebo čaje. 1-3x denně.
Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit:  25ml  50ml


Také je možné objednat tuto vodu Světla jako "Osobní" vyrobenou přímo pro Vás:
Osobní Spirit harmony vnitřní svoboda - Koupit:  25ml  50mlS   vodou Světla zacházejte jako se vzácnou potravinou a   pamatujte, že je třeba dodržovat hygienická pravidla,   aby voda zůstala dlouho bez jakýchkoliv změn: Vodu   Světla uchovávejte v chladnu a temnu. Nevystavujte ji   dlouhodobému slunečnímu nebo elektromagnetickému   záření(mobilní telefony, televizory, počítače).   Uchovávejte ji v lednici nebo na tmavém suchém a   chladném místě. Dejte také pozor na styk s bakteriemi   jakéhokoliv druhu, nekapejte si přímo do úst a ani vodu   z lahvičky přímo nepijte. Jakákoliv nečistota, která by   vnikla do lahvičky, by mohla způsobit zkažení této vody.
Voda   Světla při správném skladování má před otevřením   trvanlivost dle datumu na etiketě. Po otevření   doporučujeme spotřebovat do dvou měsíců a uchovávat dle   výše uvedených pravidel.

Voda Světla
Aktivní  -  Pasivní
Dovolte nám, abychom   Vás seznámili s novým výrobkem z řady Vody Světla.   Jedná se o Aktivní a Pasivní vodu, jejíž účinky mají   na Vaše tělo blahodárný vliv.  Nejdříve pohovoříme o   účincích při vnějším užití.
Voda Světla-   Pasivní
Může mít příznivý vliv při   čištění těla od nežádoucích látek a při zacelování   ran.
Příklady uživatelů:
1. „Říznul   jsem se, když jsem si do rány kápl pasivní vodu,   spojila se tato rána mnohem dříve a nehnisala. Při   malé ráně se velice rychle zahojila a jizva nebyla   ani vidět.“
2. „Hnisala mi   rána po poranění špinavým drátem. Ránu jsem znovu   otevřel, pročistil, nakapal pasivní vodu a ihned mě   rána přestala bolet a velice rychle se zahojila.“
3. „Měl jsem   klíště. Vždy mě místo po klíštěti velice svědilo a   zůstávalo dlouho červené jako pupínek. Po vyjmutí   klíštěte a zakápnutí místa pasivní vodou, mě místo   nesvědilo, rychle se vyhojilo a pupínek rychle   zmizel.“
Pozn.   Voda Světla musí být dobře skladována v chladu a   tmě,  aby byla stále v pořádku a mohla se do ran   použít!
Voda Světla-   Aktivní
Může velmi příznivě působit   v bolestivých reakcích kloubů a pohybového aparátu   na změnu počasí.   Také rozproudí energii v akupunkturních drahách.
Příklady uživatelů:
1. „Bolelo mě při každé změně počasí koleno. A to až   do takových bolestí, že mi nateklo a nemohl jsem   chodit. Pouze při sezení mě nebolelo. Když jsem   vyzkoušel na mé koleno Vodu Světla – Aktivní, bolest   se umírnila a po několikadenních aplikacích i   s vodou Světla – Pasivní, mám dnes po bolesti   kolena.
         Jak mi potvrdili další lidé dělo se jim podobně, dle   závažnosti onemocnění kolena se bolest buď zmírnila,   nebo se úplně ztratila. I za zmírnění bolestí byli   vděční.“
2. „Při bolestech, nevolnosti či nepříjemného pocitu   na různých místech těla, se po pomazání aktivní   vodou oblast jakoby nabila světelnou energií a pocit   na tom místě byl lehký a velmi příjemný. Když bolest   neustoupila, dala se alespoň lépe snášet.“
Vnitřní užití:
Užívá se po   lžičkách. Nejdříve „Pasivní voda“, po půlhodině   „Aktivní voda“.
Vnitřní užívání   doporučujeme všem, kdo si chtějí pročistit svůj   organismus.
Příklady uživatelů:
1. „Pasivní   voda mi zpočátku moc nechutnala, dalo by se říci, že   měla zvláštní chuť. To aktivní voda chutnala oproti   tomu sladce.(Nutno vzíti v úvahu velkou citlivost   osoby- každý to vnímat takto nemusí.) V organismu to   vyvolalo bouřlivou reakci, po pasivní vodě jsem měl   pocit, že se mi v žaludku vše překyselilo, po užití   aktivní vody se vše vracelo do normálu. Zvláštností   bylo, že po tomto užívání se mi vrátily chutě třeba   na cukr, který jsem v té době musel omezovat a na   jiné potraviny, které mi nedělali dobře. Jakoby se   něco v trávicím traktu dalo do pořádku. Také se mi   pročistila část povlaku na jazyku, po další kůře se   tato pročištěná část ještě zvětšila. A jazyk jak vím   ukazuje zdraví a nemocnost vnitřních orgánů a   trávicího traktu.“
Voda Světla Aktivní   a Pasivní mají zvláštní schopnost obnovovat tok   energií i po akupunkturních drahách v celém   organismu.

Vodu Světla Aktivní   a Pasivní doporučujeme tedy na vnitřní pročistění   organismu.

Vnější užití doporučujeme na hojení ran a při bolestivých reakcích kloubů a pohybového aparátu   na změnu počasí.

Voda Světla Pasivní   a Aktivní se  převážně užívají dohromady v   odstupu 30 minut.
Vnitřně: Užívejte na   lačno 30kapek do vody, nejdříve Vodu Světla Pasivní   , po 30 minutách 30 kapek Vody Světla Aktivní.
Zevně: na bolestivá místa nakapejte a rozetřete   nejdříve Vodu Světla Pasivní a po 30 minutách Vodu   Světla Aktivní.
Při zacelování ran se   používá pouze   pasivní voda.

Doporučené užívání: 3-10 kapek 1-3x denně do 0,1l vody nebo čaje.
Obsah 50ml. Vydrží při každodenním užívání 1-10 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.
Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte  s odborníkem naší firmy.)
Složení: pitná voda upravená technologií "Voda Světla"

Koupit: Aktivní Voda Světla - 50ml   100ml   200ml


Koupit: Pasivní Voda Světla - 50ml 100ml   200ml


      
Doúprava pitné vody   technologií „Voda   Světla“

Přístroj   se připojuje na hlavní přívod vody do bytové jednotky   domu nebo na zahradní systém.
Voda, jenž prochází tímto přístrojem je méně cítit   chlórem a má velice pozitivní účinky na nervový a   imunitní systém člověka.
Energie, jíž je nabita upravená voda má velice pozitivní   účinky na rostliny a přírodu.
Technologie „Voda Světla“ je novým objevem v oblasti   výživy buňek člověka a je světovým unikátem.
Jak celý systém funguje:
Technologie „Voda Světla se již používá několik let   v podobě kapek, které energetizují vodu na pití a   přináší tak svým uživatelům velikou posilu na duchovní,   duševní a tělesné úrovni.
Používané částice „technologie Voda Světla“, jsou   prvotními částicemi v našem vesmíru a velice posilují   každou buňku v těle  a tím posilují nervový a imunitní   systém člověka. Lidé se cítí vyrovnanějšími, mají lepší   náladu a jsou odolnějšími vůči negativním dopadům   prostředí.
Nejvíce účinky vnímají lidé s vyšší citlivostí. Dále   lidé s oslabeným nervovým systémem a lidé v těžkých   životních zkouškách, kteří vnímají velikou posilu   v duševní rovině.
Rozvíjející se technologie dovoluje nyní pomocí vysoce   nabité energetické Vody Světla působit na procházející   vodu tak,  aby byla beze zbytku prozářena a přinášela   tak posilující účinky každému kdo ji pije.
Připojení na vodovodní řád by měla provést odborná   vodoinstalatérská firma.
Zařízení je vyrobeno z potravinářské nerezové oceli dle   :
ČSN EN 8442 a jakosti
ČSN EN ISO 9001:2001
Vyrábí se v rozměrech na:
½“ trubku
¾“ trubku
  1“ trubku
5/4“ trubku
Trvanlivost náplně je minimálně 3 roky. Při průměrné   spotřebě vody  doporučujeme náplň vyměnit po třech   letech.
Tato  technologie na doúpravu vody byla získána díky   poznatkům a objevům o funkci Stvoření, kterými se zabývá   „Český institut“
www.ao-institut.cz
Dále pak díky zkušenostem a objevům japonského vědce   Masaru Emotta o schopnostech vody .
Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah