formulář - Voda Světla

Přejít na obsah
Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Odesílatel:
 
Jméno a příjmení:
 
Bydliště:
 
e-mail:
 
tel. číslo:
 
 
Adresát:
 
Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)
 
IČ:
 
Se sídlem:


 
 
 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 
 
Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..
 
 
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 30 dnů od doručení vráceného zboží a tohoto odstoupení od smlouvy.
 
 
 
V ………. dne ……….
 
 
 
Jméno a příjmení spotřebitele
 
            (podpis)
 
 
 
Přílohy:
 
Doklad o koupi
Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah