CD a DVD - Voda Světla

Přejít na obsah
E-SHOP CD a DVD

Přejeme vám příjemný nákup.

Přednášky AUDIO a VIDEO je možné zakoupit ELEKTRONICKY ke stažení nebo na CD, DVD
NOVĚ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME VIDEO PŘEDNÁŠKY
Z cyklu „MILOSTI ZE SVĚTLA“
Přednášky proběhly v Hradci Králové zima 2022 - jaro 2023
přednáší Jan Marschner

1.díl- Ježíšova cesta Stvořením-Vnitřní čistota jako stupeň k přijetí pravé lásky /vydáno audio 17.12.2022
2.díl- Naplnění dávných proroctví o současné době /vydáno 30.3.2023
3.díl- PARSIFAL A RYTÍŘI GRÁLU ovlivňující duchovní vývoj člověka /připravuje se
4.díl- Zvěstovatelé dávných dob- Krišna,Zoroaster,Buddha /připravuje se
5.díl- Posvátné působení ženství /vydáno 14.5.2023
6.díl- LETNICE-den posvátných sil /vydáno 19.5.2023

Zakoupením vydaných přednášek podporujete postupné vydávání dalších dílů a přednášek. :)
VIDEO PŘEDNÁŠKY z cyklu „MILOSTI ZE SVĚTLA“
VIDEO - Cyklus "Milosti ze Světla" - Elektronicky nebo na DVD
-proč je důležitý tento den pro každého člověka
- jak se lze otevřít nesmírným silám
- proč v tento den přijali apoštolové plameny nad hlavy
- co je to praduchovní plamen a co umožňuje
- proč je v tento den plněn Svatý Grál
220 Kč
Přidat
New!
VIDEO - Cyklus "Milosti ze Světla" - Elektronicky nebo na DVD
Úloha ženy - zprostředkovatelky nejčistšího světla
- Vzájemné doplňování s mužstvím
Uschopnění ženství, formovat budoucnost života na Zemi
- Prakrálovna- pravzor a ochránkyně
- Duchovní proudy čistoty a lásky
- Bytostné spolupůsobení
195 Kč
Přidat
New!
2.díl- Naplnění dávných proroctví o současné době
VIDEO - Cyklus "Milosti ze Světla" - Elektronicky nebo na DVD
- jak se naplňovalo zjevení Janovo po 2 tisíce let
- veliký boj Světla a temna v době světových válek a dnes
- nebeští rytíři ze Světla chránící Stvoření
- o hradu Grálu a králi Grálu
- naděje do budoucnosti
- bude tisíciletá doba míru a pokoje?
- převratné změny zasahující ze světlých říší až do našeho vesmíru
195 Kč
Přidat
New!
1.díl- Ježíšova cesta Stvořením -Vnitřní čistota jako stupeň k přijetí pravé lásky
AUDIO - Cyklus "Milosti ze Světla"- Elektronicky nebo na CD
Vánoční čas. Vyslání Ježíše na pomoc lidstvu
- čistota v myšlení
- čistota v emocích
- celková vnitřní čistota umožňuje zachytávat čisté proudy ze stvoření
- vnitřní cit ve svém postupném zjemňování cítí nadpozemskou krásu
- pravá nevlastnická láska osvobozuje lidského ducha a umožňuje mu překlenout vzdálenosti až do duchovních světů, otevírá tak člověka vyšším silám čistoty a lásky, které jsou schopny naplnit člověka blažeností.
Přednáší: Jan Marschner
179 Kč
Přidat
New!
Video přednášky z cyklu „ÚROVNĚ STVOŘENÍ“
OBLASTI, Z NICHŽ PROUDÍ LÁSKA
VIDEO - Cyklus "Úrovně Stvoření"
Volné pokračování přednášky o Patmosu
-cesty vyššího druhu lásky stvořením až k nám na Zemi
-přehled nádherných bytostí jež zprostředkovávají lásku
-jak se otevřít této všelásce a prožít její svobodu, velikost a hřejivé štěstí
Přednáší: Jan Marschner
195 Kč
Přidat
Bájný ostrov Patmos
VIDEO - Cyklus "Úrovně Stvoření"
Kde se nachází bájný ostrov Patmos ze Zjevení Janova?
Jaké bytosti tam žijí a může toto místo navštívit člověk?
Jaká centra duchovních sil se na tomto ostrově nachází?
Je duchovní původ Marie z Magdaly na tomto ostrově?
195 Kč
Přidat
AUDIO PŘEDNÁŠKY V MP3
1.díl- Ježíšova cesta Stvořením -Vnitřní čistota jako stupeň k přijetí pravé lásky
AUDIO - Cyklus "Milosti ze Světla"- Elektronicky nebo na CD
Vánoční čas. Vyslání Ježíše na pomoc lidstvu
- čistota v myšlení
- čistota v emocích
- celková vnitřní čistota umožňuje zachytávat čisté proudy ze stvoření
- vnitřní cit ve svém postupném zjemňování cítí nadpozemskou krásu
- pravá nevlastnická láska osvobozuje lidského ducha a umožňuje mu překlenout vzdálenosti až do duchovních světů, otevírá tak člověka vyšším silám čistoty a lásky, které jsou schopny naplnit člověka blažeností.
Přednáší: Jan Marschner
179 Kč
Přidat
New!
Hledání osvícení a vnitřního míru
AUDIO - Stupně k osvícení - Elektronicky nebo na CD
-co je vnitřní osvícení
-poznatky různých cest k nalezení osvícení
-spojitost osvícení a vnitřního míru
-léčivé schopnosti a vnitřní mír
179 Kč
Přidat
Spojitost víry se zázračným uzdravením a propojením do světlých úrovní
AUDIO - Přednášky - Elektronicky nebo na CD
-jaké vlastnosti ukryté v člověku víra aktivuje
-proč se dějí zázračná uzdravení ve spojitosti s vírou
-jak použít její moc k duchovnímu vzestupu a dosažení světlých cílů
179 Kč
Přidat
ŽIVOBYTOSTI PŘÍRODY A TAJE SPOLUPRÁCE S NIMI
AUDIO - Přednášky - Elektronicky nebo na CD
-co jsou živobytosti přírody
-co umožňuje spolupráce s nimi
-jsou určeny být našimi přáteli?
-jak se s nimi zkontaktovat
179 Kč
Přidat
Zvěstovatelé Pravdy 1.
AUDIO - Přednášky - Elektronicky nebo na CD
Krišna, Buddha, Mohamed, Bukaido
259 Kč
Přidat
1- O SKRYTÉM SMYSLU ŽIVOTA
AUDIO - Cyklus o jemných světech - Elektronicky nebo na CD
-Proč jsme na Zemi
-kam jdeme po smrti
-principy spravedlivého stoupání a klesání po smrti
-využití života na Zemi k duchovnímu vzestupu
179 Kč
Přidat
2- VLIV JEMNÝCH NITEK NA NÁŠ ŽIVOT
AUDIO - Cyklus o jemných světech - Elektronicky nebo na CD
-jak proudí vznešené duchovní pomocné nitky
-pozvedající světlá vlákna a vlákna táhnoucí dolů
-jemná karmická vlákna vztahů
-koloběh záření
179 Kč
Přidat
3- PRAKRÁLOVNA
AUDIO - Cyklus o jemných světech - Elektronicky nebo na CD
-Prakrálovna, Pramáti a zahrady ctností
-proč přináší občerstvení a posilu vnitřní naladění na Prakrálovnu
-světlé posilující proudění a vnitřní podstata Prakrálovny
179 Kč
Přidat
4- BUDIŽ SVĚTLO
AUDIO - Cyklus o jemných světech - Elektronicky nebo na CD
-Co všechno se skrývá za slovy Budiž Světlo
-nesmírné tvůrčí síly budovaly nejdříve duchovní světy a teprve potom hmotné
-vlny zářivých sil Života oproti nicotě a bezživotnosti
179 Kč
Přidat
5- DOBRO A ZLO
AUDIO - Cyklus o jemných světech - Elektronicky nebo na CD
-co je dobro a zlo
-kde se vzalo zlo a proč tu stále je
-proč v duchovních oblastech zlo není
-historie padlého archanděla
179 Kč
Přidat
6- ZJEVENÍ JANOVO
AUDIO - Cyklus o jemných světech - Elektronicky nebo na CD
-Jakým způsobem je možné zřít budoucnost
-úrovně ze kterých bylo Zjevení přijímáno
-co znamenají obrazy popsané v tomto Zjevení
179 Kč
Přidat
7- PO SKONČENÍ ŽIVOTA PŘECHÁZÍME NA ONEN SVĚT
AUDIO - Cyklus o jemných světech - Elektronicky nebo na CD
Velmi důležitá přednáška o tom kam zemřelí odcházejí
-Odchod do různých světů po smrti není trestem, ale vnitřním stavem
-člověka mohou tížit neodpuštění a způsobená utrpení
-jak pomoci blízkým zde i na onom světě
179 Kč
Přidat
8- NEVIDITELNÉ BYTOSTI, KTERÉ ČLOVĚKA DOPROVÁZÍ ...
AUDIO - Cyklus o jemných světech - Elektronicky nebo na CD
Neviditelné bytosti, které tkají osudy lidí
Neviditelné bytosti, které tvoří přírodu a jemné světy
Duchovní bytosti, které posilují veškeré lidství
179 Kč
Přidat
Jak zákony Stvoření ovlivňují náš život
AUDIO - Přednášky - Elektronicky nebo na CD
Chcete umět změnit svou budoucnost?
Chcete pochopit proč Vás něco bolestně zasahuje?
Chcete umět moudře pomáhat?
179 Kč
Přidat
VIDEO PŘEDNÁŠKY - Colora Bohemia: Nauka o barvách, feng-shui a odhalená astrologie barev
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Přednáškový cyklus Colora Bohemia odkrývá působení barev kolem nás i v nás samých. První díl přináší základní poznání barev od úplného počátku. Dá nám odpovědi na otázky, co je barva, odkud přichází? Je barevné jen to, co vidíme fyzickýma očima? Jak se projevuje působení barev? Jsou snad některé barvy lepší než jiné? Dozvíte se, jakým způsobem barvy cyklicky přicházejí v koloběhu nejen našich životů, ale i v celém Stvoření. Jak barvy působí v překvapujících souvislostech na mezilidské vztahy i činnosti. Jak barvy přijímat a používat jejich význam pro zkvalitnění našeho života. Zjistíte, která barva je právě tou Vaší, proč některou barvu máte rádi a jinou naopak nechcete ani vidět. Před námi se začíná rozvíjet nejen cesta ke zdraví fyzickému a duševnímu, ale i možnost dalšího duchovního rozvoje právě pochopením vlivu barev na veškeré naše konání. Spektrum barev je nám přiblíženo na dvanácti znameních zvířetníku. Z čeho čerpá toto barevné rozdělení a co je jeho zdrojem a předobrazem? To a mnohé další nám objasní právě tato první část.
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD - 2.lekce- VLIV BAREV
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Význam barev a jejich propojení s dvanácti znameními zvířetníku (zvěrokruhu) je stěžejním námětem této druhé přednášky. Dozvídáme se, jakým způsobem proudí Světlo do celého Stvoření a jak se z tohoto proudění barvy rozdělují. Tak jako nikde ve Stvoření, ani v oblasti barev nejsou žádné ostré hranice. Barvy jsou v obrovském rozsahu úplně všude. Na každé úrovni Stvoření mají různé zabarvení. Člověk působí v celém barevném spektru, ale jak je toto působení dále ovlivněno vyzařováním „hlavní“ barvy každého člověka? Dalo by se tedy říci, že své zabarvení si lidský duch při svém příchodu do hmoty vybírá tak, aby se v příslušné vibraci zdokonalil? Odstínů a stupňů jemnosti, ve kterých my lidé působíme, je nespočet. Rozličnost a zároveň neopakovatelnost kombinací barev kolem nás a v nás způsobují jedinečnost nejen každého člověka, ale též každého úseku času, jak jej vnímáme zde na Zemi – tedy roků, měsíců, dní, hodin, okamžiku. Světlo se vlévá do všeho a opět se ve všem rozděluje a krouží v členění, které je zjednodušeně vyznačeno v barevném kruhu Colora Bohemia.
V této přednášce se rovněž dozvídáme i zcela nové a velmi zajímavé věci o živlech, které klasická astrologie již kdysi dávno přiřadila jednotlivým znamením. Např. že oheň má jiný význam a působení v Beranu, v němž se projevuje životadárnou purpurovou až rudou barvou síly nového počátku, jinou kvalitu přináší oheň Lva, který je zároveň spojen se Zemí, ukotvuje v ní svůj žlutozlatý žár, jenž se tímto spojením mění v plody. Barvy jsou lidmi vnímány i podvědomě, čímž se dostávají i do různých pořekadel a názvů. V souvislosti s barvami Lva se tak například zjistíme, proč vzniklo sousloví „zlatá horečka“. Mnoho zajímavého je řečeno o všech dalších znameních a barvách. Každá barva má svůj protipól, který doplňuje její projevy tak, aby se potenciál dané barvy nevyčerpal a „nezvrhl“ do neharmonické polohy. Když tedy, pro příklad, člověk zrozený v zelené barvě Panny rád pracuje na zahrádce a přizpůsobuje ji svým představám, mohl by si při svém nasazení a zaměření pouze na cíl počínat necitlivě třeba vůči rostlinám, které v zahrádce již nechce. Pokud takový člověk současně přijme poselství protilehlé růžové barvy, která přináší soucit, lásku a jemnost, pak místo vyhození rostlinek na kompost je může darovat někomu jinému. Velice zajímavé a obohacující je i vysvětlení vzájemného doplnění barev, které společně ve zmíněném barevném kruhu tvoří kříž. Poznáme také, které čtyři barvy jsou barvami nových čistých začátků. Každý z posluchačů se může těšit na základní objasnění principů svého znamení a jak se projevuje v různých polohách příslušné barevné škály, čímž dostává i jiný druh síly k působení. K celistvému a harmonickému životu lidského ducha je pak v prožívání nutné „uchopit“ celé spektrum barev. Na další klíč k pochopení souvislostí se tak budeme jistě smět těšit i v příští přednášce.
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD - 3.lekce- BAREVNÝ RYTMUS DNE
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Tento díl přednáškového cyklu skýtá opět o něco hlubší pohled na působení barev na veškerý život. V úvodu se přednáška vrací ke dvěma zajímavým barvám, a to měsíční, jež je důležitá k vyciťování a hledání odpovědí, a barvě černé Tato barva v kruhu Colora Bohemia není samostatně viditelná. Máme ji vlastně považovat za barvu nebo nikoli? Představuje snad temno či tmu? Co si o tom myslíte Vy?
Dále zjistíme, že některý z cyklů proudění barev jde po směru hodinových ručiček, jiný proti, a na jakém principu to je právě tak. Ukázáno je nám to na příkladu zrození člověka. Jak již víme z minulé přednášky, každý děj je naplněn barevným začátkem a barevným koncem, tedy i početí a zrození. V této souvislosti se dozvíme, jaké barvy doprovází vznik a vývoj tělesné schránky nového človíčka, jaké barvy působí v čase spojování ducha s tělíčkem a které barvy pak doprovází člověka při vlastním příchodu na svět. Zároveň v protisměru přicházejí v současných chvílích každé etapy úplně jiné barvy. Co naopak tyto barvy přinášejí za impulsy, které může zachytit například přímo nastávající maminka nebo okolí dítěte?
Všechny barvy patří k univerzální síle a my se máme naučit s nimi zacházet. Každá barva zastupuje nějaké životní téma, nějaký princip, který máme pochopit a propojit s dalšími, abychom využili celý potenciál a nezanedbali nebo neupřednostňovali jen některé aspekty. Přednáška se rovněž zabývá tzv. orgánovými hodinami, které vycházejí z čínského rozdělení. Pochopíme, jak a proč barevný kruh odpovídá pocitům člověka během dne, co ve kterou hodinu denní či noční na člověka působí tak, že jeho tělo si žádá určité činnosti či naopak nečinnost. Ale nejen tělo, i duch prožívá a může právě v určitých fázích dne čerpat intenzivněji to, co potřebuje.
Přednáška se ještě - zatím jen okrajově - dotkla toho, jak postupuje v barevném kruhu rok, dále bylo ještě poutavě hovořeno o tom, jak jsme neustále středem barev a záření, proč se například člověk rád dívá určitým směrem, nebo k čemu se cítí být raději obrácen zády. V příštích pokračováních se s největší pravděpodobností dozvíme další souvislosti při působení barev v prostoru. Už teď se těším spolu s Vámi. - Sepsala účastnice přednášky
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Čtvrté pokračování semináře se věnuje působení barev na budovy a tím současně na jejich obyvatele či návštěvníky. Umění využití rozdílných energií přicházejících ze světových stran je známé již z historie, z astrologie i například čínské nauky feng shui. Mnoho staveb, které byly vystavěny se znalostí těchto principů, má dodnes silné vyzařování a lidé jsou jimi téměř magneticky přitahováni.
Poutavě a zajímavě je hovořeno o tom, jak se dá pracovat s potenciálem barev našich domovů, ať už je to rodinný domek nebo byt v domě panelovém. Poznáme, jak využít barevné záření v různých částech domu ve svůj prospěch a vývoj. Dozvíme se, zda jsme jen pasivními „vstřebávači“ a musíme ustrnout v již dané dispozici, nebo zda s těmito okolnostmi můžeme určitým způsobem zacházet a upravovat jejich vliv. Co vše je však k tomu zapotřebí? Směr natočení obvodových zdí stavby je tedy rozhodující pro to, jaké hlavní barvy domem prostupují a sbíhají se do jeho tzv. energetického středu. Každý posluchač si může zjistit, pod jakým vlivem je právě ve svém bytě či domě. Na konkrétních příkladech a podrobně se dovídáme, jaké principy mohou člověku právě ty jeho „čtyři zdi“ zprostředkovat. Zjistíme, kterým směrem náš dům „sedí“, čemu vcházíme vstříc při příchodů domů, za čím z domu odcházíme, jaký vliv může mít která barva na chování člověka, jak lze barvy působící v jednotlivých místnostech využít pro svůj vývoj, a to třeba i během spánku. Díky poznatkům z této přednášky můžeme lépe chápat, co se děje v domě, s námi i v našem okolí. Uvědomíme si, že princip dávání a braní je potřebný i při práci s barvami, tedy že se chvíle pasivního přijímání, kdy můžeme prožívat příjemné souznění s barvami v jedné části domu, nutně musí vystřídat s naší aktivitou v okamžicích, kdy je potřeba některé okolnosti zharmonizovat. Na poslech této přednášky se můžete velmi těšit, protože možná budete překvapeni, jaké zdánlivé „maličkosti“ mají tak zásadní vliv na to, jak se cítíme a prožíváme svoji každodennost.
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD - 5.lekce - BAREVNÁ TÉMATA V MÍSTNOSTECH
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Jak jsme poznali z předchozích dílů přednáškového cyklu, barvy se rozděluji v prostoru podle určitých zákonitostí. Zatímco minule bylo hovořeno o barvách přicházejících ze světových stran, páté pokračování nás uvádí do povědomí o tom, jak je to s barvami přicházejícími shora dolů.
Tato přednáška okrajově porovnává rozdělení prostoru jako krychle s 9 sektory tzv. Pakua systému se dvanácti tématy podle zvířetníku a poukazuje na rozdíly i společné prvky. Stvoření má tvar krychle, na jehož vrcholu jsou ty nejvyšší barvy; z tohoto místa přichází do Stvoření hlavní energie. Přirovnáme-li tuto představu k domu, dá se říci, že největší síla vstupuje dovnitř hlavními dveřmi. Seminář umožňuje bohaté spektrum náhledů různých variant uspořádání vnitřku domu či místnosti. Poznáváme, jak si můžeme doplňovat barvu, ze které jsme oslabováni vnějšími vlivy, například při výkonu svého zaměstnání, a také jak si vytvořit přemostění k dalším barvám, které potřebujeme k harmonizaci apod. Zajímavou částí semináře je i detailnější rozbor toho, jak se v místnosti uložit ke spánku. Budete zřejmě překvapeni, kolik barevných kombinací a s jakými účinky může člověk ve své ložnici prožít. Po vyslechnutí semináře tedy lépe pochopíme, jak uspořádat svůj životní prostor v souladu s principy působení barev a začlenit další různé souvislosti. Rovněž zjistíme, co je nutné proto, abychom se nenechali „zaškatulkovat“ nějakou šablonou či kalkulovali s nějakými okolnostmi a domnívali se tak, že barvy budou samy pracovat za nás. Přes veškeré poznávání, které si z těchto přednášek o barvách odnášíme, je totiž nutné si stále uvědomovat, že barvy jsou a mohou být pouze pomůckou pro náš život a jeho směrování, že nemáme být jimi tzv. pohlceni a domnívat se, že jsme snad dáni napospas danému prostředí. Stále si máme být vědomi našeho hlavního úkolu, čímž je naše vlastní Bytí, vše chápat jednoduše a přijímat vlivy prostředí jako pomoci či výzvy pro naše zesílení. Pochopíme, jakého druhu je a musí být síla, se kterou můžeme my sami měnit okolnosti, ve kterých se právě nacházíme.
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD - 6.lekce - BAREVNÁ TÉMATA V DOMECH
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Jak jsme poznali z předchozích dílů přednáškového cyklu, barvy se rozděluji v prostoru podle určitých zákonitostí. Zatímco minule bylo hovořeno o barvách přicházejících ze světových stran, páté pokračování nás uvádí do povědomí o tom, jak je to s barvami přicházejícími shora dolů.
Tato přednáška okrajově porovnává rozdělení prostoru jako krychle s 9 sektory tzv. Pakua systému se dvanácti tématy podle zvířetníku a poukazuje na rozdíly i společné prvky. Stvoření má tvar krychle, na jehož vrcholu jsou ty nejvyšší barvy; z tohoto místa přichází do Stvoření hlavní energie. Přirovnáme-li tuto představu k domu, dá se říci, že největší síla vstupuje dovnitř hlavními dveřmi. Seminář umožňuje bohaté spektrum náhledů různých variant uspořádání vnitřku domu či místnosti. Poznáváme, jak si můžeme doplňovat barvu, ze které jsme oslabováni vnějšími vlivy, například při výkonu svého zaměstnání, a také jak si vytvořit přemostění k dalším barvám, které potřebujeme k harmonizaci apod. Zajímavou částí semináře je i detailnější rozbor toho, jak se v místnosti uložit ke spánku. Budete zřejmě překvapeni, kolik barevných kombinací a s jakými účinky může člověk ve své ložnici prožít. Po vyslechnutí semináře tedy lépe pochopíme, jak uspořádat svůj životní prostor v souladu s principy působení barev a začlenit další různé souvislosti. Rovněž zjistíme, co je nutné proto, abychom se nenechali „zaškatulkovat“ nějakou šablonou či kalkulovali s nějakými okolnostmi a domnívali se tak, že barvy budou samy pracovat za nás. Přes veškeré poznávání, které si z těchto přednášek o barvách odnášíme, je totiž nutné si stále uvědomovat, že barvy jsou a mohou být pouze pomůckou pro náš život a jeho směrování, že nemáme být jimi tzv. pohlceni a domnívat se, že jsme snad dáni napospas danému prostředí. Stále si máme být vědomi našeho hlavního úkolu, čímž je naše vlastní Bytí, vše chápat jednoduše a přijímat vlivy prostředí jako pomoci či výzvy pro naše zesílení. Pochopíme, jakého druhu je a musí být síla, se kterou můžeme my sami měnit okolnosti, ve kterých se právě nacházíme.
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD – 7.lekce- BYT A ROČNÍ RYTMY
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
V sedmém díle si můžeme na praktickém testu vyzkoušet, zda jsme si již osvojili základní principy nauky o barvách. Na konkrétním bytu se zajímavým umístěním můžeme společně s přednášejícím postupně odhalovat, čím ovlivňuje vnitřní prostředí bytu své obyvatele, a to jak z hlediska působení barev ze světových stran na obvodové zdi, tak dle rozdělení barev dle principu krychle, tedy barev vlévajících se do každé místnosti dveřmi. Uměli bychom jeho obyvatelům doporučit, co si doma mohou změnit, aby zlepšili své tělesné zdraví, psychiku i partnerské a majetkové vztahy? Je to téměř napínavé a před očima se nám rozvíjí nápady, co v bytě změnit či přemístit.
V zápětí ale pochopíme, že nemůžeme vždy něco měnit podle nějaké šablony a myslet si, že tak je to nejlepší. Nalaďovat se na prostředí musíme především svým nitrem. Kdo by si myslel, že přemístěním gauče na protější stranu místnosti vyřeší své starosti, trochu by se mýlil, kdyby nezapojil do změn ještě něco více… Rovněž je důležité zajistit, aby se energie v obývaném prostředí pozitivně obnovovala. I v tomto směru je nutné zapojit vlastní prožívání. Veškerá cizí pomoc v podobně dobře míněných rad je totiž vždy jen dočasná. Druhá polovina přednášky započíná nové téma a tím jsou barvy náležející jednotlivým rokům. Dozvíme se, jakou barvu má ten letošní rok 2014 a co nám poselství jeho barvy přináší do životů jako jednotlivcům, ale i lidstvu jako celku. Zjistíme, jakou barvu má rok, ve kterém jsme se narodili. Naučíme se spočítat, kterou barvu dle svého vlastního 12letého cyklu právě prožíváme a co nám tato barva nabízí k řešení. To vše je prezentováno na konkrétních příkladech některých účastníků přednášky.
Pro zajímavost přednáška zmiňuje i historické souvislosti, ovlivněné barevným vyzařováním příslušných roků. Opětovně zjišťujeme, že principy jsou stále tytéž, témata se opakují se v různých obměnách. Dá se tak říci, že jde o zákonitosti veškerenstva převedené do barev, z nichž každá má neutrální sílu působení, a je vždy na nás, jak ji použít správně.
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD – 8.lekce- BARVY VĚKŮ
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Tato část je věnována celosvětovému vývoji na naší planetě z hlediska barev. Jsou v ní přiblížena jednotlivá historická období, zvaná „věky“. Co si představujeme pod pojmem věk? Čím se vyznačuje a jak je dlouhý? Jak poznáme, že jeden věk skončil a začal nový? V jakém věku se právě nyní nachází lidstvo na Zemi a co to znamená v řeči barev?
Jak již víme z předchozích dílů, každý okamžik se odehrává v jiné barevné režii neustále se měnících okolností. Vše se neustále vyvíjí, od té nejmenší jednotky až po obrovské celky, např. celé galaxie v rámci vesmíru. To vše pak vytváří jedinečnou a neopakovatelnou kombinaci barevných vlivů.
Během přednášky se podrobněji seznámíme se všemi věky, a to od doby Atlantidy, přes obě říše egyptské, až po dnešek. Vše do sebe opět logicky zapadá dle sledu barev v barevném kruhu Colora Bohemia. Symbolika spojená s jednotlivými barvami výrazně ovlivnila každou vývojovou etapu lidstva na Zemi. S úžasem můžeme sledovat, jak se princip barev naplňuje v jednotlivých dobách, jak ovlivňoval myšlení a činnost lidí a co nakonec způsobilo zásadní změny či zánik těchto civilizací. Zajímavostí je i to, že pro každé z těchto období přichází nějaký Učitel, jehož učení provází celý daný věk. V každé části dějin lze vycítit jinou atmosféru, hlavního ducha doby, což jako první vždy dokázali zachytit umělci a vyjadřovali to ve svých dílech.
Věk, v němž se nyní nacházíme, je symbolizován pojmy přátelství, pravé lidství a svoboda. Snoubí se v něm živly vody a vzduchu, jeho vibrace vytváří mohutný tlak pro hledání cest k osvobození a pravému duchovnímu bytí. Barva, kterou tento věk provází, je spojena se vším, co má přispívat k rozvoji ducha. Spolu s přednášejícím můžeme rozebírat známá historická data a dobrat se k tomu, kdy vlastně na naší Zemi tento věk začal a jaké poselství přináší dnešnímu člověku. Co je po nás vlastně chtěno? Je to pouze etika a morálka, nebo je potřeba k těmto hodnotám přidat hlubší rozměr?
Zajímavou částí přednášky je aktivní účast posluchačů. Můžeme se totiž zapojit a pohrát si s již získanými znalostmi o barvách. Spolu s přednášejícím se noříme do dějin a na základě skutečnosti, že v rámci věků se v cyklu 72 let (případně 144 let) principielně opakují některé typy událostí, hledáme barvu pro jedno zajímavé historické datum – rok 1875 - ve které se s velikou pravděpodobností počíná princip osvobozování. Následně pak testujeme, zda cyklus 72 let přináší v daném rozsahu takové historické události, které by odpovídaly vibracím příslušných barev, které v cyklu následují v dalším sledu. Koho tato část zaujme tak, že si bude chtít vytvořit svůj vlastní názor a testovat různé možnosti, nechť pojme tuto věc jako „domácí úkol“ do příští přednášky, která se k tomuto tématu ještě vrátí.
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD – 9.lekce - Tajemství vzestupu lidského ducha 1.
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Záznam celodenního semináře na toto téma, který proběhl v Hradci Králové.
Tajemství vzestupu lidského ducha: Péče o jemnohmotná těla a vliv vývojových barev na život člověka
- jak pochopit své nitro - skladba vnitřních těl člověka
- skladba barevných záření v člověku - jak pracovat s vývojovými barvami a zářeními
- příčiny problémů v práci, v lásce, zdraví, atd. skrze vývojové barvy

Naprosto nové poznání, které Vás naplní jedinečnými poznatky. Z tohoto semináře odejdete s novým přístupem k jakékoliv životní situaci.

První část semináře bude věnována tématice odhalení vlastního nitra až k duchovní složce člověka, aby ta mohla vkročit do našeho života a aby se skrze nás mohl projevovat duchovní potenciál. Touto cestou prošlo mnoho zasvěcenců, kteří na Zemi díky duchovní síle mohli vykonat veliké věci. Pro dnešního rozumového člověka je tato cesta zasypána a většina dnešních lidí používá jen nejslabší výběžky záření z obrovských sil, které by jinak mohli mít k dispozici. Probuzení duchovního nitra má velký vliv na celistvou kvalitu tohoto života a zároveň rozhoduje o schopnosti v posmrtném životě vystoupat do světlých říší.
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD – 10.lekce - Tajemství vzestupu lidského ducha 2.
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Záznam celodenního semináře na toto téma, který proběhl v Hradci Králové.
Tajemství vzestupu lidského ducha: Péče o jemnohmotná těla a vliv vývojových barev na život člověka
- jak pochopit své nitro - skladba vnitřních těl člověka
- skladba barevných záření v člověku - jak pracovat s vývojovými barvami a zářeními
- příčiny problémů v práci, v lásce, zdraví, atd. skrze vývojové barvy

Naprosto nové poznání, které Vás naplní jedinečnými poznatky. Z tohoto semináře odejdete s novým přístupem k jakékoliv životní situaci.

Tato druhá část semináře bude věnována tomu, jak pracovat s barevnými zářeními pro svůj celkový osobní vzestup. Budou odhaleny nové souvislosti, jak tato barevná záření působí na naše jemná těla, jak pomáhají našemu vzestupu a zdraví. Každý člověk by měl projít během svého života všemi barvami spektra, aby dosáhl zralosti. O tom, jak to vypadá s lidstvem, jednotlivými národy i jedinci, se dozvíte na tomto semináři.
Každý z Vás se také dozví, jakým barevným zářením a tématem zrovna prochází.
Mnoho lidí se otevřelo svým jemnějším schopnostem, přesto však v nitru mohou tušit, že duchovní schopnosti a duchovní tělo jsou ještě mnohonásobně zářivější. O této cestě k duchovnímu nitru budeme hovořit z mnoha pohledů a příkladů, které mohou pomoci se k této cestě přiblížit a pak jí následně používat ve svém životě
389 Kč
Přidat
Colora Bohemia DVD – 11.lekce- BARVY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
Mimořádný díl naplněný hudebními tóny. Hostem natáčení této části přednáškového cyklu o barvách byla totiž mladá paní učitelka z jedné hudební školy. Přivezla s sebou nepřeberné množství hudebních nástrojů, jejichž zvuky postupně zaplňovaly místnost a účastníci přednášky mohli prociťovat, na jaké barevné vibraci ten který hudební nástroj promlouvá. Zvuky jsou však jiné podstaty, než barvy. Barvy, o kterých bylo hovořeno v předchozích dílech, jsou na jemnější energetické úrovni. Barvy zvuku jsou ale jiné. Zvuk již přímo ovlivňuje fyzické tělo, jelikož vytváří tlakovou vlnu. Jedním úhlem pohledu je rozlišení jednotlivých tónů. Každému tónu odpovídá určitá barva. Je však zajímavé uvědomit si, že tóny, tak jak je známe z tónové stupnice, si z celé možné škály člověk vyselektoval. Zvuk je tedy v podstatě celá škála možných tónů, kdy jednotlivé tóny jsou přesné body v této škále. Tyto tóny se dají ladit a vybírat jakkoli, ale v Evropě je používáno určité ladění nástrojů a tedy hudba vyluzovaná takto laděným hudebním nástrojem využívá pouze určité části z celého spektra. Jsou to hrubohmotné frekvence, které si člověk rozdělil, ale celá škála je plynulá frekvence, od jednoho bodu k druhému. Dá se tedy říci, že současná hudba se odehrává ve velmi omezeném rozsahu a není využíváno celé barevné spektrum tónů. Posuneme-li tón, vznikne totiž úplně jiné barevné ladění.
Seminář se však hlavně zaměřil na vyzařování hudebních nástrojů jako takových. Hudební nástroj svými zvuky dokáže vyvolat určitou náladu neboli emoci. Zajímavé je, člověk navíc i svým naladěním může přidat další úroveň každému hudebnímu nástroji, tzv. vdechnout k samotným tónům ještě něco více. Vytváří se tak určitá atmosféra, kdy celá hra na hudební nástroj se skládá z techniky hry a z prožívání hudby hudebníkem. Obdobné je to i při hovoření, kdy do slov lze rovněž vtisknout zabarvení svým vnitřním naladěním.
Těšte se na velice zajímavé informace, na ukázky hry na méně známé hudební nástroje, jako jsou třeba boom hackers, koshi, okarína, marakas nebo cink, ale i na klasické, třeba housle, kytaru, violoncello, flétny, xilofon, a mnohé další. Každému barevnému spektru kruhu Colora Bohemia lze některý z nich přiřadit. Ovšem nejobtížnější bylo objevit nástroj, který působí ve fialové barvě. Můžete se téměř po celou dobu přednášky nalaďovat a odciťovat barevné působení hudebních nástrojů a zároveň se dozvíte o některých hudebních nástrojích mnoho zajímavého. Přejeme Vám nádherné a barevně bohaté prožívání při poslechu této přednášky.
389 Kč
Přidat
New!
Colora Bohemia DVD – 12.lekce- BARVY POTRAVIN A BYLIN
Colora Bohemia - Elektronicky nebo na DVD
V této lekci Vás čeká souhrnné odhalení barevných záření hudebních nástrojů, stromů, bylin, potravin, nápojů, zeleniny a ovoce.
450 Kč
Přidat
Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah