Léčivé ruce Bedřicha Kočího - Voda Světla

Přejít na obsah
Bedřich Kočí - Léčivé ruce
8.kapitola
NEMOCNÝM, KTEŘÍ NEMOHOU PŘIJÍT OSOBNĚ K DUCHOVNÍ LÉČBĚ
  
Je mnoho nemocných, kteří se nemohou k duchovní léčbě dostaviti osobně a proto mi k provedení léčby posílají pouze svoji fotografii. Mnozí se také léčí doma sami pomocí mé fotografie. I tento způsob léčby může míti dobrý výsledek a končit úplným úspěchem, je-li prováděn s absolutní vírou.
 
Pro takto věřící nemocné dal jsem fotografovat své dlaně, z nichž léčivá síla vyzařuje a tuto fotografii — téměř v původní velikosti — dal jsem rozmnožit dokonalou duplexautotypií.
 
Tyto obrázky, na nichž jsou fluidy mých dlaní zachyceny, prozářil jsem ještě zvlášť léčivou silou, z dlaní mých vyzařující, aby jich nyní nemocní, mající absolutní víru v duchovní léčbu, mohli používati k domácímu léčení, a to event. denně i na celé hodiny, jak si sami budou přáti.
 
Pokud tyto obrázky dlaní jsou položeny na chorá místa, potud je nemocný se mnou ve spojení. Jeho pevná víra v účinnost tohoto spojení může dosáhnout i toho, že nemocný ucítí z těchto obrázků vyzařovati ono zvláštní teplo, které při osobní léčbě cítil z mých dlaní přímo.
 
Návod k upotřebení:
 
Obrázky dlaní se od sebe oddělí, aby každá ruka zde zobrazená byla zvlášť. Pravá ruka se položí na choré místo, nejlépe na obnažené tělo, levá ruka se položí z druhé strany na protilehlé místo na těle tak, aby obě dlaně byly proti sobě. Při tom nemocný musí věřit v dobrý účinek a víru svou může vyjádřiti těmito slovy: »Věřím, že z těchto obrázků dlaní vyzařuje uzdravující síla Lásky Boží, věřím, že tato síla ulehčí mi v mém utrpení a pomůže mi od mých bolestí.«  Bez čisté a opravdové víry nebyly by tyto obrázky mých dlaní ovšem nikomu nic platné. Nikdy však nesmíte přikládat fotografie přímo na otevřené rány, nebo na vlhké sliznice, aby se barva tisku nerozpouštěla a do rány nevnikla.
 
B. Kočí.Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah