Výňatky z dopisů 1-50 - Voda Světla

Přejít na obsah
Bedřich Kočí - Děkovné dopisy 1-50
9.kapitola
DVĚ STĚ VÝŇATKŮ Z DĚKOVNÝCH DOPISŮ MÝCH PACIENTŮ

A nyní nakonec nechám mluviti pacienty samotné. Ty, kteří mne o léčení žádali, a kteří po pocítěné úlevě anebo úplném uzdravení dovedli mi to také napsati. Bude to ostatně jen nepatrný zlomek z celé té spousty děkovných dopisů, který zde mohu otisknouti, a i z nich vybírám jen věty nejzávažnější, které by dokreslovaly rámec toho, co jsem pověděl já sám. Historie mého léčení zdála by se mi neúplnou, kdybych těchto výňatků z listů nemocných k ní nepřipojil, protože jsou nejlepším potvrzením všeho, co jsem uvedl. Potvrzují moji teorii praxí.
Používati těchto listů jako reklamy — toho rozhodně nepotřebuji. Ale věřím, že opravdová, hluboká víra v sílu a moc Boží, která se z nich na mnoha místech ozývá, bude posílením víry u mnohých, méně věřících lidí, kteří ve svém nedostatku víry zbytečně se mučí a trápí.
Originály těchto listů jsou označeny týmž číslem, jaké provází otištěné výňatky a jsou u mne uloženy. Každý, kdo si toho bude přáti, může přijíti, aby do nich nahlédl blíže a dověděl se více.

Zánět srdečních chlopní.
1. Slečna L. A. z J.
— že s pomocí Boží a Vaší jsem uzdravena byla ze zánětu srdečních chlopní, o kterémžto případě ošetřující mne lékař se vyjádřil jako o zázraku — neboť prý ze 100 případů 99 končí smrtí. Přijala jsem dar života s hlubokou vděčností, neboť již tehdy jsem měla duchovní poznání a vím, že dostalo se mi té milosti proto, aby na mně zjeveny byly skutkové Boží. Tehdy i v budoucnu.
Jsem totiž velmi útlé těl. soustavy s defektem. A nemožno doufat, že byste pamatoval se na mne v té spoustě chorých, jež tehdy hledaly u Vás pomoci. Sama stále vzpomínám na kratičkou chvíli zázračné moci Vašich rukou na mém chorém srdci, a pocit závratného štěstí Boží lásky.

Vřed na dvanácterníku.
2. Pan J. B. z P.
Před několika měsíci byl jste tak laskav a přijal mne do léčení. Jednalo se o zastaralý případ vředu ve dvanácterníku, který jsem mnoho let marně léčil. Po Vašem léčení bolestivost potrvala tři neděle a pak byl jsem zdráv.

Choroba hnisavá v hlavě.
3. Pan B. z K.
— Totiž, choroba hnisavá, trvající 8 let, po Tvém prozařování »Božských paprsků«, kterýmž jsi prostředníkem, a vírou, kterou Jsi u mě objevil, jsem dosáhl k potěšení úplného štěstí a zdraví tolik touženého.

Padoucnice.
4. Paní M. V. z P.
Dne 2. ledna 35., jak Jste psal, že Jste ve 14 hod. pracoval na jeho léčení, měl hned po ránu záchvat a pak zvláště odpoledne každou chvíli to s ním škublo, ale k záchvatu nedošlo.
Nyní je od onoho dne klidný a doufám, že nás neštěstí naše, díky Vám, opustí navždy.

Bolesti hlavy. Hnisavý zánět slepého střeva.
5. Paní M. Č. z Olomouce.
I. dopis.
Je tomu rok, co jsi laskavě léčil mou hlavu. Bohu díky, bolesti se více neobjevily.
Dnes prosím snažně, pro lásku kterou chováš k lidstvu, pomoz mému dítěti. Dne 7. t. m. byl operován na hnisavý zánět slepého střeva.
II. dopis.
Upřímně Bůh zaplať za Tvou lásku k bližnímu. Ve chvíli, kdy nastalo léčení, klepalo u mne v bytě. Na otázku, co to je, dostalo se mi odpovědi: »Kočí léčí.« Ohlédnu se a bylo 3/4 na deset. Ke svému ohromnému překvapení jsem z Tvého dopisu seznala, že se doba přesně shoduje. Ještě v sobotu dítě ztratilo horečku a díky Bohu je dosud bez horečky, což vzbudilo velký zájem u lékařů. Hnisání ustalo a rána zarůstá. Věřím pevně v Boha, že dítě mé bude úplně zdrávo.
Vážený a milý bratře. Mám příbuzné dva lékaře. Jeden dosud málo znám, ale druhý v kruzích lékařských i ve veřejnosti velmi dobře známý. Je to profesor dr. K. — Ten žasl, že dítě vůbec horečky nemá, bolestí necítí a je úplně klidné. Kdybych mu řekla, co toho příčinou, neuvěřil by mi.
III. dopis.
Tvrdím a to právem, že v první řadě po Bohu musím děkovat Tobě za záchranu mého syna, který byl smrtelně nemocen.
— když ti poslali fotografii, tu v ten den, kdy jsi paní D. léčil, náramně se jí ulehčilo.

Záducha.
6. Pan J. Č. z Lužice.
Dne 30. dubna 1929 v 9 hod. 55 minut dělal Jste duchovní léčení na babičku, která měla nemoc, záduchu, silný kašel a dušení, z fotografie v Praze. Tak se Jím zlepšilo, již dušení nemá a kašel se zmírnil, je Jim lepší. Lékař k nim jezdil 3/4 roku, nemohl jim to zlepšit, až od Vašeho duchovního léčení se jim to zlepšilo. Tak Vám Babička děkuje a Pán Bůh vám to zaplať.

Cukrovka.
7. Pan Fr. C. z Napajedel.
Obracím se na Vás s velkou prosbou a důvěrou, byste byl tak laskav a mne též vyléčiti ráčil. Byl jsem jedním pánem, kterého jste též vyléčil z cukrovky před 6-ti nedělemi, náležitě poučen o duchovní léčbě, a proto věřím úplně, že nadpřirozenou cestou, totiž pevnou vírou v uzdravení, se má nemoc vyléčí.

Ochrnutí.
8. Pí M. D. z H.
— Při té návštěvě byla jsem svědkem, když k Vám přivezli pacienta, který ležel 14 a 1/2 roku a od Vás odcházel uzdraven. Ten obraz mně nevymizí z paměti.

Nervová choroba.
9. Pan Jos. B. z M.
— dovoluji si Vám sděliti, že jsem úplně zdráv. Jím všechno a snáším veškeré námahy u pěchoty, kde nyní dlím na zkušené, úplně dobře a věřte, že nejsem k poznání. Kynu zdravím. Děkuji Vám proto znovu a prosím Boha, aby dal Vám zdraví a štěstí.

Rakovina.
10. Sl. E. Č. z Brna.
I. Dopis.
Sděluji Vám pro mne velmi radostnou novinu. V sobotu přišel k nám lékař, který byl měsíc na dovolené a maminku vyšetřoval. Řekl mi, že jest překvapen, že rakovina (v levé straně prsou), za měsíc jeho nepřítomnosti se značně zlepšila, není už tak zatvrdlá, je pohyblivější, rád by prý věděl, zda i uzlíčky, které zasahují plíce, jsou menší, ty u žaludku že se poněkud zmenšily. To se ovšem dovíme až při rentgenu. Myslím, že i Vám, velectěný pane, způsobí radost, že Vaše léčení má takový výsledek.
II. dopis.
— děkuji Vám mnohokrát za léčení maminky. Značně se jí ulevilo, je opět při vědomí. Lékař řekl, že rakovina se zmenšila, ale že maminka umírá hladem, hubne hrozně. Rentgenovali ji a řekli, že žaludek jest čist, jest prý to nechutenství, způsobené dlouhým prodléváním v pokoji na posteli, a tak Vás velmi prosím o laskavé sdělení, zda byste mohl přijet do Brna. Po Vaší poslední návštěvě u nás měla maminka po kolik dní velkou chuť k jídlu, a to ještě byla přece rakovina v nejvyšším stupni.

Choroba plic, průdušek, zánět vaječníků, nespavost, celková slabost. Krvotok.
11. Paní M. B. z M. N. V.
(Je to žena, která po prvém i druhém porodu těžce stonala s plícemi, průduškami, zánětem vaječníků, trpěla nespavostí, a následkem celkového oslabení nebyla schopna žádné práce. Po mém léčení píše sama):
— na jaře jsem byla u Vás a srdečně Vám děkuji za převrat, jenž se se mnou děje. Zastávám již všechnu domácí práci, sil mně přibývá i spím. Ještě někdy mě pronásledují myšlenky na nemoc, ale už nemají takovou moc. Když jsem byla u lékařky, co mne měla pod dohledem, nechtěla tomu věřit. Plíce že mám klidné a přibrala jsem 10 kg a nakazovala mně šetřit se, a já jsem to nabrala a přitom jsem dělala nejhorší práce a řekla jsem jí, že jsem byla u Vás a že jste vyléčil ještě jednu její pacientku od nás. Měla tři roky měsíčky a nikdo jí nemohl v tom pomoci a na dálku a za jednou bylo po tom. Teď má jen 4 dni a konec. Říkala, že je na to zvědavá, jestli navždy, je to teď 5. měsíc. —
Když se modlím a mám Vaši podobenku, již jste mi daroval u sebe, vyzařuje jako když pálí slunce na sklo.

Dítě spolklo háček s ostrým hrotem.
11/2. Táž žena, která pocítila na sobě účinky mé léčby, píše o tom, jak ve chvíli pro ni kritické použila s plnou vírou v pomoc mé fotografie.
— v sobotu má dcerka 2 a půl roku star spolkla háček, jenž byl na jednom konci ostrý. Byla jsem s ní v noci u lékaře, ale již to bylo v žaludku. Tu jsem si vzpomněla, že mám Vaši podobenku a zabalenou jsem jí ji uvázala na bříško. A celou noc jsem se modlila o pomoc k Ježíši Kristu. V pondělí ráno šla na stranu a k mé veliké radosti i s tím železným háčkem. Doktor řekl, že to byl zázrak, že jí to tam nezůstalo viset, a tak skoro jí to vyšlo. Věřím, že jen s Vaší pomocí mě vyslyšel Bůh —

Zápal plic.
12. Paní H. Č. z N.
— Prosím úpěnlivě a snažně, byste nám s Božím přispěním i tentokráte pomohl a učinil pro mého muže vše, co je Vám možno. I v prvním zápalu plic, který měl můj muž v r. 1928 jsme velkou pomoc Vaši vděčně přijali a přispěla nám k příznivému obratu nemoci.
— Ještě dnes tane mi na mysli, jak již lékaři pochybovali o životě mého manžela, a jak s Vaší pomocí daroval přece milý Bůh jeho uzdravení.

Zkřivení páteře a měknutí kostí, srdeční vada.
13. Paní M. C. z H.
— Je to již šestý rok, co jsem s mým malým synkem u Vás byla. Měl zkřivenou páteř a měknutí kostí a od té doby jest na to vyléčen.
I já Vámi byla jsem v tu chvíli léčena na srdeční vadu a cítím se od těch dob zdravá.

Nádor, koktavost.
14. Pan A. C. z M.
— Děkujeme za léčení, jež mělo blahodárný účinek zejména u babičky, neboť nádor úplně zmizel a není po něm ani památky. Mezi vojskem zde Jste velmi vážen a oceňován, neboť Jste jednoho vojáka z koktavosti vyléčil, a ten je prý nyní tak rád opět na světě. Všude rozséváte dobro slovy i skutky.

Nespavost, oční choroba. Celkové zlepšení tělesné i nervové, vypadávání vlasů.
15. Pan Ing. V. B. z Prahy.
— po první návštěvě u Vás jsem přestal bráti narkotika pro spaní a od té doby spím dobře a usínám většinou rychleji a snadněji.
Po druhé návštěvě jsem se cítil opět klidnějším. Sejmul Jste mi s očí to zvláštní napětí, jež mne tížilo. Neřekl jsem Vám asi, že se mi v posledních letech počaly rozcházeti oči o 8—10°, takže jsem četl většinou s brýlemi. Po té návštěvě u Vás (t. j. 3. ledna) jsem brýle vůbec nepotřeboval, četl jsem a nebyl jsem vůbec unaven. A co zvláštního: v posledních letech mi hodně padaly vlasy. Uvědomuji si teprve nyní, že od toho 3. ledna mi vlasy nepadají. S prof. M., který mne dosti zneklidňoval, jsem mluvil, ale necítil jsem potom žádnou depresi, naopak zvláštní rovnováhu.
Zkrátka mám-li to asi vyjádřiti číselně: 1. návštěva zlepšila mi stav duševní o 30%, 2. návštěva o dalších 40%, ale stále něco chybí do těch 100%.

Těžký úraz autem.
16. Pan J. B. z B.
— Jsem otcem děvčátka, které utrpělo těžký úraz autem, a v beznadějném stavu, kdy lékaři ztráceli veškeré naděje v uzdravení, přišla nám do cesty dobrá duše pí B., by nás posílila a zraněnému děcku u Všemohoucího zdraví vyprosila, a ve víře té žádala i Vás za posilu a současnou prosbu k Bohu.
Dnes, kdy děvčátko je tak čilé, že veškeré dary Bohem jí svěřené, opět bez nejmenší újmy se vrací, kde lékaři zůstávají v udivení nad vším, co přímo nazvali Božím zázrakem, nemohu jinak, nežli Vám znovu a znovu děkovati Všemohoucímu Bohu za Jeho dobro, lásku a sílu, kterou nám vrátil pro děcko a do naší rodiny.

Bolesti v celém těle.
17. Pí A. B. z L.
— S mým zdravím jest to nyní lepší a doufám, s Vaší milou pomocí, že se uzdravím úplně.
Matinka při svém vysokém stáří mívá časté a všeliké bolesti a dotekem Vaší podobenky a s prosbou o pomoc, jest vždy jí v bolestech uleveno, jak mně sdělila.
18. Pan L. B. ze Z.
— Protože se Vám zde v Z. podařilo vyléčiti choroby, které ani lékaři vyléčiti nemohli, jsem pevně přesvědčen, že i tuto moji švagrovou vyléčíte. —

Šílenství.
19. Pan K. J. z H. K.
— Vážím si Vás jako mého největšího dobrodince, který mi vrátil zdraví a moje syny náležitě pozdravil. Psal mi tyto dny můj zástupce z Buenos Aires, že syn Karel asi za měsíc půjde z ústavu ven a druhý že již vstane, dosud ležel na loži docela netečně. Z toho patrno, že Vaše duchovní léčba byla účinná. Jsem Vám, pane nakladateli, velmi vděčen a mám velkou radost nad svými syny, že ozdravěli. Bůh Vám to odplať.

Astma a srdeční vada.
20. Pan Z. T. z Prahy.
— od druhého Vašeho laskavého prozáření v dubnu t. r. záchvat astm. se více nedostavil. Díky Bohu i Vám. Přímo neuvěřitelně dobře působil Váš zákrok proti silnému tlukotu nad srdcem, který po prozáření úplně zmizel, a zbývá ještě jen nesprávný tep slabého srdce, který, jak věřím, po Vašem zákroku také se napraví.
               
Nervosa, bolesti hlavy.
21. Paní A. S.
— Nervosa zmizela za 1/4 hodiny po obdržení dopisu od Vás. Přestala bolet hlava a zmizel železný svěrák z hlavy, srdce se uklidnilo a znovu vrátil se mi duševní mír.     
Duševně chorý, duševně chorá.
22. Paní M. J. z P.
— Posílala jsem Vám asi před rokem fotografii nějakého S. ze Sl., ten byl v blázinci a již je doma zdráv. To neřekli snad ani Vám. Ta sestra pana arciděkana je nyní úplně zdráva, řekl mi to její bratr zde.
               
Rozklad krve a 4 přidavší se k tomu smrtelné nemoce.
23. Pan J. H. z K.
— Učinil jste pro moji rodinu mnoho tím, že jste nám dítě zachránil. Již je mojí zlaté holčičce mnohem lépe.
24. Pan K. H. z Prahy.
— Věřím pevně, že máte od Pána svěřeny a v sobě utajeny zázračné léčivé síly a jsem Vám mnohými díky zavázán za uzdravení, když jsem v r. 1928 byl velmi vážně nemocen a moje maminka Vám rovněž odevzdala moji podobiznu, kterou Jste prosvítil Vašimi fluidními paprsky, načež já jsem se uzdravil.

Srdeční vada.
25. Paní A. H. z Prahy.
— Děkuji Vám za Vaši podobenku, zachránila mne dvakrát, co mně srdce provádělo.    

Cukrovka.
26. Paní L. H. z N.
— Jsem přesvědčena o Vaší velké moci, neb Jste mého muže, který trpěl cukrovkou, též vyléčil.

Záducha (asthma).
27. Pan A. L. z B.
Pomohl Jste mi od mého dlouholetého asthma.

Nespavost, hluchoněmota.
28. Paní H. H. z M. N. V.
— Děkuji Vám, že výsledek léčení toho malého kluka mělo jistý výsledek. Nikdy mně před tím nespával ve dne a teď spí ráno i odpoledne. A ten větší, co málo slyší a nemluví, také v dobu, kdy jste je léčil, začal něco vykládati.

Opilství.
29. Pí H. z P.
— Nevěřím ani sama sobě, že jsme již kolem 9. hodiny v posteli, a chodí domů sám. V noci spí klidně, dříve skřípal zuby, plival a řval, jako když s někým bojuje. Večer mu povídám, co, ještě ti někdo říká pij, pij. Odpověděl, že ještě někdy, a je mu to asi divné, co se s ním děje.

Mrtvice, srdeční vada.
30. Pí E. H. z K.
— Dovoluji si psáti, že dne 8. I. 34 jste vyléčil mého muže a otce, který byl raněn mrtvicí na levou stranu, též srdečně děkuji za Vaše vyléčení.

Šílenství.
31. Pan J. H. z Bratislavy. I. dopis.
— sděluji Vám zprávu o zdravotním stavu duševním i tělesném mé paní, zaslanou mi z ústavu v O. Zpráva zní:
Tento týden chová se Vaše paní mnohem spořádaněji, sama se stará o svůj zevnějšek, jí též sama a pomáhá v úklidu i jde bez odporu ba někdy se sama hlásí na procházku. Po zranění tehdejším nezůstalo ani stopy.      
II. dopis.
Děkuji Vám ze srdce za milé řádky a za provedení léčení. Je to tím pozoruhodnější, poněvadž všichni význační psychiatři považovali moji paní skoro za nevyléčitelnou. Zpráva, kterou jsem obdržel 26. IV. zní ještě lepší, a takto: »Od poslední mé zprávy chová se Vaše paní spořádaně, zaměstnává se domácími pracemi, chodí pravidelně na procházku, a je též duševně čilejší. Jí sama s chutí a spává dobře. Návštěva nyní bude míti pro Vaši paní jistý význam.«

Vyléčený nádor.
32. Paní B. F. z K.
— Dle nálezu lékaře měla jsem tehdy nádor v končině pravého vaječníku a po jediném Vašem léčení se nádor ztratil. Trpím nyní žlučovými kaménky, následkem jichž jsem v červnu musela k témuž lékaři na prohlídku, a ačkoliv oči hodně vykuloval, nádor přece nenašel. Ušetřil Jste mne tím velké operace, mistře, a já Vám za to ze srdce a mnoho děkuji, zaplať Vám to za mne Pán.

Cukrovka.
33. Pan Al. C. z Prahy.
— s laskavostí jste mne přijal, a po třetí návštěvě u Vás jsem byl z cukrovky vyléčen.

Vole.
34. Paní Ř. G. z K. H.
— Po řadu let jsem stižena vadou — totiž širokým krkem, hledajíc marně lékařskou pomoc. Tu zvláštní náhodou byla jsem jedním spolucestujícím na Vaši pomoc upozorněna, kterou Jste, vážený pane, jeho choti při témže neduhu poskytnul a jí úplně vyléčil.

Šílenství.
35. Pí. H. D. z Prahy.
— proto osměluji se Vás prositi, aby Jste se laskavě znovu ujal té mladé dámy, kterou Jste asi před 1 a půl rokem vyléčil z pomatenosti tak dobře, že se cítila úplně zdravou a provdala se. Žel ale, nyní při porodu choroba znovu se projevila. —

Opilství.
36. Pí B. D. z P. R.
— ale ten muž — alkoholik, jehož podobenku máte ještě u sebe, s tím je mnohem lépe, jak nám říkala jeho žena. Od té doby, co jej léčíte, nebyl ještě v hostinci, ani se neopil. Výplatu přinesl domů celou. Mají oba velkou radost.

Choroba žlučníku.
37. Sl. B. z B.
— Asi 3 dny před Vaším léčením bylo mamince velmi zle, bolesti žlučníku ji týraly a ona velmi trpěla. Čtvrtý a pátý den se mamince ulehčilo, takže mohla na chvilku opustiti lůžko. Následující den 18. V. provedl Jste léčení na dálku a od té doby se mamince daří čím dál lépe. Očividně nabývala sil a vzezření její se zlepšilo tak, že to udivilo její okolí. Dnes maminka vypadá velmi pěkně, má radost, že bolesti ji netýrají a jen stravu řídí podle diety.

Slabomyslnost.
38. Pan Vl. H. z P.
A. — Do Vašeho léčení náš chlapeček ničeho nevnímal. Jeho — čistě pudový život probíhal v duchovní temnotě, v podvědomí. Nyní objevil se u něho první záblesk duševního života: dovede utkvíti svým pohledem na obklopující jej předměty a osoby. Jeho duch, který až do nedávna byl nepřítomen a bloudil ve tmě a v dalekém Neznámu — jako kdyby se nyní vrátil na tento svět. Nyní teprve dítě nabylo jasného vědomí. Je to vlastně jakási revoluce v duševním životě dítěte. Vy Jste vlastně postavil našeho Vlaďouška na první stupeň.
B. (píše matka téhož dítěte).
— Přijměte můj vřelý dík za Vaše účinkování na zdraví mého dítěte. Dovoluji si Vám sděliti, že můj chlapeček ztratil úplně ten svůj dřívější stále upřený pohled do neznáma. Dívá se hezky přítomně a vidím, že i jeho rozoumek začíná pracovati. Věřím pevně, že brzo začne mluviti. —
Moje sestra, která Vás jistě častěji navštěvuje, píše: »stala jsem se novým člověkem.« Zůstávám i já Vaší dobrotě a obětování se pro lidskou bolest navždy vděčnou dlužnicí.

Zánět plicních cév.
39. Rodina K. z P.
— Byla po porodu těžce nemocná a lékaři sami nevěděli o jakou nemoc se jedná. Měla ohromné horečky bez bolestí, až konečně zjistili, že má zánět plicních cév. Po Tvém působení — Bůh ti to odplať — horečky ustaly a byla propuštěna domů. Včera však přivítala mne s pláčem, ležící již znovu. — Zamyslila jsem se, a vroucně několika slovy prosila o pomoc, a v malé chvilce vidím Tebe, ačkoliv jsem na Tebe ani nevzpomněla, jak se nad ní skláníš, léčíš — Mařenka změnila výraz obličeje a jak jsem se na ni zahleděla, Tvoje postava zmizela. Ihned si uvědomím, že to byl pokyn, ptám se jí, má-li fotografii, začnu jí vyprávěti příběhy uzdravení, které Jsi nám sám vyprávěl. Mařce vyskočí slzy naděje a přímo žebrá o Tvou pomoc, já jí to slibuji a mám dojem, že už snad ta upomínka na Tebe byla jí ulehčením. Když pak odcházím, vidím ji klidnější, ovšem stále v horečce s prosbou na rtech. —

Bolesti hlavy.
40. Pan MUDr. J. z S.
— bolest hlavy, kterou v poslední době trpěla, přestala.
41. Pan J. K. z P.
— mám též vysloviti díky za syna MUDr V. Jeho stav se opět zlepšil, takže se vyrovná úplně onomu, když Jsi naň působil, ku př. vyměšování moče bylo původně na 1000 cm3 — pak, když Jsi přestal působit, skleslo množství na 600 cm3 a nyní je opět na bývalé výši. Syn (medicin doktor) nevychází z údivu a může si hlavu ukroutit, ale přece tento viditelný důkaz zviklal i u něho víru v neomylnost vědy. —

Choroba míchy a ochrnutí nervů.
42. Pí H. H. z K.
— Bohu díky se cítím dobře, a zvláště teď po prozáření u Vás je tělo mé někdy tak lehké, že mám pocit přímého zdvižení. Bůh Vám zaplať.

Koktavost.
43. Pan E. K. z H.
— od nás byla u Vás paní V. také s horoucí touhou pro chlapce, který jim po dva roky také špatně mluvil, často přišel domu s pláčem, jak se mu hoši smějou ty koktálku, a od té doby to pominulo a on správně mluví.
Máme hošíka, jde mu na pátý rok, a loňského roku se lekl bouřky jak prudce uhodilo a řekl Pánbíček hrozí a od té doby nemůže správně mluvit, některé slovo těžší nemůže vyříct.
Po léčení píše pak otec chlapcův toto:
Nejdříve Vám zasíláme vřelý dík za Vaši námahu, kterak nás to překvapilo, když náš synek minulý týden 25. začal správně mluvit, až na to, že některé těžší slovo nemůže hnedle vyříct, a to nás doplňuje touha, že časem se dokonale zlepší.

Vole.
44. Paní K. J. z N.
Vzdávám vřelý dík za vyplnění mé prosby k Vám, která se vyplněním Vaší léčby s mojí fotografií osvědčila. Dříve, než jsem od Vás dopis obdržela, byla jsem překvapena účinkem mého struma na krku. Laskavě bych Vás prosila, ještě jednou o opakování Vaší léčby na vzdálenost, doufám, že vše zmizí, ačkoliv mně toho moc již nezbylo.

Epilepsie.
45. Pan J. K. z Prahy.
— Po návštěvě u Vás se bratrův stav pokud se týká epil. záchvatů změnil, neboť týž měl záchvat a další se dostavil až koncem června, měl tudíž pouze 2 záchvaty do dnešního dne, před návštěvou 2—3 a i 4 týdně.

Nevěra.
46. Paní B. K. z Vídně.
— Psala jsem Vám v dubnu, že mn muž odešel za jinou ženou a prosila jsem Vás o pomoc. Vy Jste mně dal radu, kterou jsem splnila a muž se ke mně navrátil. Tak Vám z celého srdce věřím a prosím Vás znovu o pomoc.

Nádor v nosohltanu.
47. Pan V. K. ze S.
— měl jsem tu čest poznati Vás osobně a přivésti k Vám tatínka za účelem vyléčení jej hubícího nádoru v nosohltanu. Tatínkovi se velmi od té doby ulevilo, také mnohem lépe vyhlíží.
48. Paní C. K. ze S.
— a sděluji, že duchovní Vaše léčení, konané dne — mělo na mně účinek jako když brablenci po mně by lozili a je mi dobře.

Nádor se ztrácí.
49. Paní H. K. z N. M.
— Přijměte můj nejsrdečnější dík za provedení duchovního léčení na dálku a dovoluji si Vám sděliti, že potkalo se s dobrým výsledkem, neb jsem dva dny na to byla u lékaře, jenž mne léčí a ten s radostí zjistil, že se nádor menší a měkne.

Tlak v hlavě.
50. Pan J. K. z R.
— Když jsem posledně u Vás byl, žádal jsem Vás o léčení, které, jak s radostí Vám mám tu čest oznámiti, přineslo téměř plný úspěch. Nepříjemný tlak, který jsem dříve cítil v hlavě, zmizel jakož i všechny myšlenky na chorobu. Účinek Vašeho léčení jsem na sobě pocítil ihned. Zbytek dne, který jsem v Praze strávil, byl pro mne požitkem, který jsem málokdy poznal. Jindy mne všechno rozčilovalo, byl jsem unaven a pod. Po Vašem léčení stal jsem se jiným člověkem. Všude jsem viděl jen radost a štěstí.

Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah