Výňatky z dopisů o uzdravení 101-150 - Voda Světla

Přejít na obsah
Bedřich Kočí - Výňatky z dopisů o uzdravení 101-150
Ochrnutí obou nohou.
101. Paní M. O. z O.
V neděli navštívila jsem svoji sestru pí V. v K., kterou s takovým úspěchem léčíte. Daří se jí dobře.

Mozková embolie, zánět srdeční chlopně.
102. Paní J. S. z H. K.
— jest mi velkým potěšením, že mohu Vám oznámiti takřka úplné uzdravení mého synka. Ve dnech, kdy Jste prvně začal působiti, byla jsem s ním právě v nemocnici, a v tyto dny se jeho stav do té míry zlepšil, že primář nemocnice propustil jej do domácího ošetřování. Převozem z nemocnice nastalo patrně přerušení působení vysílaných paprsků a doma nastala krise horší prvé. Podle úsudku lékařů jednalo se pak o krajně nebezpečný stav embolie mozkové související se zánětem chlopně srdeční.
Mezitím přišel od Vás dopis, v kterém Jste oznamoval dny Vašeho působení a zároveň došla Vaše podobenka. Tu přiložili jsme chlapci na choré srdce, střídavě též na hlavu, a skoro v zápětí bylo pozorovati značné zlepšení. Záchvaty ztrácely na intensitě, až úplně přestaly. Vaše další druhé působení mělo pak za následek úplné vyléčení choroby. Hoch žádal o potravu a byl jako vyměněn. Přes to, že lékaři docházeli, bylo zřejmo, že naše veliká víra a Vaše působení byly zde rozhodující. Bylo nám všem zřejmo, že zde působila síla vyšší — síla Božská. Bůh vyslyšel prosby Vaše a vykonal zde velký zázrak.

Duševní skleslost následkem vnitřní choroby.
103. Pan A. S. z Grafenberku.
— S velikou radostí Vám sděluji, že se mně Bohu díky dobře daří a že zvláště můj duševní stav se silně zlepšil. Žiji jako na jiném světě a jsem Vám povinován velikým díkem.

104. Pan J. Š. z K. H.
— Duchovní léčení, které Jste dobrotivě u mne předsevzal, mělo velmi krásný výsledek, neboť ihned, již na cestě zpět cítil jsem se jako znovuzrozený. Můj tělesný stav v krátce se do té míry zlepšil, že to bylo konstatováno kde kým, s nímž jsem do styku přišel, a kdo mne dříve znal. Také váha mne o tom zpravovala, neboť v několika týdnech ukazovala o celých 6 kilo více.

Nervová choroba, duševní rozháranost a neklid.
105. Paní M. M. z Ch.
Předně vděčím Vám srdečně za duševní podporu v utrpení mého muže, která byla v září tak silná, že chvála Pánu byla tak vydatná, že přes to, jak v tu dobu byl jeho stav kritický, do dnešní doby od Vaší duchovní léčby se cítí silnější a zdravý. Sám Bůh buď Vaším odplatitelem a chraň nás v budoucnosti od zlého ovládnutí.
Naše slečna účetní našla po Vašem duchovním léčení posilu a zdraví asi před pěti lety.

Rakovina v obličeji.
106. Pan J. L. z P. (německý dopis zde v překladu).
Vy, vážený pane Kočí, vyléčil Jste úplně moji paní z rakovinného onemocnění v obličeji.

Nádor.
107. Paní A. V. z J. H.
Paní lékařka z nemocnice, která pí Ch. tam ošetřovala, s úžasem mne poslouchala, když jsem jí vypravovala, jak Jste shledal u pí Ch. nádor a řekla, že už to správné udání místa a rozvětvení nádoru, které Jste udal, že je úžasné. Řekla jsem jí, že já sama nenašla jsem to tvrdé místo tehdy, jak Jste ten nádor vyléčil, že pevně věřím, že je nádor pryč.

Bolesti nohou a obtížná chůze.
Vypravovala jsem též můj sen i všecko, co sama na sobě shledávám, jak jen Vaše přítomnost zde na mne působila i jak dnes běhám bez únavy a nohy že mne vůbec nebolí.
Řekla mně, že se pamatuje, jak jsem loni špatně chodila s holí za pí Ch. do nemocnice.

Otrava krve. Měla mu býti amputována noha.
108. Paní L. z P.
Především Vám srdečně a vroucně děkuji za vydatnou pomoc, kterou Jste poskytl mému synáčkovi v jeho těžké nemoci. Jest mu již mnohem lépe, díky Bohu.

Zápal okostice. Mijom nádor.
109. Paní M. Š. z P.
Já tehdy trpěla zápalem okostice a prosila jsem Vás o žehnání, které Jste laskavě ráčil provésti a které, díky Bohu i Vám, za 3 hodiny bylo úplně pryč.
Jelikož lékaři říkali, že mám uvnitř života mijom — nádor, zažehnal Jste též, Bohu díky, nádor přestal růst, snad se i zmenšil a já až do dnešní doby necítila žádné obtíže.

Padoucnice.
110. Paní K. P. z H. K.
Po Vašem drahém duchovním zažehnání opravdu již se záchvaty nedostavily.

111. Paní A. V. z J. H.
Dověděla jsem se o Vaší duchovní léčbě od pí M. z M., kterou Jste, vážený pane, z její nevyléčitelné choroby zázračně uzdravil. Vřele mne doporučovala, ať se s důvěrou k Vám obrátím.

Záducha.
112. Pan V. K. z B.
Tímto Vám musím sděliti, že moje máti byla nemocná. Měla totiž záduchu. Tak sestra vzala máti a šli k Vám. Tak sedli do elektrické dráhy a jeli. Pak museli vystoupit a jíti pěšky; to bylo těžké, ale přeci šly. Máti nemohla dojíti, sotva popadala dech, sestra ji těšila, že už to není daleko. Máti se s tím smířila a šťastně k Vám došli.
Vy jste ji pane Kočí prozářil a máti cítila z prstů teplo a tak vše bylo hotovo. Ale když vyšly od Vás, bylo to opravdu překvapující. Ale teď to byl opak. Máti musela pobízeti sestru, aby rychleji šla. Tak máti potom přijela domů a vše jako synovi vyprávěla. Já byl přímo dojat, že něco podobného může ekzistovati. Že víra a láska může člověka vyléčit.

Choroba průdušek, ovládnutí.
113. Pan A. K. z B.
Asi před rokem jsme u Vás byli a moje manželka trpěla na průdušky. Dle Vaší diagnosy byla ovládnutá cizím astrálem, čehož jste jí pomocí Boží zbavil, zacož jsme Vám velice vděčni.

Těžká žaludeční choroba (snad vředy).
114. Pan K. M. z O.
Bude tomu právě 8 roků, 18. prosince 1926, kdy Jste, vzácný příteli, prostřednictvím Vaší velké lásky Boží působil tak mocně k tomu, že jsem ze své těžké choroby žaludečních potíží úspěšně v zápětí Vašeho laskavého působení byl úplně vyléčen a cítím se podnes, až na nepatrné potíže revmatické docela svěží ještě při svých 61 letech.

Nervová choroba až zádumčivost.
115. Paní Ch. Š. z B.
Ani nevím, jak mohu Vám poděkovati za Vaše blahodárné léčení. Vidím, že jest mi o moc lépe, jsem klidnější a doufám, že moje zdraví úplně se navrátí, za co jenom Vám mohu děkovati.

Choromyslná.
116. Paní K. K. v T. S. M.
Veľká vďaka za Vaši námahu, ktorú ste ráčil vykonat' před 2 mesiacmy (novembru 34). Moja dcera bola v ústave choromyslných v Trenčíne a prepustili ju zdravú a bola doma od 20/XII 34.

Zoufalství a hrůza.
117. Pan H. M. z O.
Především přijměte mé hluboce cítěné a nelíčené díky jednak za účinné Vaše blahořečení celé mé rodině ze dne 10. ledna 1935, jednak za obě Vaše podobizny, které stále chovám s obrázky své rodiny dohromady.
Účinek u mé manželky, která propadla zoufalství a hrůze a jinak je celá rodina, až na dcerušku Marii, jež je internována v ústavu choromyslných ve Šternberku, v úplné rovnováze.

Šílenství.
Dceruška Marie, které podobiznu opět přikládám, zotavila se do té míry, že nabyla jakéhosi klidu.

Srdeční vada, katarh průdušek, bolesti hlavy.
118. Pan ing. J. D. z Ž.
Svého času zbavil jste mne Vaší »Duchovní léčbou« srdeční vady, katharu průdušek a bolestí hlavy, za což Vám velmi vděčím.

Mrtvice.
119. Paní A. M. z B. p. H.
Nejdříve Vám mnohokráte děkuji, za první léčení mého muže. Jelikož pevně věřím, že jste mu z toho nejhoršího pomohl, dostal se po třech měsících z nemocnice domů.

Duševní choroba, slabomyslnost.
120. Pan F. V. z B.
Jistě si i Vy snad vzpomenete na Váš pobyt v Berehově na Podkarp. Rusi, kde jsem Vás poprosil o Vaše účinné působení na svého, duševně chorého synka O. V., narozeného 25./XII. 1925. — Mohu Vám dnes i k Vaší radosti sděliti, že synek učinil značné pokroky v chápavosti; učí se dnes číst i psát a věřím, že se jeho stav úplně změní.

Bolesti hlavy a deprese duševní.
121. Sl. L. Š. z P.
Promiňte mi, prosím laskavě, že dovoluji si Vám psáti, ba věřte mi, že nejraději bych přišla osobně poděkovat se Vám za tolik dobra, jež Jste mi prokázal.
Od oné doby, kdy směla jsem Vás navštívit, daří se mi díky Bohu dobře. Bolesti hlavy úplně zmizely, ač dříve jsem trpěla až k zoufalství. Rovněž můj duševní stav je lepší, dovedu snadněji vyrovnávat svoje deprese. —

Těžká duševní choroba a zoufalství.
122. Pan F. V. z T.
Bylo to již třikráte, kdy jednal jsem s Vámi ohledně tch přednášek, 2.) v těžké chorobě svojí sestřičky, dnes díky Bohu a díky Vám již uzdravené.

Tuberkulosa. Srdeční vada.
123. Paní M. N. v U.
Musím Vám sděliti, že od prvního dne Vašeho šťastného léčení, pozorovala jsem na synu J. veliké ulehčení. Před tím velmi málo jedl a vše zvrátil. Během léčení jídlo se zlepšilo, přestalo zvracení a pocení po těle.
Také na chvíli již vstane s postele a sedne si ke stolu. Kašel není již tak urputný a bolestivý, jest mnohem slabší a měkčí.
Věřím pevně ve Vaši Božskou moc, vždyť i já jsem Vaším duchovním léčením uzdravena z těžké srdeční vady. Též máme doklad uzdravení mého bratrance Fr. Š.

Podráždění obou stran pohrudnice. Chřipka. Úporné bolesti hlavy a podrážděnost, otevřená rána.
124. Paní A. D. z H. K.
Musím Vám s radostí oznámiti, že se léčba s velkým úspěchem osvědčila. Loni jsem dostala podráždění obou stran pohrudnice, letos se mi to znovu vracelo, co jsem přijela od Vás, vůbec jsem žádné bolesti nepocítila.
Tyto dny jsem přečkala chřipku, která do týdne přešla, ač mi to vždy trvá dva měsíce i déle. To vše jen mohu děkovati Bohu a Vaší léčbě.
Hlavu mám též o mnoho lepší, podrážděnost mi zmizela, bolesti též, ač jsem zakusila velkých bolestí, že jsem někdy myslela, že snad musím zešíleti.
Rána je o mnoho lepší, též díky Bohu.

Dráždění mozkových blan k zánětu, tuberkulosa mozku.
125. Paní A. Š. z D.
Drahý pane Kočí, náš dobrodinče, sděluji Vám, že ten zázrak, o který jsme prosili, stal se. Vnouček J. L. z B. jest uzdraven, bez následků. Tak zní lékařský nález na klinice v B.
Asi před 6 týdny psala jsem Vám z B. a prosila Vás o léčení jmenovaného. Ležel na dětské klinice.
Tehdejší lékařský nález zněl: Dráždění mozkových blan k zánětu — tuberkulosa mozku. Pomoc žádná, naděje žádná, do 6 týdnů hoch zemře, není pro něj záchrany. A dali hocha do domácího ošetřování rodičům.
Psala jsem Vám tehdy a přiložila podobenku s prosbou o léčení. Nejvyšší vyslyšel Vaše i naše prosby a hoch je uzdraven — bez následků, což je při této nemoci velmi vzácný případ, jak doslovně řekl pan profesor dětské kliniky.

Cukrovka.
Jest to druhý případ v naší rodině, který jste vyléčil. Mně cukrovku, vnoučkovi tuberkulosu mozku, díky Nejvyššímu. Dva případy, které věda lékařská nevyléčí.
126. Matka toho dítěte, pí Z. L. z B. píše:
Děkujeme Vám mnohokráte za léčení našeho syna Ivouše. Je zdráv a vyléčen úplně bez následku.

Otok života, nespavost pro bolesti.
127. Paní E. T. z B.
Promiňte mně, prosím, že teprve dnes Vám co nejsrdečněji děkuji za Vaši vzácnou ochotu v léčení pí N. Její uzdravení bylo dle výroků lékařů beznadějné. Po Vašem léčení na dálku, dostavil se nejprve klidný, bezbolestný spánek, později chuť k jídlu. Dnes otok života téměř úplně zmizel, dotyčná chodí už po domě a obstarává si domácnost.

Duševní zoufalství.
128. Paní K. K. z P.
Před 8 lety trpěla jsem nesmírně duševně, byla jsem blízka zoufalství nad utrpením.
V této bolesti jsem se obrátila k Vám o radu a Vy Jste mi tak zázračně pomohl, mne uzdravil a sice skrze moji fotografii, kterou dodnes, jako posvátnou relikvii chovám s Vaším dopisem.
Až dovolí to čas, dovolím si Vám sděliti, jak zázračně na mne účinkovalo Vaše léčení prostřednictvím mojí fotografie. Pak se mne již žádná bolest nedotkla.

Záducha.
129. Pan J. L. z L.
Dověděl jsem se od svého známého pana H. z S., že Jste pomohl mnoha lidem, že se vůbec zbavili záduchy.

Růže.
130. Paní J. Ch. z P.
Chci Vám vypsati, jak s hlediska lékařů se nemoc již zlepšila a mohl byste pak příklad náš také připojit k svým ostatním, 20. února 35. se rozstonala na růži moje maminka. V pátek byly horečky 40.2, tedy na její staří (62 r.) již veliké a lékař upozornil na hrozné nebezpečí. A moje tetička pí L. šla k Vám dopoledne (s fotografií) a hned odpol. bylo to lepší a odvezli maminku do nemocnice. —
Vy Jste provedl na ní zákrok odpol. 5. 3., to dopoledne ještě naposledy mamince ruku řezali a když 7. a 8. března dělali převaz, byli páni Doktoři nadšeni ránou na ruce, jaké dělá pokroky, že již za týden nehnisá, dostává nové buňky, to prý jindy bývá také až za »6 týdnů«, co jindy prý se s tím natrápí. —
Dnes jsem vzala talisman, Vaši novou fotografii a zimnice, která dříve trvala mamince 1 hod., dnes byla pouze 20 minut a neoslabila tak maminku. Děkuji Vám zatím vroucně. —
Ošetřující sestra řekla, že je to první pacient, kterému se to tak rychle hojí.
Táž pí 11.3. 35.
Děkujeme Vám náš dobrodinče, za dnešní zázrak. Lékaři na obrátku dnes v pondělí dopol. upustili od drenážování rány a přiložili na ni pouze mast, takže nic maminku nebolelo. Včera ještě říkali, že asi týden to musí ještě čistit, že se to nikdy brzo nehojívá. I dnes řekli, že je to sázka do loterie, protože to nechápou.

Ovládnutí a duševní choroba.
131. Pan S. R. z P. L.
— Velice jste nás potěšil, že jste se ujal tak obtížného případu, a ke všemu překvapení sděluji Vám, že Vaše léčba jeví na těle i duši nemocné v tak krátké době známky jejího původního stavu. Barva obličeje přichází do normálního stavu (dříve bývala bílá jako mramor), její oči se již neupírají do země a neskrývá se, když někdo cizí vstoupí do jejího pokoje.
Po vyléčení vše zařídím, aby oficielní věda, která dosud odmítá vše, co se jí zdá zníti trochu podivné, dostala o jeden důkaz více, poněvadž jest již oněch dnů na mále, kdy celý svět úpící v poutech nepravdy a nepřirozených učení, musí se dostaviti ukončení, které mnohého nepřipraveného poděsí na smrt.

Duševní choroba.
132. Paní M. R. z F. L.
Před časem byl jste tak dobrý a léčil jste naši dcerušku a její duševní choroba se Vaším duchovním léčením značně zlepšila. —

Choroba vaječníků.
133. Paní M. S. ze S.
Již jednou jsem se přesvědčila o Vaší moci, jež uzdraví i nejtěžší nemoc.
Byly to tak strašné bolesti, že jsem na sebe ze zoufalství volala smrt. V té době přišla k nám jedna paní a vyprávěla nám o Vaší moci a síle uzdraviti každou nemoc. Hned jsem se dala fotografovati a hned jsme Vám psali prosbu, abyste mě, jestli je to vůle Boží, uzdravil. Vy jste mně hned odepsal, že jste léčení prováděl 8. v 11 hodin dopoledne. A ejhle, stal se zázrak, bolesti mě ponenáhlu přestávaly, a za tři dny jsem už ani nevěděla, že jsem tolik zkoušela.

Opilství.
134. Paní M. S. z M. 0.
Přijměte můj nejsrdečnější dík za Vaše duchovní léčení mého manžela. Trnula jsem strachem, zda jeho počínání a odpor k pití a flámům se nedostaví. Měla jsem pevnou důvěru a nyní Vám potvrzuji pravdu, že jest jistě vyléčen. Již 3 týdny, když měl schůzi, nepřišel opilý, ba ani nebyl cítit pivem, a jiné dny přijde vždy večer domů. Dovedete si představit, jaké jste nám vrátil štěstí do naší rodiny? —

Ochrnutí nohou.
135. Pan Ch. S. z J.
— Děkuji Vám za Vaše duchovní léčení, po kterémž jsem pojednou samostatně mohl z našeho domu vyjíti a po schodech sestoupiti k mému, před domem se nalézajícímu vozu, což jsem též radostně sdělil panu K., který mně vysvětloval, že se nalézám pod Vaším působením. Byl jsem v tak radostné náladě, neboť dříve mne musela manželka s pomocí snášeti dolů k vozu sedícího na židli, nebo za lepších dnů mně pomáhat při sundání nohou se stupínku k druhému.

136. Pan A. S. z O.
— zvláště když mne krátce na to Vaše milá podobenka vyléčila z mnohých menších ochuravění, a i moje drahá matinka Vám vřele děkuje za pokroky v jejím zdravotním stavu. —

Ovládnutí.
137. Paní B. Š.
Jak Vám poděkovati dobrý, šlechetný pane za to velké dobro, které Jste svým léčením prokázal mně a hlavně mému synovi (pomocí fotografie). Užasla jsem a radostně překvapena byla jsem při svém návratu domů nad jeho duševní změnou. Jeho drsná povaha se úplně změnila. Je to až dojemné, jak jeho hlas z hrubého stal se laskavým, prchlivé, nevlídné chování se stalo přívětivým, zdvořilým. Je zcela změněn. A to vše díky Vaší prosbě u Všemohoucího. Jak Vám musím být a skutečně jsem, vážený dobrodinče, vděčnou! Mé nejvřelejší díky.

Srdeční vada.
138. Paní M. Š. z J.
— byla jsem u lékaře, a on mi řekl, že srdce mám úplně zdravé. Jistě pochopíte, jakou mám z toho radost. A dosáhla jsem toho jedině Vaším prostřednictvím.

Bolesti a ochromení nohy.
139. Pan F. Š. z Ch.
— Děkuji Vám co nejsrdečněji za Vaši krásnou námahu s léčením mého bratra na dálku.
Asi v tu dobu, kdy Jste léčil a potom asi tři dny pociťoval bratr v nemocné noze svědění, které končilo vyražením množství pupínků, které za nějakou dobu praskly a vyšla materie. Nyní dostavuje se ponenáhlu do nohy cit—

Hluchota a ovládnutí.
140. Paní Ž. Š. z Č. T.
— Vzdávám Vám tisíceré díky ve své duši za Vaši službu v lásce Ježíše Krista a sděluji Vám, že onoho dne, kdy Jste provedl léčení na dálku použitím mé fotografie, bylo mně moc krásně, ach tak lehko, měla jsem pro všecko tak jasný smysl, že to nelze ani vyslovit. Sluch však mým uším nepřišel, ale té noci měla jsem zkoušku slyšení — nemohla jsem se tím dojmem ani pohnout — jak krásně jsem slyšela cvakat hodiny. Bylo mně, jako by se ke mně snesl Ježíš Kristus ve své veliké lásce a milosti.
— Jest mně již alespoň natolik lépe, že se mně nedělá špatně a nemusím místo práce lehnout.

Choromyslnost.
141. Slečna M. Š. z P.
— Vyslovuji Vám tímto vřelé díky za návštěvu, kterou Jste mne poctil. Vaše slova útěchy jsou mi velkou útěchou.
Od té doby, co Jste mne navštívil a ozářil, jest mi stále lépe. Tělesně jsem stále statnější a mám výbornou chuť k jídlu i k práci. Celé noci tvrdě spím. Podnikám již i delší výlety do přírody. Od onanie se zdržuji již 12 neděl a dala jsem jí úplný výhost. Slíbila jsem Pánu, nikdy již tím způsobem neklesnouti. Jedině ve snu mne to někdy obtěžuje, avšak za to nemohu. Je to ještě setrvačnost od dřívějška. —

Žaludeční vřed.
142. Pan B. Š. z K.
Přijmi touto cestou můj nejupřímnější dík za moje uzdravení Tebou, z nevyléčitelného žaludečního vředu, kterým jsem tolik trpěl 9 roků. Dík Tvojí účinné pomoci i Ježíši Kristu, jsem od 2. října m. r. úplně zdráv, jím vše, sladké i kyselé, i nejtučnější maso. Vřed třetí noc, 6. října, ze mne, Tebou spálen, ven vyšel, a já od té doby přibyl na váze o 7 kg, takže mne opět těší život.

Ochrnutí nohou, oteklý život, zduřelá játra, srdeční vada.
143. Paní Fr. Š. z O.
— Měla jsem nohy jako kus dřeva, život velký jako soudek, zduřelá játra, též nemocné srdce. Žádný lékař už mi nemohl pomoci, ba řekli mi přímo, že je to nemoc nevyhojitelná.
Pak jsem se dověděla, o Vás a Vy jste na mně léčbu vykonal, poněvadž když jste mi psal, hned moje nohy, které byly ustavičně studené, počaly mně hřáti. A snad Bůh, v kterého pevně věřím, vnukl to lékaři, který mě operoval. Po výsledku prohlásil, že je to zázrak, že takovou pacientku ještě neměl. Věřím v Boha a v Ježíše, věřím, že i Vy, drahý pane, jste mne s pomocí Ježíše Krista uzdravil.

Mrtvice.
144. Sl. M. T. z Č.
Spěchám, abych Vám sdělila radostnou zprávu, že totiž Vaše léčení mělo výsledek. Vzpomenete-lisi ještě, říkala jsem Vám, že matinka měla v posledních dnech opět slabší záchvat mrtvice a od té doby se klonila na pravou stranu. To se dnes dopoledne po Vašem léčení úplně vyrovnalo. Nemám vůbec slov díků a nedovedete si představit, jak jsem rozradostněna a jak nesmírně jsem Vám vděčná.

Ovládnutí.
145. Pan A. U. ze S.
můj upřímný dík a zaplať vám Pán Bůh za vyléčení mé dcery

Choromyslný.
146. Paní A. V. z V.
Nejsrdečnější díky vzdávám za Vaše duchovní léčení mého muže dle fotografie na takovou vzdálenost. Působilo dobře, neb jsem od Vás obdržela dopis 5. května a od muže 6. května, a to za tu dobu čtyř neděl první (dopis). Tak jsem potěšena a doufám v Pána, že se mně za krátký čas vrátí domů zcela zdráv.

Bolesti v nohách a jich ochrnutí.
147. Pan S. V. z K.
Dovoluji si Vám podati zprávu o stavu své ženy, které jste dobrotivě dva dny 17. a 18. t. m. věnoval. Sedm měsíců trápena byla bolestmi, v sobotu 17. večer posledně hlasitě bědovala, ale od neděle 18. t. m. bolesti přestaly a zatvrdlina pravého lýtka změkla. Hodně v posteli nohama cvičívá, aby jí svaly sílily. V úterý, 27. k velké naší radosti podařilo se jí pravou nohu skrčiti. V pátek dopoledne určitě a snad i v pondělí večer cítila zvláštní teplo, snad Vaše ozařování na dálku.

Tanec sv. Víta.
148. Pan R. V. z B.
Byl jste tak velmi laskav, že vzal jste pod své dobrodárné ruce příbuznou mou a uzdravil ji ze záchvatů »tance sv. Víta«.

Obtíže srdeční, duševní deprese.
149. týž. — Prozářil jste mi prsa a vskutku mohu konstatovati, že od těch dob deprese duševní a tísně při srdci ustoupily. Jsem Vám za to velice vděčen a mnohokráte děkuji. —

Otylost, pupeční průtrž.
150. Paní M. W. z O.
— cítila jsem (to jest ve chvíli mého léčení) veliké chvění a otřásání celého těla a od té doby vždy denně v tu dobu obracím se s vroucí modlitbou k Bohu za uzdravení, takže cítím velkou úlevu při své těžké chorobě a otylosti a pupeční průtrže. Vaší ct. fotografii mám stále při sobě, a jakmile ji vezmu do rukou, mám jako elektriku a chvění, takže je mi hojivým balsámem v mém utrpení. U víře v Boha doufám v plné uzdravení.


Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah