Výňatky z dopisů 51-100 - Voda Světla

Přejít na obsah
Bedřich Kočí - Děkovné dopisy 51-100
Nervové bolesti v nohách.
51. Paní B. K. ze S.
Je tomu rok, co byla jsem poprvé s dceruškou u Vás, a tedy dnes přicházím Vám vděčně poděkovati. — Od poslední únorové návštěvy nervové bolesti v nožkách zvolna se uklidňovaly a utichly takřka nadobro. I kruté mrazy přestála ve zdraví, dík Vám za vše z hloubi duše.

 
Rheumatismus, koktavost.
52. Pan J. K. z Prahy.
— Před krátkým časem obdržel jsem dopis od mé sestry z Podkarpatské Rusi, v němž m. j. píše, že Jste přímo zázračně vyléčil jednoho starce z rheumatismu, dále jistého důstojníka, který koktal a mnoho jiných, a přímo mne prosí, abych Vás s mojí ženou také navštívil.
 
 
Zánět kolena.
53. Paní M. K. z Prahy.
— byla jsem u Vás v dubnu tento rok s levou nohou, kde jsem trpěla zánětem kolena. Po dlouhém bezúčelném lékařském léčení nic nepomáhalo. Tu jsem se obrátila na Vás, vážený pane, a mohu říci, že rázem ona bolest přestala.
 
 
Stálé bolení hlavy, duševní deprese.
54. Pan V. K. z P.
Děkuji Vám upřímně za provedené duchovní léčení, které mělo blahý účinek, ježto moje žena, aniž by byla tušila, že léčení provádíte, pocítila ve středu odpoledne značnou úlevu v bolení hlavy a začala přemýšleti o různých věcech, ačkoliv před tím pro duševní depresi neměla pro to smyslu ani chuti. —
Z různých případů jsem seznal, že i Vaše fotografie prozářená silou Lásky, pomáhá nemocným a prosím tudíž o laskavé zaslání této.
 
 
Choroba nervová.
55. Pan J. K. z M. O.
— moje žena vrátila se od Vás zdráva, beze známek nervové choroby, kterou do té doby trpěla. Poněvadž několik lékařů nemohlo vyléčení docíliti, věřím, že zvláštní léčebnou mocí Jste obdařen.
 
 
Neuralgie trojklanného nervu.
56. Pan R. K. z Š.
Nemám dost slov, abych dovedl vyjádřiti svůj vděk za Vaši laskavou pomoc mé matce, která třicet roků trpí neuralgií trojklanného nervu, a žádná operace, ani stálé lékařské léčení jí nepomohly. Všichni obracíme se s prosbou k nebesům, aby Všemohoucí žehnal Vám a Vašim milosrdným rukám.
 
 
Nespavost.
57. Pan J. J. z M.
— Dovoluji si Vám zaslati podobenku s prosbou o léčení na dálku, doporučen byv jedním úředníkem z H., který nedávno u Vás byl a kteréhož jste uzdravil, takže nyní může již spávati celou noc, kdežto po léta nespával.
 
 
Bolesti a dunění v hlavě.
58. Sl. L. H. z B.
— Vaší fotografií už několikrát pomohla jsem si bezpečně a rychle od bolení hlavy, včera i od dunění v hlavě.
 
 
Bolest v dolejší části břicha.
— Mamince je o mnoho lépe, bolest v dolejší části břicha ustala při Vaší návštěvě a víc se nevrátila. Ještě den před Vaší návštěvou říkala, že už je s ní konec, nyní je však úplně klidná.
 
Druhý den:
Maminka už dnes trochu chodila. Děkuji Bohu i Vám.
 
 
Polypy v nose, sklon k sebevraždě.
59. Paní M. K. z M.
— Podotýkám znovu, že před nosní operací měla jsem od Vás chorobu vyléčenu, ale nyní po operaci se táž vrátila. —
Říkala jsem vždy přátelům, že jen Vy jste mne zachránil před sebevraždou, neboť již žádný obyčejný lékař mně nemohl pomoci.
 
 
Bolesti žaludku.
60. Pan J. K. z Rouenu (Francie).
— Dovoluji si Vám podati zprávy o ženě mého šéfa. Když Jste ji léčil ve středu, tedy ve čtvrtek měla takové bolesti v žaludku, že byla nucena večer v 9 hod. jíti spát. Avšak vždy s Vaší fotografií. A od toho dne se jí daří velmi dobře a račte přijmouti mým prostřednictvím její upřímné díky.
Co se týká jejího syna, shledala zlepšení, avšak vada nezmizela úplně.
 
 
Bolestivá menstruace. Pálení v žaludku a zvracení, kašel.
Co se týče mé ženy, pokroky jsou úžasné. Její měsíčky se dostavily, a bolesti nemá vůbec žádné.
Nyní račte poslechnouti zajímavou věc. Moje žena má bratra, který asi od 2 roků trpí stále, v žaludku má pálení, každé ráno mnoho kašle a zvrací. Je tomu 14 dní, byl tak nemocný, že nemohl jíti do práce. Moje žena, přirozeně, když tam přijela, viděla, jak mojí tchýni se daří dobře a můj švakr začal věřit znovu. Moje žena tedy žádala jeho fotografii a vkladla ji mezi Vaší fotografii, kterou Jste jí dal v Praze. V sobotu ráno můj švakr nekašlal ani nevrhl. Můžete si představiti, s jakou rychlostí jsem obdržel o tom zprávu. A nyní mému švakrovi daří se lépe. —
 
 
61. Paní J. K. z V. P.
K závěru dopisu jsem Vám též povinna velikými díky. Před 4 1/2 rokem měla jsem vážně nemocného hošíka. Měla jsem k němu čtyři lékaře a žádný z nich nedával mi naději na jeho uzdravení. Tehdy ve své zoufalosti odebrala jsem se k Vám o pomoc a Všemohoucí Bůh moji modlitbu vyslyšel.
 
 
Kostižer.
62. Paní A. K. z H. K.
— I synův kostižer v koleně, jak se zdá, se ztratil, jen noha zůstala vzpřímená, a tu bych ráda, abyste ji vyléčil také.
 
63. Paní G. N. z T. Sv. M.
— S vďakou k Bohu a Vašej vzácnej modlitbe doznávám, že pri mojom uzdravení stal sa zázrak. Som sice eště, vždy velmi slabá, ale ťažkosti sú za mnou, ako aj postel' som už opustila. —
 

Obrácená děloha a zduření vaječníků, bolesti v žlučníku.
64. Paní K. N. z Ch.
— Děkuji Vám za léčení. Neminulo se výsledkem, jako nikdy před tím, kdykoliv a pro kohokoliv jsem Vás o léčení požádala.
— Již dříve, když žádala jsem o Vaše léčení, vážený pane, jakmile jsem dopis odeslala, jako by již léčení začalo, cítila jsem uvolnění, jako posledně.
 
 
65. táž.
— Děkuji uctivě za Váš dopis ze dne 25. X. a léčení provedené 24. X. 32 o 14.20 hod., které se neminulo účinkem, třeba nebylo v určenou hodinu. Dovolím si Vám vylíčiti jeho působení. Bylo to asi v době 14.20 hod., kdy zastávala jsem ještě svoje běžné denní práce a najednou cítím, jak do celého těla se rozlévá jakýsi blahý pocit něčeho dosud neznámého. Maně pomyslela jsem, co se to děje? A podívala se na hodiny, ale nebyla ještě stanovená hodina. Pocit jakéhosi uvolnění trval však dále a když pak o třetí hodině jsem soustředila svoje myšlenky na prosbu, probíhalo jakési chvění mým tělem až do 15.20 hod., kdy vyvrcholilo třeba při zavřených očích v oslnivé světlo, které jako blesk prolétlo od hlavy až do obojích končetin a dost. Otevřu oči a vidím na hodinách 15.20.
 
— Nezáleží na tom, kdy Vaše léčení, které je milostí Boží, se dostaví, to stihne člověka třeba v nejpilnější práci a vykoná svůj úkol. V mém případě je pozoruhodné to, že jsem nevěděla o Vašem působení a přece plně reagovala. Od doby tohoto léčení nepocítila jsem žádné bolesti duševní, ale mám sílu a odvahu s bolesti působícím okolím a prostředím se vyrovnati a jej duchem, který ve mně působí, ovládnouti a činiti neškodným.
 
Děkuji Vám uctivě a prosím, zachovejte mně i dále Vaši vzácnou přízeň k oslavení Božího jména.
 
 
Obrácená děloha.
66. táž.
— Vyšetřující lékař s velkým údivem konstatoval změnu na mé děloze, kterou Jste léčil, shledal pouze pravý vaječník ještě trochu zduřelý, prosím ještě jednou o působení. Při vyšetřování mně povídal: »Co jste s tou dělohou dělala, že se stala taková změna?«
 
 
Rakovina.
67. Paní M. N. z P.
— za pomoc zjednanou Vaším léčením. Sestra F. měla již přes deset roků bolák, který se stále šířil, teď už i oční víčko bylo chycené a strup přes půl nosu do tváře.
 
Třetí lékař mě řekl rakovina. — Obrátila jsem se k Vám, Bůh a Pán naše prosby vyslyšel, dal Vám sílu a milost; dnes celá šťastná mohu Vám říci, že dny léčení, krvácení i bolesti přestaly, strup se ulamoval a dnes píše, že je sloupnutý a hezky zasychá.
 
V dalším dopise píše:
Sestra moje má obličej uzdravený.
 
 
Duševní rozervanost.
68. Paní B. K. z M. B.
Musím Vám sdělit, že v onu sobotu odpoledne, kdy Jste jeho podobenku prozařoval, se jeho duchovní stav (nálada, rozervanost a zoufalství) takřka obratem ruky změnil k dobru.
 
 
Nádor ve střevech, haemeroidy.
69. Pan Dr V. K. z Prahy.
— Odpusťte, že teprve dnes se dostávám k tomu, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za všechnu námahu, kterou jste věnoval naší mamince v jejím těžkém utrpení. Vaše působení setkalo se však s výsledkem přímo zázračným. Bolestivý nádor ve střevech, který před měsícem měl v průměru 10 cm a hrozil každým okamžikem katastrofálním přerušením zažívacího traktu, zmenšil se, jednak po prozáření fotografie pacientky, jednak po Vaší osobní návštěvě tak, že dnes má velikost asi vlašského ořechu, a žádných obtíží již nepůsobí. Tento fakt zjistil lékař, který od začátku nemoci maminku ošetřuje, a který dříve v souhlasu s našimi největšími lékařskými kapacitami neviděl k odstranění nádoru jiné cesty, než operaci. Ta však slabostí maminčinou byla vyloučena.
 
Rovněž druhé nesnesitelné utrpení, které mamince působily haemeroidy, asi druhý den po Vaší návštěvě stalo se snesitelným, a dnes si již na žádné bolesti z tohoto důvodu nestěžuje.
 
 
Slepota.
70. Pan V. K. z Č. B.- dopis psán slepeckým písmem:
S potěšením Vám mohu psáti, že pozoruji zlepšení. Očekával jsem mylně, že mi v oči padne mnoho jasu, že bude den pro mne oslnivý. Když jsme šli k vám kolem hřbitova do kopce, jevila se mi hřbitovní zeď jako širší bílý, mlhově zamodralý pruh, který nemá náhlého konce tam, kde zeď skutečně končí, který se zvolna ztrácí, rozptyluje jako oblak páry. Na zpáteční cestě mě radostně překvapovaly určitější obrysy předmětů a osob i ona zeď se tyčila již zřetelněji a nebyla již jako světlý na zemi pruh a nerostla klamně.
Ve středu ráno mě potěšilo pohlédnutí na náš byt. Nábytek povystoupl ze své neurčitosti. Hrany ještě přesně nevidím, ale oklamná velikost do mlh se ztrácející je skoro pryč.
Prosím Vás tedy, abychom v léčení pokračovali, a bude-li to vůle Boží, budu viděti.
 
 
Šílenství.
71. A. L. Lódž.
Co mně profesoři nemohli slíbiti ani za drahé peníze, zbaviti mého bratra stálého slyšení těch hlasů, to učinil Jste Vy v několika minutách úplně zdarma.
 
 
Choroba vlasů.
72. Paní H. L. z P.
— Vám poděkovati za léčení mých chorých vlasů, které jste mně udělil pomocí prozařování mé fotografie. Vlasy mi již rostou. —
 
 
Bolesti v celém těle.
73. Paní M. L. z C.
— léčil Jste O. L., 14-ti letého hocha, který byl mučen hroznými bolestmi, ihned po Vašem léčení přestaly.
 
 
Obtíže dýchací.
74. Pan B. L. z V. L.
— dovoluji si Vám dnes zdvořile poděkovati za Vaši laskavost, se kterou jste mě zbavil mých potíží dýchacích při změně počasí. Zúmyslně jsem Vám dlouho nepsal, abych se přesvědčil, jak dalece jsem zdráv, ale dnes jest zde v horách tak bídné mlhavé počasí, že jsem jindy musel míti vždy ústa otevřená a lapat vzduch, jako ryba vodu. Ty tam jsou obtíže, jen trochu málo cítím ještě tlak u srdce, ale jest to nepatrné.
 
 
75. Paní B. L. z P.
— Tisíceré díky račte přijmouti za laskavé Vaše léčení a dovoluji si oznámiti, že daří se mi mnohem, mnohem lépe, i moje okolí má radost z té změny, která se se mnou jako zázrakem stala. —
 
 
76. Pan Fr. L. z B.
Prostě, za posledního Vašeho pobytu v B., kde konal Jste dvě přednášky o posmrtném žití, kde život ten se jeví v astrálu a jednak, Vaší mezi všemi lékaři Vám danou mocí, vyléčil Jste určité osoby z neduživých a zastaralých nemocí, které do omrzelosti ztrpčují život mnohých nešťastníků zde na světě, získal Jste si zde a v rozsáhlém okolí pověst člověka, jenž jest obdařen mocí Nejvyššího léčiti beze všech chemikálií a jedů, neduživé nešťastníky zde na zemi. —
 
 
Astma.
77. Pan A. L. z B.
Prosím, přijměte můj upřímný dík za to, že zbavil jste mne včera mého astmatu, kterým jsem velkou řadu let těžce trpěl. Děkuji Vám a jsem k Vaším službám a disposici —
 
 
Nádor.
78. Paní J. L. z Prahy.
S největší radostí dovoluji si sděliti, že mé sestře se vede už mnohem lépe, měla nádor v matce, a prosím Vás snažně ještě o laskavé léčení na dálku, by se uzdravila docela, v což pevně věřím.
 
 
Ochrnutí následkem mrtvice.
79. Paní M. M. z K. H.
— Pacient mimo ztráty řeči a neovládání pravé ruky, trpěl též úplnou nemohoucností obou nohou, takže jsme jej k Vám musili donésti. Prozářením Vaší léčebnou silou šel od Vás za naši pomoci sám, stavě se zcela dobře na nohy.
 
80. Manželé M. z K. H.
— Jsme přesvědčeni o Vaší moci již ve dvou případech v naší rodině a věříme, že i nás zařadíte mezi ty mnohé, jimž Jste zachránil životy a vrátil zdraví.
 
 
Chrlení krve.
81. Pan J. M. z M. O.
Srdečný dík vyslovuji Tobě za pomoc, kterou jsi poskytl působením Tvých věčných sil, neboť se okamžitě nemocné ulevilo. Přestala chrliti krev, dostala chuť na jídlo a lékař konstatoval, že se s ní stala ohromná změna.
 
 
Bolesti dásní.
82. Paní M. M. z N. V.
— Než jsem dostala Váš vzácný dárek, měla jsem velké bolesti v dásních, až mně oko plakalo.
Jakmile jsem otevřela obálku, jak když utne, bolest zmizela. Služka se divila, že už nepotřebuji aspirinu, pro který mi běžela.
 
 
Choroba, trvající přes 20 let.
83. Paní Fr. M. z P.
— Máme ve Vás velkou důvěru, poněvadž jste mne za jednu návštěvu pomohl od nemoci, kterou již trpím pes 20 let.
 
 
Šílenství.
84. Paní L. M. z Prahy.
— Vrátila jsem se z psychiatrické kliniky, kdež jsem prožila hrůzné dny beze spánku a ve strašných rozporech. Věřím, že Vaším blahodárným působením byl pobyt můj tam zkrácen, čímž jsem Vám velkým díkem zavázána.
 
 
Vole.
85. Paní M. M. ze S.
Laskavě bych Vás prosila, abyste mně pomohl vyléčiti mé struma neboli tlustý krk, který mně při dýchání moc škodí. Mám to již od mládí. Jelikož mé sestře se úplně za dvakrát ztratilo, proto bych Vás prosila, abyste mému přání vyhověl a duchovní léčbu se mnou aspoň třikrát provedl. Jsem již úplně přesvědčena, že mne vyléčíte.
 
 
Choroba oka.
86. Pan gen. K. M. z P.
— dovoluji si sděliti, že jak choroba oka tak i celkový můj stav se značně zlepšil, za čež jsem neskonale vděčen Vašemu duchovnímu léčení.
 
 
Srdeční vada, jaterní choroba.
87. Pan J. M. z M. O.
— byl jsem s chotí u Vás, já se srdeční vadou a moje choť s jaterní chorobou. Po Vašem skutečně zázračném léčení jsme Vás oba opustili jako znovuzrození. Já však před 14 dny dostal silný katar průdušek s křečovitým kašlem, který zajisté srdce velmi namáhá, a cítím opět se srdcem potíže, ovšem však daleko ne takové, jako před Vaším léčením.
— Moje choť cítí se nyní úplně zdravou.
 
 
88. Paní A. M. z Prahy.
— Vy Jste mně s pomocí Nejvyššího z mé převelké bolesti pomohl, z té trapné nemoci uzdravil, nenacházím dosti slov Vám za to poděkovat a proto můj nejvřelejší dík shrnuji v ta slova »zaplať Vám to Pán Bůh na stokrát.«
 
 
Nervové bolesti.
89. Pan R. M. z N.
Mé bolesti se sice po Vašem odchodu znovu dostavily, ale mnohem slabší a příští den zmizely úplně. Od té doby ještě několikráte se mi dostavily slabé bolesti nervů, ale za krátko přešly a nyní mám už několik dnů docela pokoj. Neužíval jsem utišující prostředky a těším se z toho, že Vaším působením jsem se zbavil zla, které mě po řadu roků trápilo, a na které lékaři nenalezli medicinu.
 
Choroba míchy, opilství.
90. Paní M. M. z P.
Cítím se povinna poděkovati Vám za částečné zlepšení nemoci mého syna, s kterým jsem u Vás byla na nemoc míchovou, neboli jak lékaři říkají atrofii svalovou. Po celou zimu nemohl choditi jen po pokoji, kdežto nyní chodí stále venku, ovšem ne snad dobře, ale přece jen lepší.
 
Zároveň jsem přešťastná, že po Vašem léčení hned se stal z něho velice hodný a zbožný hoch a nyní jest tak šťastný a spokojený jako nikdy před tím. Byl dříve tak nešťastný, že se z toho až opíjel, nemohl si od toho pomoci, ale od toho času, jak byl u Vás, více toho neučinil a jak je rád.
 
 
 
Asthma.
91. Pan A. L. z B.
Děkuji Vám za tolik dobra, že nenalézám slov a přijměte proto alespoň mé sdělení, že jsem nejen asthmu úplně ztratil, nýbrž stal jsem se opět práce schopným a raduji se ze života, což dříve nebylo.
 
 
Pooperační bolesti.
92. Paní J. N. z. Prahy.
— navštívila mne jedna slečna židovka, která ještě dlouho po operaci měla stále veliké bolesti. Letos byla u Vás a od té doby bolesti jí úplně přestaly a řekla mi, že do smrti bude Vám neskonale vděčná. Modlí prý se stále k našemu Bohu a řekla mi, má od té doby takovou silnou víru a je šťastna.
 
 
Plicní choroba.
93. Pan J. N. z P.
— byl jsem Vámi vyléčen z plicní choroby a celkově osvěžen, začež Vám zůstanu stále velikými díky zavázán.
 
 
Rheuma.
94. Pan J. N. z V.
—jakou milost a dobrodiní jste proukázal, že jste moji dceru, která trpěla revma, hroznými bolestmi, tak zkrátka Božskou mocí Vám propůjčenou, ji uzdravil, takže je úplně zdráva.
 
 
Ochrnutí.
95. Pan Ing. V. O. z P.
Matka mluvila v létě s jednou dámou, která nemohla choditi, jen ležela, a Vy Jste ji uzdravil, takže nyní je šťastna ze života.
 
 
Bolení hlavy, závrať.
96. Paní A. P. z L.
— Vloni byla jsem u Vás návštěvou, neb mě bolela mnoho hlava a měla jsem často závrať, od té doby jsem se cítila uzdravena, začež Vám moje srdečné díky. —
 
 
 
Ovládnutí.
97. Pan R. P. z P.
— informoval mne o Vás a doporučil Vaše léčení. Vypravoval mi případ o jeho synovi, že byl pod vlivem jisté osoby, která ho chtěla zničit, a že jste mu pomohl a od té doby je synek zdráv. —
 
 
Písařská křeč.
98. Pan Em. P. z Prahy.
— bych Vám poděkoval za velkou laskavost a úlevu, kterou jste mi prokázal vyléčením mé ruky ze zastaralé písařské křeči.
 
 
Neuralgie trojklanného nervu.
99. Paní B. P. L. z P.
— Pokládám sobě za velikou povinnost poděkovati Vám co nejuctivěji, neb jedině Vám vážený pane za vyléčení mojí hrozné choroby mohu děkovati. Trpěla jsem totiž 5 roků hroznými bolestmi neuralgií trojklanného nervu v obličeji, takže jsem byla blízka zoufalství, marně jsem se léčila radiem v nemocnici rentgenovým ozařováním, prášků drahých jsem snědla velké množství, nic nepomáhalo.
 
Bedlivě jsem si přečetla Vaši knížku (Přednášky) a připravovala se, popudem mužovým, že Vás snažně poprosím, by Jste mě též jako nemocnou přijal, ale velikou Vírou ve Vás, vážený pane a jako dobrá katolička ve Víru našeho Pána, Ježíše Krista, řídíc se Vaším pokynem v léčení sama doma, učinila jsem tak a Bohu díky jsem od oné doby úplně zdráva.
 
 
Rheumatismus.
100. Paní J. P. z Prahy.
— Přicházím s vroucími díky za moje uzdravení. Bůh milý žehnej Vám, kterémuž dal tak vzácný dar, že je Vám možno ve jménu Pána, Ježíše Krista poskytnout pomoc trpícím. Jsem šťastna, že se i nade mnou náš Spasitel slitoval a Vaším působením můj reumatismus odejmul.

Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah