Rakovina a nádory - Voda Světla

Přejít na obsah
Bedřich Kočí - Rakovina a nádory
Třetí skupina nemocí
nad kterými jest lékařská věda dosud bezradná, jsou
 
RAKOVINA A NÁDORY

Jak vzniká rakovina, o které se v lékařských kruzích tolik bádá, chci vám povědět také z duchovního stanoviska.
 
Rakovina jsou tak zvané uzlinky zla, tvořící se na astrálním těle. Tvoří se ze zlých, pomstychtivých a nenávistných myšlenek, vysílaných vůči tomu, o němž se vysílatel domnívá, že mu ublížil, nebo kdo skutečně zlým skutkem tak učinil. Myšlenka je síla tvořivá a neztrácí se ve vesmíru. Vlna myšlenky je mnohem silnější, než vlna radiová nebo elektrická, která přenáší ze stanice vysílací do stejně laděné stanice přijímací zvuky všeho druhu, nejnověji i obrazy. Rádio potvrdilo nám dávný zákon vesmíru — stejné přitahuje stejné — a tak i myšlenka naplněná zlem. Taková myšlenka, vyšlá z mysli zlého člověka — stanice vysílací — řízena je na člověka, který také zlem někomu ublížil, a zachytí se u něho — ve stanici přijímací — a to na těle astrálním. Jelikož ale ve vesmíru má větší moc nejvyšší Dobro, přerušuje vlnu myšlenky zlem nabité, a tato vlna, jako napnutá guma se přetrhne a scvrkne k oběma koncům, kde je zakotvena. Tím utvoří se uzlinka zla na těle astrálním.
 
Uzlinka na astrálním těle působí na tělo hmotné a stává se uzavřenou buňkou, která putuje po těle a hledá místo, kde by se usadila. Buňky těla, které jsou zdravé nedopustí však, aby se tato, zlem naplněná buňka, mezi nimi usadila.
 
Proto putující buňka musí hledati místo, které je něčím porušeno a zeslabeno, takže nenalézá v něm odporu a zakotví. Jelikož zpravidla zlé myšlenky nepřestávají býti vysílány, opakuje se tento postup dále a nové buňky touž cestou připojují se k dřívějším, až vytvoří znatelnou formu, překážející organismu, u něhož nalezly přijetí.
 
Pochopitelno jest, že páni lékaři nemohou tohoto útvaru odstraniti jinak než řezem, ale tím ještě více zeslabí postižený organismus, a rakovina tvoří se znovu.
 
Cestou duchovní dá se však ve většině případech vyléčiti, zejména dovede-li nemocný odstraniti hlavní příčinu vzniku choroby, polepší se, a svého protivníka usmíří. Pak přestane se i tvořiti nový útvar.
 
Mám-li nemocného rakovinou u sebe, vložím pravou ruku na místo postižené a levou na záda proti pravé ruce. Po mém soustředění a modlitbě prochází mi z pravé dlaně do levé proud oné léčivé duchovní síly (říkám tomu nejvyšší projev Lásky) a prochází rakovinou. Při tom vyprchává obyčejně ihned ono myšlenkové zlo a zbudou na místě jen obaly těch buněk, které, jsouce utvořeny z atomů tělesných buněk, vstřebají se asi v 9 dnech úplně do těla, čili zaujmou jinde své místo.
 
Je-li však pacient sám zlým člověkem, a dá se to obyčejně u něho snadno poznati z jeho pohledu, zůstává i duchovní léčba bez žádoucího výsledku, nebo po vyléčení rakovina utvoří se znovu, ale vždy na jiném místě, ne tam, kde byla původně.
 
Podobně jako rakovina tvoří se i nádory, různé novotvary, které se léčí tímtéž způsobem.
 
Uvedu vám opět dva, tři příklady.
 
Nedávno přivedla mi známá svou přítelkyni, která měla rakovinu v pravém prsu. Tato nemocná měla býti druhý den operována v sanatoriu, přišla prý ke mně jen pro posilu k operaci. Dle protokolu sanatoria, jak mi sama vypravovala, nalezli, že objem postiženého místa měří 14 cm délky, 4,5 cm šířky a 1,5 cm výšky. Shledal jsem správnost tohoto nálezu, a pak teprve započal jsem svojí léčbou působiti. Netrvalo to ani celých pět minut, a celý objekt rakoviny zmizel až na malou kuličku, asi 1 cm v průměru. Tato kulička byla by jistě zmizela do 9 dnů i bez operace, ale nemocná byla již k operaci pozvána na druhý den do sanatoria, a proto musila se tam dostaviti. Bylo ovšem veliké překvapení pánů lékařů, když nenašli rakovinu v témže rozsahu, v jakém ji při prohlídce konstatovali. Když potom kuličku tuto vyňali, shledali, že to už ani rakovina není.
 
Škoda, že se tato dáma lékařům nepřiznala, čím byla tato změna způsobena.
 
Z Kaunasu z Litvy přijela ke mně jedna nemocná, která měla nádor na vaječníku tak veliký jako pěst, a po mém léčení, než se vrátila z mého bytu do pražského hotelu, byl nádor pryč. Její přítelkyně, která byla postižena stejně jako ona nádorem, leč neměla peněz na cestu do Prahy, poslala mi jen svou fotografii, a i jí, po mém léčení na dálku, nádor úplně zmizel.
 
Tímtéž způsobem zanikly i žaludeční vředy u nemocné, o které lékař prohlásil, že vydrží ještě nejvýše tři dny, a pak musí zemříti, ježto byla úplně vysílena hladem. Tato nemocná však hned po mém léčení na dálku v půl 11. dopoledne vstala, uvařila oběd, a s rodinou svojí s chutí se najedla.
 
Její bratr pan K. z P. mně to sám oznámil.

Voda Světla
Kontakt:
Jan  Marschner
Raisova 2488
Varnsdorf, 407 47, ČR
Mobil: 77 43 76 150
     
e-mail: voda-svetla@seznam.cz
Web: www.vodasvetla.cz
Jít za čistou energií
Návrat na obsah